LuMens #6 Henk Fransen


Zelfgenezend vermogen en de kosmische krachten daarachter

Ferdinand van der Neut gaat het gesprek aan met Henk Fransen, een autoriteit op het gebied van het zelfgenezend vermogen. Henk Fransen is in 1985 als arts afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na zijn studie werkte hij in ziekenhuizen in India en Afrika, en in het sterftehuis van Moeder Teresa in Calcutta. Hij is auteur van verschillende boeken over het zelfgenezend vermogen.

In 2016 heeft hij zich vrijwillig uit het artsenregister uitgeschreven. Sindsdien inspireert hij grote groepen mensen om hun trilling te verhogen en élk aspect van hun leven naar een hoger plan te tillen: werk, geld, gezondheid, relaties, hobby's, enz. Hij doet dat middels zijn blogs, boeken, video's en online programma's.

 

Lees hieronder verder of bekijk direct de podcast:


De aflevering (do 28 juli 20:00):

 

Waardeer je deze podcast en wil je meehelpen dit geluid te verspreiden? Dat kan door bijvoorbeeld de trailer te downloaden en te delen met jouw eigen netwerk:

Trailer LuMens #6 Henk Fransen

 

Dank je wel voor het meehelpen verspreiden. Je kunt ook deze webpagina in je netwerken delen:

 

Praat mee onderaan deze pagina bij het 'digitale haardvuurtje', kom er lekker bij voor een gesprek rondom deze aflevering. Wat zijn jouw gedachten en gevoelens bij dit gesprek?


Doneer: stimuleer kwaliteit en verspreiding


Vervolg:

Volgens Henk zijn wij veel te individueel bezig en willen wij over alles de controle houden, terwijl het juist zo belangrijk is te ontspannen, achterover te leunen en los te laten. Ook ervaren wij afscheiding en dualiteit en worden wij op school geconfronteerd met vakken die ons niet interesseren. We worden als het ware al heel jong geprogrammeerd. Henk noemt dit de sluier over de schepping. Het hart is echter verbonden met de bron van ons bestaan en verlangt juist naar verbinding, zingeving en eenheidsbesef.

Henk legt verder uit dat we allemaal in essentie onsterfelijke en scheppende lichtwezens zijn. Dit wordt ook beschreven in tal van oude geschriften. Hierin kun je lezen dat er zich lang geleden een strijd heeft voorgedaan op aarde. Een strijd om grip te krijgen op de onsterfelijkheid van de mens ofwel de aansluiting van de ziel op de bron van al het leven. In essentie een strijd om het DNA, het genetisch materiaal van de mens. Ons DNA is de toegangspoort tot het licht van de schepping, de intelligentie van de kosmos. Deze strijd is lang geleden grotendeels gewonnen door een destructieve kracht. Deze duistere kracht blokkeerde het grootste deel van ons DNA en had via het nog werkende deel - waarvan wetenschappers beweren dat dit slecht 2 procent is - toegang tot de inmiddels vertraagde levensstroom van de mens. De mens is dus in potentie tot veel meer in staat en toch ervaren wij dit niet. De meeste mensen worden snel oud en voelen zich gevangen in hun lichaam en in het systeem. We zijn echter één met het licht van de schepping en verbonden met alles. Ingewijden hebben reeds voorspeld dat er een tijd zou komen dat het licht op aarde enorm zou gaan toenemen. Deze instroom van licht en de daarmee gepaard gaande activatie van het menselijke DNA is nu gaande. Het tij op aarde is al enige tijd definitief gekeerd. Hierdoor zien wij om ons heen een bewustzijnsgolf ontstaan waardoor de sluier langzaam wordt opgelicht. Ook gaan wij zien dat alle oude machtsstructuren zullen afbrokkelen.  Alles wat schade geeft zal worden schoongemaakt of verdwijnen. Dit gaat gepaard met een tijd van grote chaos die nodig is om van daaruit iets nieuws en moois op te bouwen. Een wereld gebaseerd op liefde en respect voor al wat leeft.

 

Meer informatie:
https://genezendvermogen.nl/


Bestel het Tijdboek: haal een blauwdruk voor een nieuwe wereld in huis

Wil jij jezelf verder verdiepen, verwonderen, en meer visies voor blijvende harmonie in huis halen? Daar is Tijdboek LuMens voor ontwikkeld, door vele handen vanuit verschillende invalshoeken, om een gezamenlijk fundament beschikbaar te hebben waarop we als mensen elkaar weer kunnen vinden en verbinden.

Dit boek is ook als kado beschikbaar om weg te geven.

Doneer: stimuleer betere kwaliteit voor een nog groter publiek

Jouw bijdrage is essentieel voor het verspreiden van het LuMens-geluid. Als je waardeert wat wij maken en wilt meehelpen dan kan dat op verschillende manieren. Je helpt ons enorm door zelf onze content te verspreiden in jouw kanalen en groepen, je kunt daarvoor ter ondersteuning de intro-filmpjes downloaden. We zijn echter ook zeer gebaat bij een financiële donatie, om bij te dragen aan de kwaliteit en verspreiding van LuMens. Ook daar kunnen we ondersteuning heel goed voor gebruiken. Wil je iets anders bijdragen, neem dan contact op met ons. Hoe dan ook, dank je wel voor jouw waardering, vertrouwen en bekrachtiging aan ons.


