Individu zijn én in verbinding blijven

Na haar werk als verpleegkundige in de psychiatrie en de verslavingszorg, ontstond bij Tabitha Zijlstra meer en meer de behoefte om de mens te begeleiden als deel van het geheel, als individu onlosmakelijk verbonden met het collectief. Haar verlangen om mensen zich hun oorsprong en hun verbondenheid te helpen herinneren, maakte dat zij haar leven heel bewust een andere richting gaf. Ferdinand van der Neut gaat met Tabitha in gesprek over haar bijzondere keuzes en hoe deze voor een grote ommekeer in haar leven zorgden.

Tabitha, wat heeft jou op je huidige pad gezet?

 

Sinds ik een jaar of vijf was, is het besef ‘herinneren wie je ten diepste bent’ al bij me. Ik verwonderde me er toen al over dat we als mensen, met elk een eigen lichaam, doen alsof we niet allemaal uit dezelfde bron zijn voortgekomen. Dat we leven alsof we van elkaar afgescheiden zijn. Als vijfjarig meisje had ik daar nog geen woorden voor, inmiddels gelukkig wel. Ik heb van kinds af aan het gevoel gehad dat ik blijkbaar de ‘andersom-weg’ heb te leven. Veel mensen komen op een later punt in hun leven tot het besef dat we in onze essentie allemaal met elkaar verbonden zijn. Voor mij gaat de weg juist over de realisatie dat we én allemaal verbonden zijn, én dat ik hier in mijn eigen lichaam een eigen plek mag innemen op deze mooie aarde. Dus dat ik én verbonden én helemaal van mijzelf ben, als unieke manifestatie van dezelfde bron waar we allemaal uit voortgekomen zijn.

Kun jij je huidige werk omschrijven?

 

Je kunt zeggen dat ik mijn beroep heb gemaakt van het ‘meekijken’ met mensen. Dat meekijk-werk bestaat al meer dan tien jaar uit het geven van individuele begeleiding en relatie-begeleiding. Daarnaast geef ik trainingen en workshops voor mensen op het gebied van bewustzijnsontwikkeling. Ik gebruik hierbij lichaamswerk, opstellingen, ademwerk, zelfonderzoek en diverse diepgaande rituelen. In dit alles ben ik, net als ieder ander overigens, in staat om ‘door de vorm heen' te kijken. Ik zie als het ware direct de essentie van iemand, voorbij de opgebouwde persoonlijkheid. Mijn werk bestaat uit het leveren van een bijdrage, het faciliteren, zodat iemand weer met zijn of haar diepste essentie in contact komt en zich zo op een dieper niveau herinnert wie hij of zij wezenlijk is. Als dit gebeurt, en dat is voor mij de grootste vreugde om mee te maken, dan komen mensen weer in contact met hun vrije stroom, hun creatieve, speelse levensplezier en gaat het hart nog meer open.

‘Herinneren wie we zijn’ is iets wat je tegenwoordig vaker hoort, maar wat betekent het precies?


Voor mij betekent het dat we ons bewust worden van onze opgebouwde persoonlijkheid, onze overtuigingen, onze gedragingen en onze ideeën over onszelf en de wereld. Deze opgebouwde persoonlijkheid hebben we in onze jeugd aangeleerd. Dat gebeurde in het gezin waar we uit komen, op onze school en in het contact met vrienden en vriendinnen. We hebben in deze levensfase een niet-authentiek zelfbeeld opgebouwd. We zijn op een bepaalde manier diegene geworden, waarvan we vaak onbewust dachten dat we hem of haar moesten zijn. Terwijl we zoveel meer en groter zijn dan deze aangeleerde persoonlijkheid. We zijn namelijk, wat mij betreft, in diepste zin het Licht en de Liefde zelf. Vanuit deze bron is alles met alles verbonden. Jij bent de andere ik en ik ben de andere jij.

 

Omdat onze aangeleerde persoonlijkheid en ons doorgaans zo krachtige denken veelal aan het roer staan van onze aanwezigheid, is het niet altijd gemakkelijk om in contact te komen met onze diepste essentie. Toch kent iedereen deze ervaringen en momenten ook: dat je ineens helemaal samenvalt met jezelf, in een diep, vervullend besef van stilte, vrede en liefde. Dát is de ruimte die altijd in en om jou en mij aanwezig is en zó adembenemend dichtbij. Dit is wie jij en ik in essentie zijn, waar we elkaar aan kunnen herinneren en waar we elkaar kunnen ontmoeten.

