Editie 1: Eenheid

Hoe te groeien van verdeeldheid naar eenheid?


Bestellen:

Rating: 5 sterren
3 stemmen

Uitvoering: 172 pagina's groot formaat hardcover met goudfolie artwork. Hoge kwaliteit uitvoering met goudkleurig leeslint.

Podcast: LuMens editie 1

De boeklancering in 3 minuten:

De bedoeling van dit boek

Het eerste Tijdboek is ontwikkeld als document om thuis beschikbaar te hebben voor nu en de overgangsfase die voor ons ligt. Het is een krachtige bundel van concrete visies voor een wereld in eenheid en harmonie. Op positieve wijze zijn parels van constructieve inzichten, onderbouwde wijsheden en speciale inwijdingskennis verwerkt in artikelen en interviews.

Het hebben van een gezamenlijk fundament zorgt voor wederzijds begrip en het vertrouwen om met elkaar te kunnen verbinden en samen te werken. Deze basis geeft steun, richting en perspectief.

Waarom en voor wie?

De wereld verandert in hoog tempo en je wilt iets doen. Een bijdrage leveren. Maar wat? Editie 1 laat met 32 krachtige artikelen zien waar we als mensheid vandaan komen en hoe we nu tot wasdom komen. Een wereld van eenheid en harmonie zonder angst en manipulatie. Dit boek ontstijgt de dualiteit en laat een natuurlijke, echte wereld zien. Een wereld in vrijheid, waarheid, gezondheid, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Ja, dat zijn grote woorden, maar het boek laat concreet zien dat het te realiseren is, en hoe. Het boek is daarmee een waardevol document om in huis te hebben voor nu en de periode die voor ons ligt. De eerste editie laat zien dat 'de nieuwe wereld' niet een vergezocht ideaalbeeld is, maar een zeer concrete visie die op steeds meer vlakken al in opbouw is en door steeds meer mensen uitgedragen wordt. Dit waarachtige en liefdevolle fundament om een nieuwe samenleving op te baseren is ons verlangen, en we denken ten diepste van ieder mens wel. We wensen je daarom veel plezier en inspiratie toe met deze blauwdrukken voor een nieuwe wereld. Je zult er ongetwijfeld raakvlakken in vinden voor je eigen leven waar je op kunt inhaken en voortborduren. Het is een pad van zelfrealisatie, om jou en je omgeving tot volledig potentieel te laten komen.

 

Schrijvers en geïnterviewden

Editie 1 bevat bijdragen van Jan Geurtz, Bob de Wit, Tijn Touber, Sanne Burger, Ad Broere, Sander Funneman, Aluna Omnium, Jeff Hoeyberghs, Joel aan 't Goor, Dieke Dee, Leonie Perz, Lilian Roozenboom, Suzanne Grieger, Geert Kimpen, Jeroen Arents, Anthony Migchels, Nikos Frangiskatos, Tabitha Zijlstra, Bo Baden, Marcel Messing, Ferdinand van der Neut en anderen.

 

 

Neem een kijkje in het boek:


Boeklancering editie 1

Een terugblik op 11-11-'21, de lancering van de eerste editie:


Overzicht artikelen editie 1: Eenheid

Hieronder zie je een overzicht van de artikelen en kun je kennismaken met de schrijfwijze, toon en inhoud.


De nieuwe mens komt

Ferdinand: Ik heb begin vorig jaar een onuitwisbare ervaring gehad die heeft geleid tot het maken van dit tijdboek, een blauwdruk voor een nieuwe wereld. ‘Hoe weet je ineens zo zeker dat dit is wat je wilt doen?’ vragen mensen. Het antwoord is even simpel als bijzonder te noemen: ik had een visioen, letterlijk. Ik ben geen goeroe of profeet, maar voor mij was dit visioen een keerpunt in mijn leven. Zo gaf het me de inspiratie om aan LuMens te beginnen. Daarom wil ik dit hoogstpersoonlijke verhaal graag met je delen, want het gaat over alles, en iedereen. Lees meer.

'Ik zie zo helder dat we allemaal één zijn, maar dat het kwaad een belachelijke strijd heeft gecreëerd op basis van alles wat maar een onderscheid tussen mensen kan aangeven.'


