Welkom bij LuMens

Wij zien de mensheid tot wasdom komen, loskomend van angst en illusie. LuMens stuwt hierin mee!


Introductie


Breek door naar jouw volgende niveau

Zorg dat je dit evenement niet mist!

Uw abonnement kan niet worden opgeslagen. Probeer het opnieuw.
Je bent succesvol ingeschreven!

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en zorg dat we elkaar kunnen bereiken

Onze intentie

Het is onze intentie om met podcasts, boeken en events een visie te ontwikkelen, verspreiden en integreren voor een authentieke samenleving die floreert in harmonie. We laten daarmee een alternatief zien voor 'het oude'. Tevens biedt het een mentaal vangnet voor een wereld in verval: er is licht. We vinden het geweldig als je meekijkt en bijdraagt op jouw eigen manier. Ook jouw inbreng is welkom en gewenst. 

Podcasts

Boeken

Events

Onze financiën

Wanneer je het waardevol vindt wat wij maken, dan willen we je uitnodigen om een vrijblijvende vergoeding over te maken. Zo blijven wij draaiende. Ook stimuleert jouw gift de kwaliteit en het bereik van LuMens. Wij zijn onafhankelijk en ontvangen geen reclamegeld, subsidies of staatssteun. Jullie bijdrages zijn voor LuMens dus van essentieel belang.


Overboekingen kunnen zowel eenmalig als periodiek ingesteld worden naar:

Tijdboek LuMens

NL58 BUNQ 2059 7083 70

Zie de donatie-pagina voor meer informatie. Hartelijk dank! 


Team

LuMens wordt verzorgd door verschillende mensen bij verschillende projecten. Bekijk onze team-pagina om meer te weten te komen over wie wij zijn.


Testimonials


Het boeken assortiment

De Tijdboeken zijn zeer luxueus uitgevoerd in hardcover met fractal imprint, goudfolie artwork en leeslinten.


Waarom dit initiatief?

Wij geloven dat ieder mens in vrede, liefde en vreugde wil samenleven met naasten. De wereldwijde toename van dualiteit en polarisatie zorgt echter voor steeds meer strijd en onbalans. Hieruit ontstaat dan ook een steeds grotere behoefte aan verandering, eenheid en een nieuwe visie.

Ons 'waarom', wat ons drijft in dit initiatief, komt van binnenuit. Het is het verlangen om iets positiefs te brengen in de wereld.

 

Hoe en wat?

De boeken, podcasts en gesprekken kunnen elkaar krachtig versterken om tot nog verdere verdieping en integratie te komen. Waar LuMens het podium aan geeft, bevat zowel concrete als beproefde visies en inzichten van verschillende schrijvers, specialisten en leraren. Zo worden wijsheden en inwijdingskennis uit alle windrichtingen samengebracht om tot eenheid en waarheid te komen, weg uit de verdeeldheid en illusies. Hierbij komt ook regelmatig de huidige stand van zaken ter sprake, om een contrast te schetsen en afdwalingen te duiden. Dit kunnen soms pittige realisaties zijn.  

De binnenwereld is in onze visie voor een nieuwe wereld het uitgangspunt: bezielde mensen creëren een bezielde wereld.

Als je dit initiatief waardevol vindt dan kun je mee helpen als je wilt. Dat kan bijvoorbeeld door onze content (zoals podcasts en boeken) te verspreiden via jouw eigen kanalen en groepen, zodat het meer mensen kan gaan inspireren. We doen dit samen. Let's walk each other Home.

 

Visie en missie

Onze visie is dat ieder mens in harmonie met zijn of haar omgeving kan leven, zowel met andere mensen als met zichzelf, dieren en de natuur. We constateren echter een toename van afbraak. De meningen lopen steeds meer uiteen en groepen raken verdeeld. Het is de missie van ons allen om mensen weer te verbinden in de basis en de groeiende boosheid en angst te transformeren naar een constructieve nieuwe richting. LuMens heeft de intentie om te inspireren tot een positief proces van bewustwording, groei en concrete realisatie.

Wanneer we met onze gebundelde krachten kunnen bijdragen aan een nieuwe samenleving die niemand meer buiten sluit, dan is onze missie geslaagd. Zie ook de podcast over de missie en visie van LuMens.

We wensen je veel inspiratie en een bijzondere reis toe door onze boeken en podcasts. En wie weet tot ziens!


LuMens - Bewust waarnemen en verwonderen