Als het zonlicht is verduisterd

Slotgedicht, door Marcel Messing

 

Als het zonlicht is verduisterd
door nevels van gif en wolken van haat,
het water zijn zuiverheid verloren heeft
en verhandeld wordt als koopwaar, 
bossen en wouden overal branden,
vulkanen vuur spuwen,
rivieren als wild geworden reuzenslangen
met hun waterstaart driftig om zich heen slaan,
het ritme van eb en vloed is verstoord,
mensen, dieren, planten en talloze
 andere levende wezens sterven,
het geestelijk klimaat verdorven is,
de stank van grove leugens 
tot de hoogste hemelen reikt,
talloze mensen ontaard zijn,
volk tegen volk ten strijde trekt,
moord en doodslag het sacrale leven
trachten te vernietigen, 
de dharma kreupel door de straten gaat,
houd juist dan de lamp van het goddelijk licht
brandend in je hart
als een wijze maagd,
een wijze ziel,
 die lichtend inzicht heeft.


Als de kinderen van het licht 
overal ter wereld hun geestelijk wapenkleed dragen,
duisternis bestrijden vanuit hun ziel,
de dwazen vol begeerte grijpen naar macht, 
arrogantie en hoogmoed zetelen op de troon 
van ijdelheid en waardeloosheid,
de wijzen zich terugtrekken
in het huis der stilte,
ruwe taal door ontelbare schorre kelen klinkt,
waarheid tijdelijk rust in valleien van sereniteit,
verborgen voor de vurige blik van wolven,
weet dan dat ook overdag
 de nacht zich over heel de wereld
 heeft uitgespreid,
maar ook 
dat het onvergankelijke Licht
dan spoedig alles met kracht zal doorstralen
en de kans om werkelijk te ontwaken
dan groter is dan ooit tevoren,
het venster van tijd en ruimte
gebroken kan worden in jezelf.


Wees krachtig vanuit het hart 
nu de oude wereld wankelt op lemen voeten
en duizenden demonen klaarstaan 
om heel de schepping te vernielen
en hun zogenaamde orde willen vestigen,
dwars door de wijd opengesperde muil
van monstrueuze chaos.


Poog niet hen te verslaan met wapens van geweld,
maar vanuit de onoverwinnelijke kracht 
en scherpte van de geest, 
in het besef dat dader
en daad met elkaar verbonden zijn
zoals de boogschieter met zijn afgeschoten pijl
en de spin met alle draden
van zijn zelf gesponnen web.
Het kosmisch recht is niet te vergelijken
met de blind geworden rechtspraak van Vrouwe Justitia.

Het Licht strijdt nimmer,
maar tilt duisternis in het licht,
ontsluiert alles wat zich tracht te verbergen 
in donkere dodelijke vormen.


Aarzel niet, wanneer je maar wilt,
het lichtend Woord te hulp te roepen,
wend je blik naar binnen,
daal af in de grot van je hart
waar diep verborgen het kroonjuweel van liefde is,
nimmer te vinden in een aards koninkrijk.
Doorleef het vleesgeworden woord van liefde,
los volledig op in het Licht,
dat puur Bewustzijn is.

De zwartste nacht
zal opengebroken worden door het Licht.
Demonie zal tot een einde komen
nadat het grote spel
 van misleiding, leugen, haat en bedrog
eens volledig uitgespeeld zal zijn
op het wereldschaakbord van zwart-wit.
Het Licht
zal alles herscheppen,
zodat volkomen bevrijding
uit de klauwen der begoocheling
een absolute mogelijkheid wordt.


Dwars door de duistere wereldnacht heen
daalt reeds over alle werelden
de zegen af van de Genadezon, 
de Zon der zonnen,
die alles en iedereen doordringt
 die rusten in de schoot van het Ene,
dé Ene.

Bewustzijn zal alles
 tot wedergeboorte stuwen
zodat vanuit vrije wil en heilzame keuze
de verloren zoon en dochter
het Huis van het Licht 
weer binnen kunnen treden,
maar nu voorgoed, 
gerijpt door talloze ervaringen
binnen het in tijd en ruimte 
almaar ronddraaiende levensrad
van demonische krachten,
gevoed door brandende verlangens
en diepe onwetendheid.


Begin en einde zullen oplossen
in de Bron van alle licht,
zelf bronloos.

Licht en liefde zij met ons allen.

Moge Licht en liefde ons begeleiden op ons pad.

Licht en liefde zijn ons vaste anker
in het bootje van ons lichaam,
dat nu over de woeste baren 
van de wereldzee vaart.


Richt steeds de blik op de hemelhoge vuurtoren
 van het onvergankelijke Licht
dat brandt in ieders hart.

De innerlijke meester waakt altijd over ons,
ook nu de golven tot onze lippen reiken.

Vrede, vrede, vrede!
Amen. Aum.


Visie voor een nieuwe wereld