LuMens, blauwdrukken voor een nieuwe wereld 

Eind 2020 kreeg Ferdinand van der Neut het lumineuze idee om een nieuw tijdschrift uit te gaan brengen. Op zich geen raar idee voor een ondernemer, ware het niet dat Ferdinand eigenaar was van een bedrijf dat zich bezighield met het bestrijden van fruitvliegjes, terwijl het tijdschrift moest gaan over een nieuwe wereld van vrede en harmonie. Toch was het voor Ferdinand de meest vanzelfsprekende zaak van de wereld. Hij ging er met hart en ziel voor. Het tijdschrift werd gaandeweg een tijdboek, een hardcover om te bewaren. De rol van persoonlijke ontwikkeling als de basis voor echte verandering in de buitenwereld, werd steeds duidelijker. Redactieleden Jeroen Morssink en Irma Lamberts interviewen Ferdinand over zijn achtergrond, zijn bijzondere visioen en natuurlijk LuMens. Lees meer.

'Verstillen is belangrijk, zodat de teksten op een diepere laag kunnen binnenkomen. Vanuit die stilte kan vervolgens bezinning plaatsvinden. En daarna... actie! De handen uit de mouwen steken, iets dóén, reëel maken.'


De grote tweesprong: een unieke omwenteling voor de mensheid

Dat we op de drempel staan van een heel nieuw tijdperk beschrijft Bob de Wit, hoogleraar strategisch leiderschap aan Nijenrode, in zijn boek Society 4.0. Voor De Wit is het zonneklaar: ‘Het industriële tijdperk laten we definitief achter ons, we staan al met één been in het informatietijdperk. Er komen ongelooflijk veel technische ontwikkelingen op ons af, zoals verdere digitalisering, genetische manipulatie, kunstmatige intelligentie, robotisering en zelfs een upgrade van onze hersenen. Al die veranderingen vragen om een heel nieuwe maatschappijvorm, waarbij we onszelf allerlei ethische vragen zullen moeten stellen.’ In een gesprek met Jeroen Morssink gaat De Wit in op de uiteindelijke keuze waar we volgens hem voor staan: ‘Willen we een door de elite beheerste technocratische maatschappij of kiezen we voor een door ons samen gevormde mensen-maatschappij?’ Lees meer.

'Een alternatief gaat een tijd duren, maar moet van onderaf komen, net als een zwerm vogels: samen weten ze meer en zijn ze sterker dan iedere vogel afzonderlijk.'


De Maya kalender en het fenomeen Tijd

De wereld kent vele profetieën. Rond 2012 kreeg de Maya-kalender grote bekendheid omdat deze na vele eeuwen op 21 december 2012 afliep. Dit zou een eindtijd inluiden. Maar klopt die uitleg wel? We gaan hiervoor in gesprek met Remco van der Staay, als Maya-kenner ook bekend als Djedi Re met een eigen online Maya-teachings kanaal. Lees meer.


Het duizendjarig vrederijk – een kerkelijke toekomstvisie

Door de eeuwen heen zijn er vanuit verschillende richtingen voorspellingen gedaan over een nieuwe wereld. Ook in de Bijbel staan profetische verhalen over een ‘eindtijd’ en over een nieuwe tijd waarin er op de hele Aarde vrede zal heersen. Nu we ons aan het begin van de 21ste eeuw in een heel bijzonder tijdsgewricht bevinden, willen we ook dit bijbelse perspectief belichten. We vragen daarom een dominee, Guido van der Neut, hoe er vanuit bijbels perspectief naar de toekomst wordt gekeken. Lees meer.

'Niemand zal meer misleid worden en niemand zal meer verleid worden tot haat, geweld, anderen en zichzelf beschadigen, enzovoorts.


Het gaat de goede kant op: de mensheid wordt volwassen!

