Het duizendjarig vrederijk – een kerkelijke toekomstvisie

Door de eeuwen heen zijn er vanuit verschillende richtingen voorspellingen gedaan over een nieuwe wereld. Ook in de Bijbel staan profetische verhalen over een ‘eindtijd’ en over een nieuwe tijd waarin er op de hele Aarde vrede zal heersen. Nu we ons aan het begin van de 21ste eeuw in een heel bijzonder tijdsgewricht bevinden, willen we ook dit bijbelse perspectief belichten. We vragen daarom een dominee, Guido van der Neut, hoe er vanuit bijbels perspectief naar de toekomst wordt gekeken.

In het jodendom en christendom leeft een duidelijk toekomstvisioen, over een toekomst vol vrede. In de Tenach, het heilige boek van de Joden wordt hier op allerlei plekken over gesproken. Dit boek, dat ook het Oude Testament wordt genoemd, is het eerste en grootste deel van de Bijbel zoals christenen die als bron van hun geloof hebben. Het Nieuwe Testament, het tweede en kortere deel van de Bijbel borduurt hier op voort.

 

Er zullen geen wapens en geen oorlogen meer zijn, de wereld wordt weer een paradijs. Heel bijzonder is deze tekst van de Joodse profeet Jesaja: ‘Dan zullen de wolf en het lam bij elkaar liggen en er zal vrede heersen tussen panter en geit. Kalveren en mestvee zullen veilig tussen de leeuwen kunnen lopen en een klein kind zal hen hoeden. De koeien zullen tussen beren grazen, jonge beertjes zullen bij kalveren liggen en de leeuwen zullen net als de koeien gras eten. Baby’s zullen veilig tussen giftige slangen kruipen en een klein kind kan rustig zijn hand in een nest met giftige adders steken. Op heel mijn heilige berg zal niemand schade aanrichten of iets vernietigen, want zoals het water de zee vult, zal de aarde vol zijn van de kennis van de Here’ (Jesaja 11: 6 - 9). Harmonie tussen mens en dier dus en tussen dieren die nu nog roofdier en prooi zijn. Er zal dus één en ander flink veranderen in de natuur, spijsvertering en het gedrag van dieren! Maar net zo revolutionair zal zijn dat alle angst is verdwenen uit mensen omdat... wil je verder lezen? Steun ons werk en bestel het boek.

 

Visie voor een nieuwe wereld