Rente is een woekervloek

Anthony Migchels, redacteur van 'Real Currencies' en voorzitter van Stichting De Florijn Nederland, windt er geen doekjes om: ‘Bankieren is de drijvende kracht achter het globalisme. Het is het mechanisme waarmee macht en rijkdom worden gecentraliseerd.’ Zo gecentraliseerd zelfs, dat hij het niet eens meer heeft over de afzonderlijke banken, maar over De Bank, als een inktvis met vele tentakels die de economische wereld – en daarmee alles en iedereen - in zijn machtige greep heeft. De blindheid van de maatschappij voor dit gegeven noemt Anthony symptomatisch voor de almacht van De Bank. ‘Het is dé reden dat de rijken rijker en de armen armer worden.’ In dit artikel legt hij uit dat er een dringende noodzaak is van monetaire hervorming.

De allergrootste economische en financiële uitdaging waar we op dit moment mee geconfronteerd worden, is dat we aan de vooravond staan van het leeglopen van de schuldenbubbel, en daarmee van de Grootste Depressie. En dat zal dan resulteren in het naar voren schuiven van een centrale wereldregering als oplossing.

 

Inleiding

“Als een regering voor geld afhankelijk is van bankiers, beheersen de bankiers de situatie en niet de regeringsleiders. De hand die geeft is boven de hand die neemt. Geld heeft geen moederland. Financiers zijn zonder vaderlandsliefde en zonder fatsoen. Hun enige doel is winst.” - Napoleon Bonaparte

 

Laten we eerst vaststellen dat bovenstaand citaat waar is. Dat kan heel eenvoudig, aan de hand van één cijfer, dat van schuld: de wereld staat namelijk voor $285 biljoen ($285.000 miljard) in het krijt bij De Bank. Dat onmetelijke bedrag is het totaal van alle schulden van staten, bedrijven en particulieren in de wereld tezamen. Dat is driemaal het wereld-BBP, dat wil zeggen, drie maal de geldwaarde van alles wat op de hele wereld jaarlijks wordt geproduceerd aan goederen en diensten. Kort door de bocht: we hebben met alle wereldbewoners samen drie maal zoveel schuld als we verdienen.  Ongeveer $200 biljoen daarvan torst het Westen met zich mee. Het financieren van deze immense schuldenlast kost wereldwijd per jaar tot wel $15 biljoen aan rente. Dat is een zesde van het wereld-BBP (Bruto Binnenlands Product), een zesde deel van al ons verdiende geld zijn we dus kwijt aan het betalen van alleen al de rente.
In Nederland staan we bijna €2000 miljard in het krijt en betalen we zo’n €100 miljard rente per jaar aan De Bank. Het is evident welke implicaties dit heeft voor de machtsverhoudingen, zowel nationaal als internationaal.

De federale regering in Washington, die over het meeste geld beschikt in de wereld, heeft een inkomen van zo'n $3 biljoen per jaar. Bovendien staat zij voor $30 biljoen, tien keer zoveel dus, in het krijt bij De Bank, dit wil zeggen dat De Bank een veel hoger inkomen heeft dan de Amerikaanse overheid.  Diezelfde overheid is afhankelijk van De Bank voor geld. Dit simpele gegeven illustreert heel duidelijk hoe de werkelijke machtsverhoudingen liggen in de wereld.

 

Deze schuld is een enorm probleem waar iedereen direct of indirect mee te maken krijgt in zijn leven. Hoeveel beter zouden Nederland en de wereld ervoor staan als we deze molensteen niet zouden meetorsen? Het verhaal van Jezus die kwaad de geldwisselaars de tempel uit joeg, is relevanter dan ooit.

 

Woeker
Woeker betekent rente. Punt. En dus niet 'overdreven rente'. 'Overdreven rente' is Newspeak, gemanipuleerde taal. Woeker is een vloek, altijd geweest, en daarom hebben de Geldwisselaars door de eeuwen heen de betekenis van dit woord ondermijnd. Daarom zeggen woordenboeken nu dat woeker 'overdreven rente' betekent. Maar woeker betekent rente, en heeft dat altijd betekend.  Als we in de Bijbel de veroordeling van, en verbod op, woeker lezen, dan wordt daarmee bedoeld rente. Ook 0,1% rente.

 

Rente op leningen is voor  r is nauwelijks aandacht voor het thema - noch publiekelijk, noch in de economische 'wetenschap'. Deze 'wetenschap' is door de geldschieters zelf ontwikkeld om te verkopen dat hun gewoeker in het algemeen belang is en er geen alternatieven zijn. Laten we een viertal kernproblemen van rente nader onder de loep nemen.

1. Rente herverdeelt van arm naar rijk

Uit onderzoek is gebleken dat slechts de rijkste 10% van de bevolking meer rente ontvangt dan ze betaalt. Dat niet alleen, de rijkste 0,000032% van de bevolking, zowel landelijk als wereldwijd, ontvangt naar schatting maar liefst een derde van alle rentebetalingen. Dat betekent dat de paar duizend rijkste families op aarde alleen door rente al een inkomen hebben van zo'n vijfduizend miljard dollar per jaar. Dat is de aard van de plutocratie. En een plutocratie is de bestuursvorm waarbij alleen de allerrijksten aan de macht zijn en dus de regels kunnen bepalen en de wetten kunnen voorschrijven. Die rijkste families, de oligarchen, zijn het die de wereld werkelijk regeren.

 

Het werkt bij rente heel eenvoudig: hoe meer geld en vermogen je hebt, hoe minder rente je betaalt. Het omgekeerde is ook het geval: hoe armer je bent, hoe groter het aandeel van je inkomen is dat je aan rente verliest. Dit is een onrechtvaardigheid die zijn weerga niet kent en aan de basis ligt van bijna alle onrecht in de wereld.

2. Zelfs als je geen schulden hebt, verlies je enorm aan rente
Het probleem is dat ondernemingen hoge kapitaalkosten betalen gedurende het productieproces. Die berekenen ze door aan hun klanten. Helmut Creutz berekende in zijn beroemde studie[2] dat gemiddeld 40% van de prijzen die we betalen doorberekende rentekosten zijn. Dit verschilt uiteraard per branche. Vuilophaaldiensten rekenen 12% kapitaalkosten door, maar huisbazen bijvoorbeeld 75%.
Zo'n twee derde van de mensen in het Westen, ook in Nederland, leven van salaris naar salaris en hebben geen of zelfs negatief vermogen (schuld). Zij zijn 40% van hun inkomen kwijt aan rente, zonder het zelfs maar in de gaten te hebben. Als producenten en dienstverleners hun rentekosten niet zouden doorberekenen naar de consument, zou deze gemiddeld aan het eind van de maand dus die 40% overhouden.

 

Rente is de grootste oorzaak van schuld

De laatste 25 jaar hebben debiteuren meer betaald aan rente dan er nu openstaat aan schuld. Er zou praktisch geen schuld zijn zonder rente.  Op consumentenniveau betekent dit dat... wil je verder lezen? Steun ons werk en bestel het boek.

Anthony Migchels is voorzitter van Stichting De Florijn Nederland. Deze stichting heeft de eerste rentevrije munt ter wereld gecreëerd die inwisselbaar is met de Euro en andere valuta’s. Daarmee zet Anthony zich in voor het concreet maken van een eerlijke en rentevrije economie.