Het oude normaal, het nieuwe normaal, The Great Reset, het Aquarius-tijdperk, de vijfde dimensie. Wat is er precies aan de hand in onze wereld? Iedereen roept door elkaar dat het anders moet of toch juist weer niet. De één wil het voorbeeld van China volgen waar 900 miljoen camera’s er voor zorgen dat je veilig op straat kunt lopen. Dat in zo’n wereld het uiten van een eigen mening sterk beperkt wordt, is voor anderen weer een nachtmerriescenario. Welke kant gaat het op met ons en onze samenleving? Valt er nog wel iets te kiezen en zo ja, welke keuzes kunnen we dan het beste maken? Aan de hand van de geschiedenis probeert Jeroen Morssink te voorspellen wat ons te wachten staat. En het goede nieuws is: Als we de juiste keuzes maken, kan het alleen maar leuker worden. Lees meer.

'Zodra we begrijpen hoe we onszelf kunnen ontwikkelen tot een wijze oude man of vrouw, hebben we ook het recept voor een wereld waarin wijsheid, liefde en verbinding gemeengoed zijn.'


Lijden is een uitnodiging

Bij het schrijven van zijn boeken en artikelen en tussen het geven van zijn lezingen door, is Jan Geurtz meestal te vinden in zijn afgelegen huisje midden in de bossen van Nederland. Sanne Burger zoekt Jan daar op om met hem te praten over boeddhisme, tantra, compassie, onthechtheid, de relatie tussen seks, spiritualiteit en liefde en nog veel meer. Voor de gezelligheid gaat eindredacteur Ferdinand van der Neut met Sanne mee. Hun aankomst bij Jan is verrassend... Lees meer.

'De identificatie met een aangeleerd zelfbeeld is de moeder van alle problemen. En de vader van alle problemen is het verzet daartegen.'


Seksuele energie als bron van bewustzijnsontwikkeling

In hoeverre wordt de huidige samenleving gevormd of vervormd door onze relatie met seksualiteit? Is er een samenhang tussen maatschappelijke onrust en seksuele onbalans?

Zo ja, kunnen we dan de balans herstellen door te groeien in seksueel bewustzijn?

In dit interview met Sanne Burger – schrijfster, masseuse en Taotraining instructrice – maak je kennis met een bijzondere, tijdloze kijk op seksualiteit. Lees meer.

'Een belangrijk uitgangspunt binnen de Tao is: als je je seksualiteit niet op orde hebt, kun je je spirituele ontwikkeling ook wel vergeten.'


De kracht van mono-cultivatie

Sanne Burger is Taotraining lerares. Taotraining is een ontwikkelingspad, ook wel mysterieschool genoemd, gebaseerd op het mystieke taoïsme uit China. De alchemie van seksuele energie speelt in deze traditie een belangrijke rol. De introductie van deze oude leer in onze moderne westerse cultuur, met compleet andere normen en waarden, brengt onvermijdelijk verwarring met zich mee. Dit leidt soms tot hilarische misverstanden. Hieronder lees je hoe dat er in de praktijk aan toe kan gaan. Lees meer.

'Seksuele energie laat zich niet onderdrukken, wat je ook probeert. Het is een oerkracht, die gesymboliseerd wordt door een wild paard of een rode draak. Maar als je zorgvuldiger met jezelf en je seksuele energie omgaat, hou je meer energie over.'


De leerling die intimiteit zocht

Geert Kimpen, geliefd en bekend schrijver, deelt hier een prachtig verhaal over de man. De man die zoekt, de man die liefheeft, de man die zo hevig verlangt naar het begrijpen van de vrouw, dat hij het soms echt niet meer weet. Herkenbaar en ontwapenend als altijd, steekt hij iedere man een hart onder de riem. Heb lief, is zijn korte, maar krachtige boodschap. Lees meer.

'In plaats van je te richten op de seksuele beschikbaarheid van je vrouw of vrouwen in het algemeen, moet je je richten op je eigen emotionele beschikbaarheid.'


De school van de toekomst

In onderstaand artikel introduceert Esther Landa, moeder, Essentiecoach en zelfstandig onderneemster, een geheel nieuwe manier van leren en groeien voor kinderen. Boven-wijs in plaats van onder-wijs! Stel je voor dat onze kinderen zich in alle vrijheid, met respect voor hun unieke kwaliteiten en op speelse, creatieve wijze kunnen ontwikkelen. Utopie of werkelijkheid? Lees en laat je inspireren. De nieuwe school is misschien dichterbij dan je denkt. Lees meer.

