Ontwakend ondernemerschap

Hoe zou de wereld er uit zien wanneer ondernemers en leiders bij het besturen van hun bedrijven hun besluiten vanuit wijsheid, compassie en liefde zouden nemen? Het zou een ongelofelijk krachtige katalysator zijn voor de realisatie van een lichtere en liefdevollere toekomst. Een toekomst waarin we meer verbonden zijn met onszelf, meer verbonden zijn met elkaar, meer in harmonie leven met de natuur en waarin een ieder in lijn met zijn of haar zingevende bestemming (purpose) kan leven en creëren. Hoe komen we daar en waarom is de rol van ondernemers hierin zo groot? Joel aan ’t Goor, ondernemer en oprichter van ‘Awake Origins’, een wereldwijde community van ondernemers, neemt ons mee op  zijn weg om het ondernemen te verbinden met levensbewustzijn.

Gestold verlangen

De wereld om ons heen komt voort uit verlangen. Alles om ons heen is in zekere zin uitgekristalliseerd of gestold verlangen. Wie zijn er bij uitstek goed in de manifestatie van hun verlangen? Ondernemers. Vanuit hun drive en visie zijn ze bereid ergens voor te knokken, net zo lang totdat het gerealiseerd is. Daarmee komt de wereld waarin we leven voor een heel groot deel voort uit het ondernemerschap van een relatief beperkte groep ambitieuze mensen. We leven voor een overgroot deel in een wereld die het resultaat is van wat ondernemende geesten en hun ondernemingen ons aanbieden. Het raakt bijna alles, van de nieuwste social media app tot de voeding die we tot ons nemen.

Maar de impact van ondernemers en leiders van organisaties gaat verder dan dat. De organisaties waarin we werken, hebben culturen die voor een belangrijk deel gevormd worden door het leiderschap aan de top. Daarmee hebben leiders een directe invloed op het werkklimaat en de bewustzijnsontwikkeling van de medewerkers. Of we het nou leuk vinden of niet, de mensen met de drive en het talent om te leiden en te creëren drukken een enorme stempel op de wereld waarin we leven. Daarom vormen ondernemers en leiders een cruciale sleutel naar een andere toekomst. Wanneer deze mensen vanuit wijsheid, compassie en liefde handelen, leggen zij de basis voor organisaties, producten en dienstverlening waarbij verbondenheid, harmonie en persoonlijke groei steeds meer centraal staan.


De mensgerichte ondernemer
Ik ben zelf ondernemer. Een ondernemer die community's faciliteert voor andere ondernemers en leiders. Het type community dat ik faciliteer is door de jaren heen veranderd in lijn met mijn eigen bewustwordingsproces. Waar het tien jaar geleden voor mij begon met ‘Open Business Leaders’ ligt mijn focus nu op de internationale community Awake Origins. In die tien jaar heb ik met meer dan duizend leiders en ondernemers mogen werken. Daardoor heb ik denk ik een relatief goed beeld kunnen vormen van het ondernemerschap dat zich in de wereld om ons heen manifesteert.

Anders dan je misschien zou verwachten, heb ik in al die jaren gezien dat veel leiders en topondernemers een verrassend grote mensgerichtheid kennen en in veel gevallen van hun interesse of passie hun werk hebben gemaakt. Maar tegelijkertijd heeft het mij altijd verbaasd hoe weinig ondernemers en leiders zich bewust zijn van hun eigen drijfveren. Veel ondernemers komen niet in de buurt van ondernemen vanuit wijsheid, compassie en liefde. Een diepere verbondenheid met zichzelf en bewustzijn van de eenheid waarbinnen wij allemaal verbonden zijn, is er veelal nog niet. In plaats daarvan staat het ego stevig aan het roer. En dat ego is ook nog eens ‘succesvol’ in de conventionele betekenis van het woord.

Tegelijkertijd zie ik dat in de laatste jaren de groep van meer bewuste ondernemers en leiders aan het toenemen is. Dat is niet alleen omdat ik met mijn community een bewuste groep ondernemers aantrek. Bewustzijn is onder de hele mensheid aan het toenemen en dat raakt ook ondernemers en leiders. De vraag is echter of onze bewustzijnssprong snel genoeg gaat wanneer je kijkt naar de uitdagingen waar we in de komende jaren voor staan. Met de exponentiële ontwikkeling van technologie en de veranderde levenswijzen en machtsstructuren staan we als mensheid voor enkele doorslaggevende beslissingen. Slaan we met elkaar een donker pad in van afhankelijkheid of juist een licht pad van bewustzijn en verantwoordelijkheid? Welke keuzes we gaan maken, hangt af van ons collectieve bewustzijnsniveau en in het bijzonder van het bewustzijnsniveau van onze leiders en ondernemers.

 

Op weg naar meer bewuste ondernemers
Hoe kunnen we bewustzijnsontwikkeling versnellen bij ondernemers en leiders? In mijn beleving zijn daarbij een aantal zaken cruciaal, zowel als het gaat om het aantrekken van deze groep, als het ondersteunen van deze groep op hun spirituele reis. Op basis van mijn ervaringen in de afgelopen jaren, deel ik hierbij graag enkele van mijn belangrijkste inzichten... wil je verder lezen? Steun ons werk en bestel het boek.

 

Joel aan ’t Goor is psycholoog en ondernemer. Hij is onder andere oprichter van het internationaal snel groeiende Awake Origins, een internationale community van ondernemers, leiders en professionals die van binnen naar buiten creëren. Met deze community wil Joel bijdragen aan het omslagpunt voor lokale en wereldwijde transformatie.

Visie voor een nieuwe wereld