Parallelle leefvormen

Steeds vaker horen we zorgelijke geluiden vanuit de samenleving over de toekomst van de mensheid. Hoe kunnen we gezond blijven? Hoe kunnen we leven en werken in een systeem dat onze gezondheid en vrijheden niet altijd ten goede komt? Er ontstaan steeds meer geluiden van groepen gelijkgestemden die anders willen leven en wonen. Zij willen anders omgaan met de natuur, met elkaar en met zichzelf. In dit artikel gaat Ingolf Kruseman in op de vele nieuwe woon- en leefvormen die op dit moment overal als paddestoelen uit de grond schieten.

Omdat veel mensen zich niet langer kunnen vinden in de in hun ogen onrechtvaardige en mensonvriendelijke regels die door overheden worden opgelegd, zijn ze inmiddels bereid drastische andere wegen te bewandelen, zonder compromissen. Ze kiezen voor een andere wereld, waar mensen in vrijheid kunnen leven, met liefde voor alles wat de natuur te bieden heeft.

 

Nieuwe leefgemeenschappen

Er ontstaan nieuwe leefgemeenschappen waar mensen zich decentraal formeren, maar toch in verbinding blijven met de rest van de wereld. Gemeenschappen, waar het ego-mens-systeem overgaat in een synergetisch wij-model waar iedere ziel onderdeel is van een grotere creatiekracht, met behoud van ieders talenten, eigenschappen en persoonlijkheidskenmerken. Er mogen best ego-belangen zijn en er mag bezit zijn, als je daarmee maar niet een ander schaadt of manipuleert.   

Het gaat om het recht op leven in gezondheid, zelfbeschikking en harmonie, zonder verdeeldheid en geweld en onafhankelijk van energiebronnen van buitenaf. Het gaat om een samenleving waar kinderen in vrijheid en wijsheid mogen opgroeien en kunnen leren over wie ze ten diepste zijn; waar volwassenen zich kunnen blijven ontwikkelen en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de samenleving en hun directe omgeving.

 

Leren van het verleden

In mijn ogen heeft het geen zin om een boeman aan te wijzen, zoals mensen binnen een regering. Het heeft ook geen zin om een schuldige aan te wijzen, zoals een elite. Natuurlijk zijn er mensen die een bepaalde verantwoordelijkheid hebben, maar om een parallelle samenleving op te bouwen, is het vooral belangrijk te ontdekken wat onze eigen kracht is en hoe we die ook in elkaar kunnen zien en versterken.

Het alleen maar wijzen naar de fouten van anderen of naar onze eigen fouten uit het verleden helpt niet tijdens de positieve opbouw naar een nieuwe samenleving. Het kan ons uit onze kracht halen en dat is nu precies niet wat er van de mensheid gevraagd wordt. Wel kunnen we leren van onze fouten en moeten we onze eigen shit opruimen, voordat we iets op een positieve manier kunnen veranderen. ‘Verander de wereld, begin bij jezelf.’

In mijn beleving is het het belangrijkste dat we andere mensen en onszelf kunnen vergeven en dat onze talenten weer kunnen gaan stromen. Ik zie steeds meer mensen die hun trauma’s uit het verleden transformeren naar het licht, hun pijn durven aan te kijken en deze loslaten. Het echte leven gaat over vrij zijn van angst en oordeel en over het doorbreken van ongezonde patronen en verslavingen.

 

De juiste omgeving

Een fijne, leefbare omgeving kan daar een essentiële rol in spelen en voorkomen dat trauma of stress nog een rol spelen. De juiste omgeving maakt mensen evenwichtiger en gezonder van lijf en in spirit. De verbinding met de natuur is daarin essentieel.

Mijn inzet is daarom ook om bij te dragen aan gezonde woon- en werkprojecten, waar mensen geliefd zijn en gewaardeerd worden omdat ze gewoon mens zijn en niet om hun vette bankrekening.  Zo’n woonomgeving wordt ook wel een Blauwe Zone genoemd, waar ieder mens gerespecteerd wordt en de ruimte heeft om met zijn of haar talent een rol te spelen hier op aarde.

 

Eco-dorpen

Wat kunnen mensen doen, wanneer ze anders en gezonder willen leven en zich los willen maken van het huidige systeem? Al langere tijd zien we mooie voorbeelden van eco-dorpen en eco-wijken die al gebouwd zijn of die nu gebouwd of ontworpen worden. Ze ontstaan vanuit gedachten en idealen over hoe men in balans met elkaar en de natuur wil leven en wonen. Zelf werk ik momenteel aan twee eco-wijk projecten. Daar probeert men, met meer of minder succes, een harmonieuze samenleving neer te zetten.

 

De natuurlijke samenleving

De echte parallelle samenleving is eigenlijk natuurlijk en niet parallel. Het is een onafhankelijk systeem, waar mensen vrij zijn van alle overheidsbemoeienis en geen schade toebrengen aan elkaar of aan de omgeving. Het is vaak nog een grote uitdaging dit voor elkaar te krijgen en vol te houden. In Nederland zien we dat veel eco-wijken, -dorpen en -projecten vanuit goed bedoelde spirituele idealen opgezet worden, maar van lieverlee vervallen in... wil je verder lezen? Steun ons werk en bestel het boek.

Ingolf Kruseman is Greenbuilding designer en Eco Interieur Architect. Hij passie voor duurzaamheid en ontwerpen in de projecten die hij met zijn bedrijf ASK verzorgt. Door nieuwe vastgoedprojecten 'groen en gezond' te ontwerpen en te bouwen kunnen we de planeet in haar waarde laten. Dit noemt Ingolf holistisch ontwerpen, waarbij zowel de gezondheid van de omgeving als het welbevinden van de toekomstige bewoners centraal staan.

Visie voor een nieuwe wereld