'Om werkelijk tot vernieuwend onderwijs te komen is het onze taak om te ‘ont-scholen’. Daarvoor is het nodig dat we alles waarvan we altijd gedacht hebben dat het bij een leerklimaat en de taak van een leraar hoort, loslaten met een open vraag: Kloppen al deze oude aannames over onderwijs wel?'


Vovie, een school waar kinderen in vrijheid kunnen leren

In Bergen NH bestaat sinds augustus 2020 een nieuwe school met de speelse naam ‘Vovie’. De naam is afgeleid van het woord ‘vovo’, dat in de inheemse taal van het Afrikaanse land Togo ‘vrijheid’ betekent. De Vovie school is opgericht door ouders die behoefte hadden aan een schoolsysteem waarbij de vrijheid van het kind centraal staat, waar kinderen hun eigen pad volgen en hun eigen ontdekkingen kunnen doen, alleen of met anderen. Een nieuwe school oprichten vraagt ook om kritisch naar onze eigen opvoeding en scholing te kijken. Hoe zijn we gevormd en waarom? En wat vragen de kinderen van deze tijd van ons? Durven we alle oude concepten werkelijk los te laten en volledig te vertrouwen op dat wat zij van ons vragen? Bo Baden gaat in gesprek met Lilian Roozenboom en Suzanne Grieger, twee van de oprichters van Vovie. Lees meer.


Een holistische benadering van gezondheid

Hoe komt het dat de gezondheidszorg steeds duurder wordt, en het aantal chronisch zieken in Nederland en elders in het Westen steeds groter wordt? Waarom krijgen artsen in hun achtjarige opleiding hoogstens anderhalve week les in voedingsleer? Leonie Perz, ervaringsdeskundige, coach en autodidact op het gebied van zelfgenezing, geeft in dit artikel haar bijzondere visie op de onderliggende oorzaken van ziekte en wat je zelf kunt doen om te genezen. In haar benadering komen verschillende tradities en eeuwenoude geneeswijzen bijeen. Naast voeding en bewegen, zijn het leren loslaten van beperkende gedachten, het opnieuw leren doorvoelen van je emoties en het roer in eigen handen nemen, belangrijke sleutels voor haar. Lees meer.

'Niemand anders is verantwoordelijk voor wat er bij jou van binnen gebeurt.'


Wat is Water?

Water. H2O. Het is de meest voorkomende stof op onze planeet en in ons lichaam. Het vormt het hoofdbestanddeel van al onze voeding. Het wordt de bron van het leven genoemd én het wordt genoemd in de eerste zinnen van de Bijbel. Maar ook in de New Age wereld zijn begrippen als flow en stromen volledig ingeburgerd en geaccepteerd. Water is een bijzonder goedje. Zoet water, onze primaire levensbehoefte, wordt echter steeds schaarser. Wat kunnen we hieraan doen en, misschien nog belangrijker, begrijpen wij water wel? Jeroen Arents is manager geweest bij een technisch water-innovatie bedrijf. Hij neemt ons mee naar de wondere wereld van deze alledaagse en ogenschijnlijk normale vloeistof. Lees meer.

‘Wees als water. Niets is zachter of meer flexibel dan water. Toch ontbindt het als beste het harde en inflexibele. Het zachte overwint het harde, het tedere overwint het starre. Iedereen weet dit, maar weinigen beoefenen dit ook.’


Gezondheid begint waar vijanddenken eindigt

Dat elke ziekte iedereen, altijd en overal kan overkomen, is een geloof dat snel terrein verliest. Steeds duidelijker wordt dat naast de gegeven erfelijke aanleg, we ook allerlei keuzes kunnen maken om de kans op ziek worden te verkleinen. Toch wordt deze eigen verantwoordelijkheid voor onze gezondheid in de hele maatregelencrisis nauwelijks benadrukt. Alles is gericht op het met medische middelen uitroeien van een ‘vijandig virus’. In onderstaand artikel legt Jeroen Morssink uit waarom deze aanpak nooit tot blijvende gezondheid kan leiden. Dat laatste gebeurt alleen als we ons naar binnen richten en stil gaan staan bij de vraag: Wat maakt ons eigenlijk vatbaar voor ziekte, wat maakt ons kwetsbaar? Lees meer.

