Bronnenlijst Maria-Louise Genet


Bronnenlijst behorende bij podcast LuMens #13 Maria-Louise Genet

Dank u wel voor het delen van deze pagina in uw eigen netwerken, dat kan via onderstaande knoppen:


Download de bronnenlijst

Bronnenlijst LuMens #13 Maria-Louise Genet
PDF – 3,7 MB 286 downloads

Petitie ondertekenen

 

WIJ

De ondertekenaars van deze petitie en bezorgde inwoners van Nederland

CONSTATEREN

  • dat onterecht uithuisgeplaatste kinderen nog steeds niet terug naar huis zijn gebracht (zie 'Toeslagenkinderen'),
  • dat onderbezetting en mismanagement bij jeugdzorg met regelmaat vergaande gevolgen heeft voor betrokken kinderen en gezinnen doordat kinderen onnodig lang of zelfs onterecht uit huis geplaatst zijn (zie 'Jeugdzorg'),
  • dat officieel onderzoek naar kindermisbruik in Nederland geen rekening houdt met brandbrieven van slachtoffers en behandelaren, en daarmee de veiligheid van slachtoffers en andere kinderen in Nederland in gevaar brengt  (zie 'Kindermisbruik'),

EN ROEPEN OP

richting Nationale Ombudsman en Kinderombudsman om voor deze gelegenheid over te gaan tot het instellen van een buitenparlementaire enquête naar de gang van zaken rondom de besluitvorming rond A) het huiswaarts brengen van toeslagenkinderen, B) het jeugdzorg beleid en C) het officiële onderzoek naar kindermisbruik ('de Commissie Hendriks').

Zodoende kunnen de betrokken volksvertegenwoordigers en bestuurders ter verantwoording geroepen worden om onder ede hun verklaring af te leggen over hun achtergronden, beweegredenen en intenties. Zo kan er meer inzicht en overzicht komen om de situatie van slachtoffers, kinderen en gezinnen nu en in de toekomst structureel te verbeteren en te beschermen. Ook kan een toekomstige herhaling van genoemde situaties voorkomen worden.

 

Dank u wel voor het delen van deze pagina in uw eigen netwerken, dat kan via onderstaande knoppen:


Bestel het Tijdboek: haal een blauwdruk voor een nieuwe wereld in huis

Wil jij jezelf verder verdiepen, verwonderen, en meer visie in huis halen? Over 'hoe dan wel'? Daar is Tijdboek LuMens voor ontwikkeld, door vele handen vanuit verschillende invalshoeken, om een gezamenlijk fundament beschikbaar te hebben waarop we als mensen elkaar weer kunnen vinden en verbinden in harmonie.

Dit boek is ook als kado beschikbaar om weg te geven.

Doneer: stimuleer betere kwaliteit voor een nog groter publiek

Jouw bijdrage is essentieel voor het verspreiden van het LuMens-geluid. Als je waardeert wat wij maken en wilt meehelpen dan kan dat op verschillende manieren. Je helpt ons enorm door zelf onze content te verspreiden in jouw kanalen en groepen, je kunt daarvoor ter ondersteuning de intro-filmpjes downloaden. We zijn echter ook zeer gebaat bij een financiële donatie, om bij te dragen aan de kwaliteit en verspreiding van LuMens. Ook daar kunnen we ondersteuning heel goed voor gebruiken. Wil je iets anders bijdragen, neem dan contact op met ons. Hoe dan ook, dank je wel voor jouw waardering, vertrouwen en bekrachtiging aan ons.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

LuMens is aangesloten bij de VVJ

Visie voor een nieuwe wereld