Wise Tribe

De maatregelencrisis bracht Tijn Touber, muzikant en schrijver van ‘Time Bender’, op verschillende manieren in beweging. Een van zijn recente initiatieven is de vorming van een ‘Wise Tribe’, een plek ‘waar we elkaar kunnen vinden, inspireren, steunen en helpen’. In vogelvlucht neemt Tijn ons mee naar het ontstaan van dit idee en naar zijn verdere plannen ermee.

Toen de Corona-crisis in maart 2020 werd aangekondigd door de Wereldgezondheidsorganisatie, voelde ik aan mijn water dat dit tot grote problemen zou leiden. Ik was niet zozeer bang voor de fysieke gezondheid, maar vooral voor de geestelijke. Mensen in isolatie brengen, lockdowns organiseren en angst promoten, werken nu eenmaal niet bevorderlijk voor de mindset. Ik besloot iedere dag een filmpje te maken op Facebook en YouTube, om mensen een hart onder de riem te steken. 

Ik deed dat een jaar lang en tegen het einde van die periode besloot ik dat méér nodig was, omdat het leed almaar schrijnender was geworden. Mensen stierven in eenzaamheid, liepen op straat met een boog om elkaar heen en zaten bibberend in hun eentje op een flatje of met veel te veel mensen in een appartement, omdat kinderen niet naar school mochten en vaders en moeders niet naar hun werk. Het werd tijd om mensen weer te gaan verbinden. Om een plek te creëren waar we elkaar wél kunnen vinden, inspireren, steunen en helpen. Een soort parallelle samenleving als tegenwicht tegen een samenleving die steeds killer en afstandelijker wordt. Een plek waar we onze gemeenschappelijkheid kunnen vieren: ons mens-zijn op planeet Aarde. Zo ontstond het idee van de Wise Tribe.

 

De Wise Tribe is voor een belangrijk deel gebaseerd op wat ik de Gevonomie ben gaan noemen. Ik realiseer me al langer dat ons geldsysteem één van de belangrijkste peilers is van de ongelijkheid en daarmee debet aan veel van onze mondiale problemen. Natuurlijk kun je nieuwe valuta bedenken, plaatselijke munten, etcetera, maar wordt het niet tijd om het hele idee van beloning los te laten en als een tribe te gaan leven, waarbij we vanzelfsprekend voor elkaar zorgen en niemand buiten de boot valt? Toen we dit idee aankondigden tijdens een live filmpje op Facebook kwam er een stortvloed aan steunbetuigingen en concrete aanbiedingen. Mensen boden fietsen aan, massages, healings, accommodaties en hun diensten op velerlei gebied. Zo ontstond spontaan een soort Ark van Noach waarbij mensen van alle mogelijke pluimage mee wilden helpen om die nieuwe parallelle samenleving vorm te geven en verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen. Inmiddels hebben we - los van Facebook en YouTube waar we al actief zijn - een eigen site met een Facebook-achtige structuur. We bieden meditaties, inspirerende talks, interviews en - het belangrijkste - een plek waar mensen elkaar kunnen vinden door middel van een ingenieuze app, zodat diensten en goederen kunnen worden uitgewisseld. Zodra de situatie het toelaat, gaan we ook... wil je verder lezen? Steun ons werk en bestel het boek.

Tijn Touber is schrijver, muzikant en inspirator met een grote toewijding aan bewustzijnsontwikkeling. Hij is de schrijver van 'Time Bender' en initiatiefnemer van meditatienetwerk 'Stadsverlichting' en van het platform ‘Gevonomie’. Zijn passie is om ons via verschillende (kunst)vormen te herinneren aan onze diepste oorsprong en ons de weg te wijzen naar onze oorspronkelijke natuur van licht, liefde en overvloed.

Visie voor een nieuwe wereld