'Het feit dat de belangrijkste oorzaak van ziekte in onszelf ligt, wilden we liever niet horen.'


Van fysiek naar elektromagnetisch denken

In de technische wetenschappen wordt de natuur regelmatig behandeld alsof het om een soort ‘chemische fabriek’ gaat. Veel uitvindingen komen vervolgens tot stand vanuit het idee ‘de natuur een handje te helpen’. Sander Funneman, onderzoeker en publicist, plaatst vraagtekens bij deze houding. Hij schetst een heel andere natuur, waarin de chemische processen slechts een fysieke façade zijn waarachter een opwindende elektrische wereld schuilgaat. Als we ons hier meer in gaan verdiepen ontstaan er verrassende inzichten, voor bijvoorbeeld de landbouw en de gezondheidszorg. Lees meer.

'Cellen in het menselijk lichaam spreken ook een elektromagnetische taal. Gedachten, emoties en gevoelens hebben een elektromagnetische handtekening.


Klanktaal en symbolentaal met een missie

Wat in dit eerste nummer van LuMens snel kan opvallen, zijn de bijzondere symbolen die bij ieder artikel staan afgebeeld, en de kunstwerken zoals aan het begin van het boek. Om de achtergrond en betekenis van deze afbeeldingen toe te lichten gaat Irma Lamberts in gesprek met de vrouw achter deze werken, de Nederlandse kunstenares Aluna Omnium. Het wordt een verrassend gesprek met antwoorden die een kijkje geven in een vrij onbekende maar wonderlijke wereld. Lees meer.

'Ik kon bijna drie maanden niet slapen: nachtenlang fladderden boekpagina's en perkamentrollen voorbij in mijn dromen of visioenen, gevuld met gouden codes.'


Parallelle leefvormen

Steeds vaker horen we zorgelijke geluiden vanuit de samenleving over de toekomst van de mensheid. Hoe kunnen we gezond blijven? Hoe kunnen we leven en werken in een systeem dat onze gezondheid en vrijheden niet altijd ten goede komt? Er ontstaan steeds meer geluiden van groepen gelijkgestemden die anders willen leven en wonen. Zij willen anders omgaan met de natuur, met elkaar en met zichzelf. In dit artikel gaat Ingolf Kruseman in op de vele nieuwe woon- en leefvormen die op dit moment overal als paddestoelen uit de grond schieten. Lees meer.

'De juiste omgeving maakt mensen evenwichtiger en gezonder van lijf en in spirit. De verbinding met de natuur is daarin essentieel.'


De mensenmaat

De verstedelijking en grootschaligheid van onze moderne samenleving heeft tot een ongekend niveau van luxe, vermaak en comfort geleid. Toch lijken we er niet gelukkiger op geworden. Veel mensen worstelen met gevoelens van vervreemding, depressie en zinloosheid. Jeff Hoeyberghs, plastisch chirurg, auteur en voorvechter van decentralisatie en kleinschaligheid, legt in onderstaand betoog op scherpe wijze de vinger op de zere plek. Daarbij geeft hij antwoord op vragen als: Welke levensvorm past het beste bij ons, waar zijn we die de afgelopen eeuwen kwijtgeraakt en hoe vinden we hem weer terug? Lees meer.

'In de kleinschaligheid zijn geschreven wetten niet nodig. Het is voor de stam onmiddellijk duidelijk wat er goed of kwaad is aan welk gedrag dan ook.'


Muziek van de toekomst is niet alleen toekomstmuziek

Nikos Frangiskatos: Tiiiiiiiiing… Tiiiiiiiiing. Twee klanken die mij een verhaal vertelden zonder woorden. Het gebeurde tijdens mijn eerste ayahuasca-ceremonie waarvoor ik vol zenuwen naar Nieuwland 33 reisde, in een gehucht waarvan ik me de naam niet meer kan heugen. Ik wist dat ik daar moest zijn en de straatnaam en het getal bekrachtigden dit vertrouwen. Ik, een beginnend singer-songwriter, met een rugtas vol liefdesverdriet en evenzoveel treurige liedjes. In 2016 begon niet alleen mijn persoonlijke transformatieproces, maar ook dat van mijn muziek. Lees meer.