Wat gebeurt er precies in de sessies die jij geeft?

 

Ik nodig mensen uit om alles wat ze ervaren, voelen en beleven helemaal welkom te heten. We hebben namelijk veelal de ervaring en de neiging om bijvoorbeeld negatieve gevoelens en ervaringen weg te duwen of er een oordeel over te hebben. We zijn vaak in gevecht met het huidige hier-en-nu. We willen dat het anders is dan wat zich hier en nu aan ons voordoet.

Door mensen te begeleiden in het contact maken met hun lichaam, onder andere door middel van ademen en geleide meditatie, kunnen ze dieper in hun lichaam zakken. Als je in je lijf komt, wordt het denken automatisch minder actief. Er ontstaat dan ruimte om te voelen wat er te voelen is. Gevoelens zijn een grote uitnodiging tot zelfonderzoek. Het kunnen toelaten van gevoelens, ook de zogenaamde ‘negatieve’ gevoelens, in aanwezigheid van een oordeelvrije ander, is voor veel mensen op zich al een helende ervaring.

 

Daarnaast komt er informatie vrij als ik mij verbind met de man of vrouw met wie ik werk. Ik krijg toegang tot de essentiële kwaliteiten van de ander. Het is vaak bevrijdend voor mensen om dit te horen en te voelen en hier weer contact mee te maken. De paradox van mijn werk is dat ik het lichaam benut als ingang en dat ik tegelijkertijd werk ‘in het veld’ voorbij de vorm. Mijn werk gaat over het totaal belichamen van alle aspecten van ons mens-zijn én tegelijkertijd het besef dat we in diepste zin niet ons lichaam zijn, noch onze gevoelens en gedachten.

Wat merken mensen van jouw manier van werken?

 

Wat mijn ervaring is en wat mensen mij vaak teruggeven, is dat ze weer hernieuwd contact hebben leren maken met ‘het veld van Liefde’ en dat ze daarin vrij gemakkelijk en vanzelfsprekend ervaren dat ze de Liefde zélf zijn. Doordat het lichaamsbewustzijn toeneemt, gaan ze via het lichaam oefenen om voorbij het denken te gaan, om zo weer in contact te komen met de pure levensstroom die het universum ons aanreikt. Het aanwezig durven blijven, juist bij alle gevoelens die we vaak als ingewikkeld ervaren, geeft een enorme rijkdom in ons leven. De vraag die ik daarbij vaak stel is: ‘Mag dit waar zijn?’ Juist al die verschillende ervaringen en gevoelens die het leven ons iedere dag aanreikt, of we ze nu als positief of negatief bestempelen, zijn in feite uitnodigingen om ons weer terug te leiden naar ‘Thuis’. Daar waar we op een diep niveau weten wie we zijn: het gebied van de stilte, de vrede en de liefde.

Hoe zou een samenleving eruit kunnen zien als meer mensen zich met regelmaat herinneren wie ze zijn?

 

Als we ons als samenleving en als mensheid dit alles elke dag op een diep niveau zouden gaan herinneren, dan zou bijvoorbeeld de 'wij - zij' cultuur wegvallen. Als ik de andere jij ben, en jij de andere ik, dan weten we dat we allemaal onze eigen unieke, autonome, authentieke manifestatie van de liefde zelf zijn. Daarin mogen we elke dag, in het hele spectrum van ons mens-zijn, onze ervaringen opdoen. Daarbij mogen we ook zien hoe al deze ervaringen steeds een uitnodiging zijn om ons weer terug te brengen in de heelheid die we zijn. Het is fantastisch dat we... wil je verder lezen? Steun ons werk en bestel het boek.

Tabitha Zijlstra geeft sessies en trainingen aan individuen en koppels. Zij gebruikt daarbij elementen van emotioneel lichaamswerk, opstellingenwerk, sjamanisme, tantra en zelfonderzoek. Ze richt zich graag op de liefdevolle kwaliteiten van mensen om van daaruit hun hoogst haalbare groei te realiseren. Tabitha gebruikt daarbij zowel haar kennis vanuit de verpleging en psychiatrie, als haar krachtige intuïtie en innerlijk weten.

Visie voor een nieuwe wereld