Welkom bij LuMens, blauwdrukken voor een nieuwe wereld

Mensen zoeken steeds meer naar nieuw toekomstperspectief. Hoe nu verder? Meningen lopen uiteen en polarisatie zorgt voor verdeling. Dat grijpt ons aan. LuMens is een Tijdboek om nieuwe richtingen te geven in een wereld die volop in verandering is.

Het is de missie van LuMens om de kracht van emoties én passie een constructieve richting te geven. In onze visie kunnen we samen, wanneer we de weg terugvinden naar onze eigen essentie, de verdeeldheid ontstijgen en elkaar hervinden in eenheid.

Wij geloven dat het mogelijk is om in balans, vanuit ieders authentieke natuur, vorm te geven aan een weergaloze samenleving. We wensen je veel inspiratie en een bijzondere reis toe door dit Tijdboek, waarin we wijsheid en inwijdingskennis uit alle windrichtingen hebben samengebracht.

De eerste editie van LuMens verschijnt begin november 2021, als je je inschrijft voor de nieuwsbrief krijg je vanzelf een seintje:

 

Meer over LuMens  

⬇︎         ⬇︎         ⬇︎         ⬇︎         ⬇︎  

 

Een Tijdboek, platform en community. Ter inspiratie en manifestatie van een nieuwe samenleving.

 

Waarom?

 

  1. Diep van binnen wil ieder mens in vrede, liefde en vreugde samenleven met naasten en alles wat leeft op deze planeet
  2. Een toename van dualiteit en polarisatie zorgt nu voor strijd en bezorgdheid
  3. Dit geeft een sterke behoefte vanuit de samenleving aan verandering, eenheid en nieuwe richting

 

We waren als mensheid Homo Sapiens, en we worden Homo Lumineus - de verlichte mens. Lumen is het latijnse woord voor licht.  Dit leidde tot de naam LuMens. LuMens presenteert nieuwe richtingen om te komen tot die weergaloze samenleving waarin mensen in harmonie samenleven in en met hun natuurlijke omgeving. LuMens aanschouwt tegelijkertijd huidige dwalingen die ons als mens en samenleving niet langer dienen. Immers, het is ook belangrijk te weten wat je niet meer wilt, om te komen tot wat je wel wilt.

 

Wat en hoe?

 

De inhoud van LuMens bevat positieve toekomstvisies van diverse makers, elk met een eigen diepgang en passie. De verhalen doorlopen ook de huidige stand van zaken, om het contrast te schetsen tussen de situaties nu en hoe het kan zijn. Zet je schrap, dit kan een pittige realisatie betekenen van bestaande schadelijkheden en wantoestanden. De verhalen en artikelen sluiten af met het geven van een richting, een soort stappenplan. We willen daarmee concreet laten zien hoe we kunnen doorgroeien en ons ontwikkelen van de situatie nu, naar de situatie straks. Daarmee zeggen we niet dat het de enige richting is, integendeel. Er zijn altijd meerdere manieren, richtingen en visies. Bovendien realiseren we ons ten diepste dat de binnenwereld hierin voorrang verdient. We mogen eerst naar onszelf kijken voordat we de buitenwereld gaan vernieuwen. Bewuste mensen maken bewuste keuzes en co-creëren in de samenleving nieuwe aspecten die kloppend zijn. Om vervolgens weer naar binnen te keren en een persoonlijke groei te doorleven. Dit groeiproces van afwisseling in jouw binnenwereld en jouw buitenwereld, zet zich continu voort, als een dag die ontwaakt en de ogen opent om aan de slag te gaan, om vervolgens weer tot rust te komen en nieuwe dromen in de binnenwereld te laten ontkiemen. 

 

Visie en missie

 

Onze visie is dat ieder mens in harmonie met de leefomgeving kan leven. Zowel met de medemens als met dieren en natuur. Dit is nu veelal niet het geval. Sterker nog, we constateren een toename van polarisatie en verdeeldheid in de samenleving. De planeet die we bewonen heeft veel te lijden van de mindset van uitbreiding boven alles, het continue 'meer willen'. Wij voelen het als onze missie om de energie van groeiende boosheid en bezorgdheid te transformeren van destructief naar constructief, om daarmee een vernieuwde samenleving te co-creëren. We zijn ons steeds meer bewust van onrecht en misleiding in de huidige systemen en dit roept uiteenlopende emoties op. De nieuwe richtingen die LuMens aanreikt, inspireren ertoe om het ontwakingsproces constructief te doorleven.

 

Wanneer we onze ambitie waarmaken om mensen te inspireren en zo te initiëren om met gebundelde krachten een nieuwe samenleving te bouwen zonder daarbij het oude nog te voeden, dan is onze missie geslaagd. Voel je welkom!