Wat is Water?

Water. H2O. Het is de meest voorkomende stof op onze planeet en in ons lichaam. Het vormt het hoofdbestanddeel van al onze voeding. Het wordt de bron van het leven genoemd én het wordt genoemd in de eerste zinnen van de Bijbel. Maar ook in de New Age wereld zijn begrippen als flow en stromen volledig ingeburgerd en geaccepteerd. Water is een bijzonder goedje. Zoet water, onze primaire levensbehoefte, wordt echter steeds schaarser. Wat kunnen we hieraan doen en, misschien nog belangrijker, begrijpen wij water wel? Jeroen Arents is manager geweest bij een technisch water-innovatie bedrijf. Hij neemt ons mee naar de wondere wereld van deze alledaagse en ogenschijnlijk normale vloeistof.

De Eigenschappen van Water

Naast het feit dat er vele andere stoffen in ons drinkwater zitten, die elk hun eigenschappen hebben en daarmee van invloed zijn op de kwaliteit, heeft water van zichzelf ook vele unieke eigenschappen. Deze passen niet makkelijk in de geaccepteerde natuurkunde en wetenschappers staan vaak voor een raadsel wanneer ze enkele van deze bijzondere kwaliteiten proberen te verklaren. Wist je bijvoorbeeld dat water een druk van 400 bar(!) kan bereiken in een zaadje wanneer dit ontkiemt? Of dat water als één van de weinige stoffen uitzet bij koude en krimpt bij warmte? De lijst met de unieke eigenschappen van water is te lang om op te noemen en maar liefst 69 hiervan zijn door de wetenschap nog steeds niet verklaard. Al deze eigenschappen samen vormen de basis van waaruit het leven op onze planeet is ontstaan. Een delicaat evenwicht, want als water ook maar één van deze unieke eigenschappen zou missen, zou het leven op onze planeet waarschijnlijk nooit hebben kunnen ontstaan.

 

Water en Gezondheid

Ons lichaam bevat veel water. De hoeveelheid hangt af van onze leeftijd en onze fitheid. Vetweefsel bevat bijvoorbeeld minder water dan mager weefsel, dus hoe fitter je bent, des te meer water je lichaam bevat. Een volwassen vrouw bevat gemiddeld 55% water, een volwassen man 60%, een kind 65% en een baby zelfs 75%. Water is niet alleen de basis van ónze gezondheid, maar ook van die van planten, dieren en de omgeving in het algemeen. Zo staat water op structureel niveau aan de basis van ons DNA en de aanmaak van eiwitten. Ook is water verantwoordelijk voor vrijwel elk biochemisch en bio-elektrisch proces in ons lichaam en daarmee is het in grote mate verantwoordelijk voor onze gezondheid.

 

Er wordt gezegd dat de kwaliteit van het leidingwater, qua chemische samenstelling, zeer goed is in Nederland. In de praktijk blijkt echter dat het passender is om te zeggen dat het water in Nederland internationaal gezien de minst slechte kwaliteit heeft. Dit wil echter niet zeggen dat ons water zuiver en goed is voor ons lichaam en onze omgeving. In Nederland wordt ons water voor 60% gewonnen uit grondwater, voor 39% uit oppervlaktewater (rivieren en meren) en voor 1% uit duinwater.

 

Waterleidingbedrijven

Waterleidingbedrijven kunnen niet-opgeloste vaste stoffen vrij goed verwijderen, maar water bevat ook talloze opgeloste stoffen zoals bestrijdingsmiddelen en radioactieve stoffen die zelfs in lage concentraties zeer schadelijk kunnen zijn voor de mens. Het verwijderen van deze opgeloste stoffen is erg duur voor de waterleidingbedrijven en niet 100% haalbaar. De kwaliteit van ons drinkwater kan dan ook niet gegarandeerd worden. Talloze giftige en kankerverwekkende stoffen vallen nog steeds buiten het Drinkwaterbesluit en hier wordt dan ook niet op getest. Het is daarom aan te raden om in ieder geval het drinkwater, nadat het onze huizen binnen is gekomen, nogmaals te filteren.

