De Maya kalender en het fenomeen Tijd

De wereld kent vele profetieën. Rond 2012 kreeg de Maya-kalender grote bekendheid omdat deze na vele eeuwen op 21 december 2012 afliep. Dit zou een eindtijd inluiden. Maar klopt die uitleg wel? We gaan hiervoor in gesprek met Remco van der Staaij, als Maya-kenner ook bekend als Djedi Re met een eigen online Maya-teachings kanaal.

Remco, wat kun jij vertellen over de huidige tijd waarin we leven?

 

Het is een spannende tijd. Grote cycli eindigen en nieuwe starten op. Er zullen grote veranderingen optreden. Er wordt gesproken over The Great Reset, maar ik noem het liever The Great Rebirth. Volgens veel natuurvolkeren bevinden we ons nu in de ‘jaren der profetie’. Daar gaat mijn verhaal over, over de oude voorspellingen, over dat wat er eerder gebeurde binnen het fenomeen ‘Tijd’. Ikzelf schrijf dat bijzondere verschijnsel met opzet altijd met een hoofdletter T. Ik noem de tijd waarin we nu leven ook wel 'de jaren der profetie en de geboorte van een Nieuwe Zon'. De geboorte van een nieuwe zon is door vele oude natuurvolkeren, zoals de Maya's, Inca's, Hopi's en Zulu’s, voorspeld.

 

Kun je wat meer vertellen over de Maya’s?

 

De oude Maya’s waren meesters in het berekenen van de tijd. Hun kalenders waren eigenlijk synchroniciteitsmeters; ze keken hoe kosmische cycli samenvielen. Elke dag die is, was en zou komen hebben de Maya’s een naam gegeven. Zij waren met hun mythen, ceremonies en kosmische calculaties de tijdbewaarders (of tijdbewakers) van Moeder Aarde. Geen beschaving uit het bij ons bekende verleden heeft de tijdwetenschap van de Maya’s kunnen evenaren. Ze wisten het zonnejaar (de jaarcyclus van onze planeet) tot op vier cijfers achter de komma nauwkeurig vast te stellen. Hoe de Maya’s ooit tot zulke verbluffende precisie zijn gekomen is tot op de dag van vandaag (wetenschappelijk) onverklaarbaar.

 

Tijdberekeningen en toekomstvoorspellingen, kan dat?


Sommige mensen geloven niet, of niet meer, in profetieën, maar profetieën zijn er altijd geweest. Kijk maar naar de oude teksten in de Bijbel, die velen hier op aarde als hun waarheid aannemen. Zo’n 2,2 miljard mensen noemen zichzelf christen. Zij geloven dat er een voorspelde komst van Christus was, wat dus zo’n 2021 jaar geleden moet hebben plaatsgevonden, volgens de Gregoriaanse telling. De langverwachte geboorte van Christus was door zieners, astrologen en wijzen voorspeld. De drie wijzen uit het oosten, de drie koningen, brachten geschenken om zijn komst te vieren. Zo zijn er nu ook weer voorspellingen over de wederkomst van Christus, ofwel het Christusbewustzijn.

 

Geloof je in die verhalen uit het verleden?

 

Veel moderne mensen geloven niet meer in een god en oude verhalen. Ze denken: wat wisten zij nou, die ongeschoolden, die primitieven, die halve wilden of hoe ze ook genoemd worden. We spreken niet voor niks over indianenverhalen. De ‘waarheid' komt nu tot ons via wetenschap en technologie. Men gelooft in vooruitgang en het verleden bestaat niet meer. Als je nuchter en rationeel bent, dan geloof je daar niet in. Het zijn sprookjes. Het verleden is onbelangrijk en de toekomst is niet te voorspellen. Ergens klopt dat natuurlijk ook. Als je gelooft dat tijd lineair is, dan heb je volkomen gelijk en zou het onmogelijk zijn te werken met profetieën. Maar als je kunt denken in tijdcycli en die kunt duiden, dan kun je... wil je verder lezen? Steun ons werk en bestel het boek.

Remco van der Staaij is een groot liefhebber en kenner van oude culturen. Hij is een spiritueel (levens)kunstenaar die zich erg verbonden voelt met de Aarde en het leven. Hij deelt zijn inzichten, vooral aan de hand van Maya teachings, rondom de universele en natuurlijke tijd. Daarmee hoopt hij mensen uit te nodigen tot het beleven van meer synchroniciteit en natuurlijke orde.

Visie voor een nieuwe wereld