'Ik realiseerde me dat ik met de klank van mijn stem, de muziek en de energie, vastzittende emoties in beweging kon brengen.'


Keuze Vrij Bij Mij: werken aan een wereld van vrijheid, eenheid en vertrouwen

Nog vóór mondkapjes voor het eerst in Nederland en België verplicht werden, ontstond er het opvallende initiatief ‘Adem Vrij Bij Mij’ dat zich presenteerde als een 'marktplaats voor mensen die vrij willen ademen'. Niet veel later werd dit opgevolgd door Keuze Vrij Bij Mij. Het idee voor beide projecten is van Olaf Weller. Edith van Bodegraven ondervraagt Olaf over zijn jongste initiatieven. Lees meer.

'Voor ons is het belangrijk dat we niet blijven benadrukken hoe erg het allemaal is, maar dat we de maatregelen en de gevolgen daarvan zien als een kans op persoonlijke groei, om vandaaruit een wereld te creëren die we wél willen.'


Wise Tribe

De maatregelencrisis bracht Tijn Touber, muzikant en schrijver van ‘Time Bender’, op verschillende manieren in beweging. Een van zijn recente initiatieven is de vorming van een ‘Wise Tribe’, een plek ‘waar we elkaar kunnen vinden, inspireren, steunen en helpen’. In vogelvlucht neemt Tijn ons mee naar het ontstaan van dit idee en naar zijn verdere plannen ermee. Lees meer.


Een nieuwe economie als bevrijding

Ad Broere, econoom, onderzoeker en auteur van onder andere 'Ending the global casino' en ‘Geld komt uit het niets’, is er heel duidelijk over: ‘Het oude economische systeem is sinds 2009 failliet. Het wordt alleen nog maar in stand gehouden omdat de tijd om het nieuwe systeem uit te rollen - The Great Reset - nog niet daar is. De chaos is nog niet groot genoeg. Maar is er ook een alternatief voor dit systeem, dat door zoveel politieke leiders gewenst wordt en gebaseerd is op centralisatie en controle? Is het mogelijk om in plaats daarvan een gezonde, nieuwe economie op te bouwen, gebaseerd op kleinschaligheid, vrijheid en menselijkheid? Over deze vragen ging LuMens met Ad in gesprek. Lees meer.

'Je kunt de economie niet los zien van de omgeving en de ontwikkelingen in de wereld. Niets staat los van elkaar. Je moet de economie holistisch benaderen, net als gezondheid.'


Rente is een woekervloek

Anthony Migchels, redacteur van 'Real Currencies' en voorzitter van Stichting De Florijn Nederland, windt er geen doekjes om: ‘Bankieren is de drijvende kracht achter het globalisme. Het is het mechanisme waarmee macht en rijkdom worden gecentraliseerd.’ Zo gecentraliseerd zelfs, dat hij het niet eens meer heeft over de afzonderlijke banken, maar over De Bank, als een inktvis met vele tentakels die de economische wereld - en daarmee alles en iedereen - in zijn machtige greep heeft. De blindheid van de maatschappij voor dit gegeven noemt Anthony symptomatisch voor de almacht van De Bank. ‘Het is dé reden dat de rijken rijker en de armen armer worden.’ In dit artikel legt hij uit dat er een dringende noodzaak is van monetaire hervorming. Lees meer.

'In een rentevrije economie, met de huidige staat van de technologie, zou een veel hogere levensstandaard voor de werkende massa’s met gemak mogelijk zijn, zonder het geparasiteer van de ultra-rijken.'