 

Flessenwater

Tegenwoordig drinken mensen drie keer zoveel water uit plastic flessen als vijftien jaar geleden. Dit komt neer op ruim één miljoen liter per dag. Het gebruik van plastic flessen is een enorme belasting voor het milieu en het drinken van dit soort water is helemaal niet zo gezond als men zou denken. Ten eerste zit in de meeste van deze flessen het giftige BPA, een hormoonverstorende weekmaker die afgeeft op het water in de fles, met name als het plastic warm wordt. Dit geldt ook voor ‘kartonnen’ pakken: bij deze verpakkingen zit het giftige plastic aan de binnenkant. Daarnaast zijn de kwaliteitsnormen bij flessenwater veel minder streng dan bij kraanwater. Ook kunnen we ons afvragen waar dit water nu precies vandaan komt. In veel gevallen is het namelijk gewoon gefilterd leidingwater. Flessenwater is veel minder vers dan kraanwater. Nadat het uit de bron gehaald is, wordt het eerst verpakt, daarna getransporteerd en heeft het nog een tijd in de winkel gestaan voordat wij het drinken. Toch zijn er soorten bronwater die, nadat het pak is opengemaakt, maanden lang goed blijven, terwijl een met kraanwater gevulde fles water na opening na een paar dagen al niet lekker meer is. Je kunt daar zelf mee experimenteren om te zien welk bronwater lang goed blijft en welk niet.

 

Een eigen waterbron

Ongeveer 2% van de totale hoeveelheid water op aarde is zoet water en hiervan ligt het meeste opgeslagen in de ijskappen. Brak water kan zoet gemaakt worden, maar dit is een erg duur proces en niet praktisch. Er is dus niet zoveel zoet water en zelfs in Nederland hebben we de laatste paar jaren te maken met watertekorten. In de rest van de wereld is dit al langer een probleem, maar als zelfs in waterland Nederland te weinig zoet water is, wat moeten we dan als dit nog erger wordt? Nu kun je natuurlijk zelf een bron laten slaan. Als je hiervoor de mogelijkheid hebt, is het wel belangrijk dat je uitzoekt hoe diep de waterput moet worden. Wanneer deze geslagen is, stuur je het water naar een onafhankelijk onderzoekslaboratorium om te laten onderzoeken welke (schadelijke) stoffen er in het water aanwezig zijn. Belangrijk hierbij is de mineralen-samenstelling van het water inzichtelijk te krijgen. Water heeft mineralen in zich nodig om goed opgenomen te kunnen worden en de vochtbalans in het lichaam te kunnen ondersteunen. Wanneer de testresultaten binnen zijn, weet je wat er qua filtertechnieken nodig is om het water te zuiveren. Dit komt meestal neer op een grove filter om takken, steentjes en dergelijke te verwijderen. Daarna wordt een textielfilter geplaatst om de iets kleinere vervuilende stoffen te absorberen. Als laatste is een actief koolstof blok te adviseren. Het voordeel van dit type filter is dat het zeer goed in staat is om de kleinste schadelijke vaste stoffen eruit te halen zonder de mineralen te verwijderen. Zo hou je zuiver en mineraalrijk water over.

 

Regenwater Drinken

Ook regenwater is goed te gebruiken als bron voor drinkwater. Een grove filter is hierbij niet nodig, maar het regenwater heeft wel degelijk wat vervuiling meegepikt onderweg naar de aarde en dient dus wel gefilterd te worden met een blok actieve koolstof. Omdat deze koolstofblokken een minimale werkdruk van 1,5 bar nodig hebben zal je een pompje op de regenton of het buffervat moeten installeren. In tegenstelling tot een waterput bevat regenwater geen mineralen. Deze zullen dus achteraf toegevoegd moeten worden om het water goed opneembaar te maken voor het lichaam. Dit is gemakkelijk te doen door een mineraaloplossing te kopen en deze toe te voegen na de filtering.

 

Een andere kijk op Water

Water is de meest onderzochte stof ter wereld en wat betreft de chemische samenstelling hebben we het wel onder de knie. Met een breed scala aan mogelijke filtertechnieken kunnen we eruit halen wat we willen. Maar als het om de eigenschappen van dit bijzondere goedje gaat, vraagt de wetenschap zich nog steeds af hoe het mogelijk is dat water al haar bijzondere eigenschappen vertoont. Gedurende de laatste dertig jaar zijn verschillende onderzoekers vanuit een ander oogpunt naar water gaan kijken en zij kwamen erachter dat we eigenlijk helemaal niet goed weten wat water is. Dit belangrijke besef heeft ervoor gezorgd dat sommige wetenschappers water op een andere manier zijn gaan benaderen. Na jaren van onderzoek kwam men tot de realisatie dat... wil je verder lezen? Steun ons werk en bestel het boek.

Jeroen Arents is al lange tijd bezig met water, nieuwe wereld technologieën, en probeert hij de nieuwste inzichten naar een groter publiek te brengen. Hij richtte in 2010 Niburu Free Energy op en was van 2012 tot 2020 manager bij Water Solutions, sindsdien is hij voorzitter bij Onafhankelijk Pers Nederland. In zijn ogen draait alles om informatie, perceptie en gedrag en hij zet zich ervoor in om nieuws te maken voor een open, eerlijk en bewust Nederland.

Visie voor een nieuwe wereld