Welkom bij LuMens

Wij zien de mogelijkheid voor ons om gezamenlijk vorm te geven aan een weergaloze wereld, gebaseerd op liefde, vertrouwen en levenslust. Kijk maar eens rond op onze site, fijn dat je er bent.


Onze intentie

Het is onze intentie om met podcasts en boeken een universele visie te ontwikkelen en te verspreiden voor een samenleving in blijvende harmonie. We laten daarmee een alternatief zien voor 'het oude', als antwoord op de veelgestelde vraag 'hoe dan wel?'. Klinkt goed? Kijk en lees mee, en draag bij op jouw eigen manier. Ook jouw inbreng is zo welkom en gewenst. 

Bekijk de nieuwste podcast:

De afleveringen van de podcast hebben een rode draad die zich gaandeweg ontvouwt en zichzelf aanvult. Lees hier de synopsis.

Bekijk het eerste boek:

Dit document biedt een basis voor een nieuwe manier van samenleven. Er worden ook voorbeelden gegeven wat er niet klopt aan het oude, zoals het financiële systeem. Gezien de huidige economische situatie is dat artikel online beschikbaar gesteld. Leestip!

LuMens wordt financieel mogelijk gemaakt door boekverkopen en donaties. Dat houdt ons draaiende, ook stimuleert uw bijdrage de kwaliteit en het bereik van LuMens. Wij ontvangen geen reclamegeld, subsidies of staatssteun.


Testimonials


Ons assortiment boeken


Waarom dit initiatief?

Wij geloven dat ieder mens in vrede, liefde en vreugde wil samenleven met naasten. De globale toename van dualiteit en polarisatie zorgt echter voor steeds meer strijd en onbalans. Hieruit ontstaat dan ook een steeds grotere behoefte aan verandering, eenheid en een nieuwe visie.

Ons 'waarom', wat ons drijft in dit initiatief, komt van binnenuit. Het is het verlangen om iets positiefs te brengen in de wereld.

 

Hoe en wat?

De inhoud van LuMens bevat zowel concrete manifestaties als positieve toekomstvisies van verschillende schrijvers, specialisten en leraren. Zo zijn wijsheden en inwijdingskennis uit alle windrichtingen samengebracht. Hierbij komt ook de huidige stand van zaken ter sprake, om een contrast te schetsen en afdwalingen te duiden. Dit kunnen soms pittige realisaties zijn.  

De binnenwereld is in onze visie voor een nieuwe wereld het uitgangspunt: bezielde mensen creëren een bezielde wereld.

Als je dit initiatief waardeert dan kun je mee helpen als je wilt. Dat kan bijvoorbeeld door onze content (zoals podcasts en boeken) te verspreiden via jouw eigen kanalen en groepen, zodat het meer mensen kan gaan inspireren. We doen dit samen. Let's walk each other Home.

 

Visie en missie

Onze visie is dat ieder mens in harmonie met zijn of haar omgeving kan leven, zowel met andere mensen als met dieren en de natuur. We constateren echter een toename van afbraak. De meningen lopen steeds meer uiteen en groepen raken verdeeld. Het is de missie van ons allen om mensen weer te verbinden in de basis en de groeiende boosheid en bezorgdheid te transformeren naar een constructieve nieuwe richting. LuMens heeft de intentie om te inspireren tot een positief proces van bewustwording, groei en concrete realisatie.

Wanneer we met onze gebundelde krachten kunnen bijdragen aan een nieuwe samenleving, dan is onze missie geslaagd.

We wensen je veel inspiratie en een bijzondere reis toe door onze Tijdboeken.