In de gevonomie is er genoeg voor iedereen

Tijn Touber was als muzikant en schrijver nooit zo geïnteresseerd in geld. Geld was voor hem een onbelangrijke bijzaak, het ging er vooral om dat je voluit leefde! Maar de afgelopen jaren werd het hem steeds duidelijker dat de almaar groeiende kloof tussen arm en rijk zulke onmenselijke proporties aannam, dat hij wel iets móest ondernemen. Na zich in de achtergronden van de economie gestort te hebben, bedacht Tijn dat we toe zijn aan een radicaal andere aanpak. De enige manier om met elkaar aan een gezonde economie te werken is het hele begrip economie te vervangen door het woord gevonomie. De gevonomie is niet gebaseerd op schaarste maar op overvloed. Het is een heel nieuwe manier van omgaan met elkaar die voortkomt uit het besef dat geven en ontvangen twee kanten van dezelfde medaille zijn. Lees meer.

'Wat belangrijk is om te beseffen, is dat banken privé-instellingen zijn en in handen zijn van een kleine groep buitengewoon vermogende families.'


Het pad van de man: de kracht van een open hart

Lange tijd was hij bang om als man in zijn eigen kracht te gaan staan. Hij wist niet hoe hij om kon gaan met alle emoties en gevoelens die in hem leefden. Het vermogen om zichzelf te spiegelen was afwezig, omdat hij geen anker van innerlijke veiligheid ervaarde. Dat zorgde ervoor dat hij richting in zijn leven miste. Inmiddels heeft Ralph Nelissen die richting meer dan ooit gevonden. Als ‘mannencoach voor hartgedragen leiderschap’ organiseert hij weekenden, jaartrainingen, mannencirkels en zweethutten voor mannen die op zoek zijn naar hun eigen unieke pad. Ferdinand van der Neut zocht Ralph op om met hem te praten over de bijzondere reis die hij samen met andere mannen onderneemt. Lees meer.

'Er wordt veel geprojecteerd, omdat we onszelf niet kunnen dragen. We durven het niet te voelen en daarom leggen we het buiten onszelf, maar daarmee geven we ook onze kracht weg.'


Oerkracht en oerpijn in de vrouwenlijn

Wat hebben vrouwen in deze tijd nodig om in hun kracht te komen en hun volledige potentieel te benutten? Wat hebben we nodig om oude (rol)patronen te doorbreken en uit de vicieuze cirkel van projecties te stappen? In dit gesprek verkent Esther Landa samen met Dieke Bikker de velden van onze oerwonden, voorouderlijnen, de staat van onze innerlijke vrouw, de betekenis van de menstruatiecyclus en de relatie tussen man en vrouw. Als moderne sjamane verweeft Dieke het medicijnwiel in haar trainingen en begeleiding onder de naam Woman’s Alchemy. Lees meer.

'Als we onze oerpijn weten te transformeren en de kracht die verscholen ligt in die oerwijsheid wezenlijk gaan leven, dan geven we onze kracht en liefde niet meer weg ten koste van onszelf, maar belichamen we deze volledig.'


Ontwakend ondernemerschap

Hoe zou de wereld er uit zien wanneer ondernemers en leiders bij het besturen van hun bedrijven hun besluiten vanuit wijsheid, compassie en liefde zouden nemen? Het zou een ongelofelijk krachtige katalysator zijn voor de realisatie van een lichtere en liefdevollere toekomst. Een toekomst waarin we meer verbonden zijn met onszelf, meer verbonden zijn met elkaar, meer in harmonie leven met de natuur en waarin een ieder in lijn met zijn of haar zingevende bestemming (purpose) kan leven en creëren. Hoe komen we daar en waarom is de rol van ondernemers hierin zo groot? Joel aan ’t Goor, ondernemer en oprichter van ‘Awake Origins’, een wereldwijde community van ondernemers, neemt ons mee op  zijn weg om het ondernemen te verbinden met levensbewustzijn. Lees meer.

'We leven voor een overgroot deel in een wereld die het resultaat is van wat ondernemende geesten en hun ondernemingen ons aanbieden.'


Meditatie, maar dan andersom 

Meditatie is niet meer weg te denken uit onze cultuur. Oorspronkelijk een Oosterse traditie, is het de afgelopen decennia ook in het Westen ingeburgerd en kun je bij de vele yogascholen, en zelfs bij de sportschool op de hoek, leren mediteren. Tijn Touber, velen welbekend, mijmert in dit artikel over een aantal fascinerende vragen: waarom geloven we dat het pad naar verlichting een opwaarts pad is? Waarom zoeken we spirituele bevrijding vaker in de hemel dan in de schoot van Moeder Aarde? Zijn er stadia te onderscheiden op het spirituele pad en wat heeft het getal 7 ermee te maken? Lees meer.


