Welkom bij LuMens

Wij zien de mogelijkheid voor ons om gezamenlijk te groeien naar een fenomenale wereld, gebaseerd op universele menselijke waarden. Kijk maar eens rond op onze site, fijn dat je er bent.


Introductie

Nieuwsbrief

* benodigd

Boeklancering 'Het Ontrafelen van Magie'

Een bijzondere samenloop van omstandigheden komt tot uiting op 11 november dit jaar. Wij brengen dan een Australische boek uit in Nederland, een autobiografische roman wat gezien kan worden als een waargebeurde versie van De Alchemist, naar het boek van Paulo Coelho. Een zinderend verhaal van een jongeman op wereldreis, die op zoek naar magie tot de grootste ontdekkingen komt... De auteur, die Ferdinand persoonlijk kent, komt hiervoor speciaal naar Nederland en zal door Ferdinand live on stage geïnterviewd worden tijdens een live podcast opname. Lees verder.

 

Locatie: Metaal Kathedraal Utrecht

Koop hier je kaartje voor de live podcast opname + boeklancering:

(Kies Mollie voor iDeal)


Onze intentie

Het is onze intentie om met podcasts, boeken en coaching een universele visie te ontwikkelen, te verspreiden en te integreren voor een authentieke samenleving die floreert in harmonie. We laten daarmee een alternatief zien voor 'het oude', als mentaal vangnet én als antwoord op de veelgestelde vraag 'hoe dan wel?'. We vinden het geweldig als je meekijkt en meeleest, en bijdraagt op jouw eigen manier. Ook jouw inbreng is zo welkom en gewenst. 

Podcasts

Boeken

Coaching

Onze financiën

Wanneer je het waardevol vindt wat wij maken, dan willen we je uitnodigen om een vrijblijvende vergoeding over te maken. Zo blijven wij draaiende. Ook stimuleert jouw gift de kwaliteit en het bereik van LuMens. Wij zijn onafhankelijk en ontvangen geen reclamegeld, subsidies of staatssteun. Jullie bijdrages zijn voor LuMens dus van essentieel belang.


Overboekingen kunnen zowel eenmalig als periodiek ingesteld worden naar:

Tijdboek LuMens

NL58 BUNQ 2059 7083 70

Hartelijk dank!Testimonials


Het boeken assortiment

Uitgelicht: Tijdboek LuMens editie 2: Waarnemen

Hoe onderscheid je illusie van waarheid? Met korte, krachtige artikelen delen verschillende (bekende) schrijvers hun visie en inzichten op het doorzien van illusies en het herkennen van waarheid, zowel in ons als buiten ons. Van waarnemen met je darmen -het welbekende gutfeeling- tot helderzien met de pijnappelklier. Dit boek brengt je van de onzichtbare werkelijkheid, via de zichtbare wereld, tot de voelbare verbinding tussen beide. Je krijgt hiermee een gevoel én handvatten voor de allesomvattende realiteit waarin wij leven. Zo stap je uit illusies en manipuleerbaarheid richting een bevrijd en authentiek leven. We wensen je veel plezier op je reis van 'onbewust aannemen' tot 'bewust waarnemen'.


Kadotip

EDITIE 1 ALS KADO VERPAKT

Wil jij iemand een hart onder de riem steken en hoop geven? Wil je een alternatief laten zien, als antwoord op de veelgstelde vraag 'hoe dan wel'? Geef dan Tijdboek LuMens als kado aan je naaste, om inspiratie en een stip op de horizon te geven. Dit is een kado om nog lang over na te kunnen praten.

 

Betalingen zijn nu ook mogelijk in Florijnen, neem daarvoor even contact op.


Waarom dit initiatief?

Wij geloven dat ieder mens in vrede, liefde en vreugde wil samenleven met naasten. De globale toename van dualiteit en polarisatie zorgt echter voor steeds meer strijd en onbalans. Hieruit ontstaat dan ook een steeds grotere behoefte aan verandering, eenheid en een nieuwe visie.

Ons 'waarom', wat ons drijft in dit initiatief, komt van binnenuit. Het is het verlangen om iets positiefs te brengen in de wereld.

 

Hoe en wat?

De boeken, podcasts en events kunnen elkaar krachtig versterken om tot nog verdere verdieping en integratie te komen. Wat LuMens het podium geeft, bevat zowel concrete als beproefde visies en inzichten van verschillende schrijvers, specialisten en leraren. Zo worden wijsheden en inwijdingskennis uit alle windrichtingen samengebracht om tot eenheid te komen, weg uit de verdeeldheid. Hierbij komt ook regelmatig de huidige stand van zaken ter sprake, om een contrast te schetsen en afdwalingen te duiden. Dit kunnen soms pittige realisaties zijn.  

De binnenwereld is in onze visie voor een nieuwe wereld het uitgangspunt: bezielde mensen creëren een bezielde wereld.

Als je dit initiatief waardevol vindt dan kun je mee helpen als je wilt. Dat kan bijvoorbeeld door onze content (zoals podcasts en boeken) te verspreiden via jouw eigen kanalen en groepen, zodat het meer mensen kan gaan inspireren. We doen dit samen. Let's walk each other Home.

 

Visie en missie

Onze visie is dat ieder mens in harmonie met zijn of haar omgeving kan leven, zowel met andere mensen als met zichzelf, dieren en de natuur. We constateren echter een toename van afbraak. De meningen lopen steeds meer uiteen en groepen raken verdeeld. Het is de missie van ons allen om mensen weer te verbinden in de basis en de groeiende boosheid en bezorgdheid te transformeren naar een constructieve nieuwe richting. LuMens heeft de intentie om te inspireren tot een positief proces van bewustwording, groei en concrete realisatie.

Wanneer we met onze gebundelde krachten kunnen bijdragen aan een nieuwe samenleving die niemand buiten sluit, dan is onze missie geslaagd.

We wensen je veel inspiratie en een bijzondere reis toe door onze Tijdboeken.

 


LuMens - Bewust waarnemen en verwonderen