Reactie plaatsen

Reacties

Nico Cost
3 maanden geleden

Fijn om naar jullie te kijken, te luisteren en te voelen Henk en Ferdinand. Bij Henk ervaar ik een verlangen van 'had ik maar zo'n leraar, begeleider gehad in mijn jeugd, tijdens mijn scholing en loopbaan.' Iemand die vanuit het hart spreekt en liefde uitstraalt, die wijsheid aanbied en verder helpt uitdiepen. Ferdinand, van mij mag jij alle bescheidenheid laten varen en jouw innerlijke waarheid gewoon tentoonspreiden. Ik vind je wijs en wil ook graag meer van jou diepste zelf horen.

Ik heb voorafgaan aan deze zesde video getwijfeld of ik nog wel een reactie zou willen plaatsen. Wat mij tegenstaat is dat er bijna nooit echt verbinding is, maar een uitwisseling van monologen. Een boek en een video zijn een monoloog naar de lezer en kijker. Hier kun je reageren (in feite ook een monoloog), maar meestal komt er geen reactie op terug. En als er een reactie op komt, dan is die reactie ook weer een monoloog zonder wezenlijke verbinding. Terwijl ik eigenlijk samen wil kleuren, niet één voor één, maar als een symbiose. Mijn reacties zijn ook maar een poging om te kijken wat waar is en zonder meekleuring wordt de tekening niet duidelijker. Aan dit fenomeen kleven nog meer zaken, maar ik wil het nu niet complexer maken.

Inhoudelijk wil ik nog wel iets 'aanvullen' op de inzichten van Henk. Ik heb moeite met het centraal stellen van de mens in de evolutie. Wanneer ik goed luister, dan hoor ik dat vaak doorklinken en dan vraag ik mij af of anderen dat ook zo ervaren. Ik zie de huidige mens als overgangssoort vanuit de dierenwereld (zoogdieren) naar de werkelijke mens zoals de evolutie die heeft geprogrammeerd. In andere delen van dit universum 'weet' ik dat er levensvormen zijn die al verder zijn dan de huidige én werkelijke mens.

Je zou de bron van dit universum 'God' kunnen noemen, maar dan is er toch niet nog een 'andere bron' die het slecht voor heeft met de mens? Die uitspraak ervaar ik als tegenstrijdig met dat alles van God goed is. Ik ervaar dat 'slecht' en 'goed' voort komt uit de nog primitieve mens, die nog teveel geleefd wordt door instincten en emoties. Voor mij is het de mens zelf die dit zichzelf aandoet. Wanneer we een duivel zoeken, dan leggen we het weer buiten ons wat we de schuld kunnen geven.

Deze twee laatste alinea's, de wrijving daarin, dat zouden meekleuringen kunnen zijn in het samen tekenen, wat het gesprek mijns inziens een grotere creatiekracht kan geven. Maar ieder op een eigen wijze, dus vergeef mij mijn suggestie. Ontspannen, uitstekende tip van Henk. Waarvoor dank, want die herinnering had ik in elk geval nodig.

Aanvulling: Wat is liefde? Is dat een menselijke emotie? Wanneer ik kijk naar een bij op een bloem, dan word ik blij. Is mijn emotie dan liefde of is 'die hele situatie' (het ZIJN) liefde? Het woord 'liefde' kan voor zoveel gebruikt worden en wanneer we in spirituele zin praten over liefde dan kunnen we dat beter niet verwarren met onze menselijke behoeften toch. ZIJN is liefde. Je kunt dan ook zeggen dat ZIJN is 'gewoon' ZIJN.

Dwalen herten vroeg of laat af? Herten hebben ook vrijheid, maar die dwalen toch niet af. Mensen lijken af te dwalen, maar wellicht is dat gewoon onderdeel van hun natuurlijke ontwikkeling. Wij kennen geen vergelijkbare wezens en kunnen alleen kijken naar lagere bewustzijnsvormen. Ook die lagere bewustzijnsvormen hebben een ontwikkeling doorgemaakt, ook zij waren niet in één keer op de juiste plaats. Sterker nog, het is maar de vraag of je ooit op een bestemming aankomt. Want we zien soorten verdwijnen en komen, al naar gelang de omgeving verandert. De evolutie van een soort staat voor mijn gevoel niet stil, ook al zien wij eenvoudige mensen niets veranderen.

Yvonne
6 maanden geleden

Zo, wat een mooi gesprek tussen jullie. Ik ken Henk Fransen niet, wat een mooi mens. Ik kreeg kippenvel van deze uitzending. Ferdinand bedankt voor wat he doet. Boeiend vind ik het!

Paulus
8 maanden geleden

Gesprek dat uitnodigt om meer van het werk van Henk Fransen te gaan bekijken.
Even een observatie die mij bezighield: niet helemaal duidelijk maar het leek mij dat het shirt dat hij draagt het 'goldfrequency'-design van Oracle Girl (https://www.oraclegirl.org/) heeft. Werd nog wat meer bevestigd toen hij aan het eind een quote aanhaalde van Christina von Dreien (https://christinavondreien.ch/). Het zou een waardevolle verdieping zijn om te leren hoe hij de berichten van deze bijzondere vrouwen intregeert in zijn denken over het menszijn van nu.

Rashke
8 maanden geleden

Prachtig, wat een wijsheid!!! Wat in mij opkwam: Henk zou een uitstekende bron van kennis zijn om in de nieuwe wereld (zo noem ik het) vanuit zijn vakgebied mee te werken aan de vorming van de nieuwe-stijl-regering van ons land. En mooi om de enthousiaste wisselwerking tussen Henk en Ferdinand te zien! Dank aan allebei!!! <3


LuMens is aangesloten bij de VVJ

Visie voor een nieuwe wereld