De Gewonde Heler

Esther Landa nodigt je met dit artikel uit op een reis naar je binnenwereld. Een reis die laat zien dat iedereen heel en helend is. Tegelijk. En dat juist die dappere weg naar binnen je kan helpen je menszijn te verdiepen en je ervaringen te verrijken. Iedereen draagt pijn met zich mee en gaat daar op eigen wijze mee om. De weg van de gewonde heler is een uitnodiging voor ieder van ons om de pijn niet uit de weg te gaan, maar deze juist te doorvoelen en te begrijpen. En dat lukt steeds beter als je je ten diepste realiseert dat je oorspronkelijk heel bent.Lees meer.

'Het is vaak pijnlijk en bevrijdend tegelijk om ons te realiseren dat onze pijn nooit de schuld was van de ander, maar dat de ander ons spiegelt in een oude pijn waar we zelf nooit naar hebben gekeken.'


Individu zijn én in verbinding blijven

Na haar werk als verpleegkundige in de psychiatrie en de verslavingszorg, ontstond bij Tabitha Zijlstra meer en meer de behoefte om de mens te begeleiden als deel van het geheel, als individu onlosmakelijk verbonden met het collectief. Haar verlangen om mensen zich hun oorsprong en hun verbondenheid te helpen herinneren, maakte dat zij haar leven heel bewust een andere richting gaf. Ferdinand van der Neut gaat met Tabitha in gesprek over haar bijzondere keuzes en hoe deze voor een grote ommekeer in haar leven zorgden.Lees meer.

'Helemaal samenvallen met jezelf, in een diep, vervullend besef van stilte, vrede en liefde. Dát is de ruimte die altijd in en om ons aanwezig is en zó adembenemend dichtbij is.'


Vier rode olifanten in de huiskamer van de mensheid

Bo Baden is onze geliefde huisdichter die met zijn bezoeken aan LuMens veel compassie, liefde en humor brengt. Met dit bijzondere stuk over vier onzichtbare rode olifanten in de huiskamer van ons drukke menszijn, helpt hij ons herkennen wie we vooral niet zijn en herinnert hij ons eraan wie we wel zijn. Lichtvoetig en praktisch geeft hij hiermee een prachtige handreiking om onszelf niet al te serieus te nemen, maar vooral wel lief te hebben.Lees meer.

'De waarheid lijkt te zijn: wij, als bewustzijn, lenen bij onze komst op aarde telkens een lichaam en als we dat weer inleveren na een aantal jaar, reizen we met ons bewustzijn door naar een andere dimensie.'


Als het zonlicht is verduisterd

door nevels van gif en wolken van haat,
het water zijn zuiverheid verloren heeft
en verhandeld wordt als koopwaar, 
bossen en wouden overal branden,
vulkanen vuur spuwen,
rivieren als wild geworden reuzenslangen
met hun waterstaart driftig om zich heen slaan,
het ritme van eb en vloed is verstoord...

Slotgedicht, door Marcel Messing. Lees meer.

'Het Licht
zal alles herscheppen,
zodat volkomen bevrijding
uit de klauwen der begoocheling
een absolute mogelijkheid wordt.'


Reactie plaatsen

Reacties

John van den Bosch
5 maanden geleden

Vandaag keurig mijn bestelling binnen gekregen. Meer dan positief verrast door de hoge kwaliteit van het fysieke boek zelf maar ook van de inhoud.
Ga er vandaag nog 20 bestellen voor kados voor de kerst.
Groot compliment.
Keep up the good work.

Ferdinand van der Neut
5 maanden geleden

Veel dank voor je mooie reactie John! En naast veel leesplezier wensen we jou ook veel uitdeel- en blijmaak-plezier :) Erg mooie onderwerpen om met naasten over in gesprek te gaan.

Visie voor een nieuwe wereld