LuMens #10 Vera Helleman


Hoe verwerk je heftige emoties?

 

Voor alweer de 10de LuMens video podcast reizen wij deze keer af naar Etten Leur voor een interview met Vera Helleman. Vera heeft een achtergrond in de Integratieve Psychotherapie, is grondlegger van de EmotieCoach methode en oprichtster van het Emotie Expertise Centrum. Ze is auteur van meerdere bestsellers, waaronder “Moeiteloos jezelf zijn” en de “Emotie encyclopedie”. Haar boeken kenmerken zich door laagdrempelige helderheid waarbij ze diepgaande onderwerpen op een begrijpelijke manier uitlegt. Ze is een inspirerend spreker en trekt al jaren volle zalen met mensen van alle leeftijden en met uiteenlopende achtergronden. Daarnaast zet zij zich in voor een positiever begrip rondom autisme en heeft zij inmiddels haar sporen ruimschoots verdient in de wereld van non-dualiteit.

 

Lees hieronder verder of bekijk direct de podcast:


De aflevering (donderdag 22 september, 20:00):

 

Waardeer je deze podcast en wil je meehelpen dit geluid te verspreiden? Dat kan door bijvoorbeeld de trailer te downloaden en te delen met jouw eigen netwerk:

Trailer LuMens #10 Vera Helleman

 

Dank je wel voor het meehelpen verspreiden. Je kunt ook deze webpagina in je netwerken delen:

 

Wat zijn jouw gedachten en gevoelens bij dit gesprek? Onderaan deze pagina kun je een reactie achterlaten, we horen graag jouw stem.


Doneer: stimuleer kwaliteit en verspreiding


Vervolg:

Pas op haar 40ste werd bij Vera autismespectrumstoornis (ASS) vastgesteld. Na haar diagnose ging ze zich ook verdiepen in autisme en besloot het niet als stoornis maar juist als kracht te zien. Ze schreef erover in haar in 2020 verschenen boek: “De kracht van autisme”. De kracht zit hem volgens haar in het feit dat mensen met autisme meer in het nu leven, eerlijk en zachtaardig zijn met vaak een hogere intelligent, ze niet manipuleren en zich niet laten meeslepen door drama’s. Volgens Vera is het een misverstand dat mensen met autisme geen inlevingsvermogen hebben. Ze zijn vaak zeer sterk empathisch op gevoelsniveau, maar cognitief begrijpen ze niet altijd even goed wat een ander van ze verlangt. En dat kan soms lastig zijn voor de mensen in hun omgeving.

 

Vera voelde zich in haar jeugd vaak onbegrepen en vond de wereld overweldigend. Van jongs af aan bekeek ze de wereld vanuit gevoelsperspectief en was gefascineerd door vragen als: waarom doen mensen wat ze doen en zeggen ze wat ze zeggen, terwijl dat vaak niet in overeenstemming is met hoe ze zich voelen? Ze heeft in haar leven veel meegemaakt en is onverschrokken overal ingedoken. Ook is ze een keer door het oog van de naald gegaan. Ze belande met hoge koorts en een zware longontsteking in het ziekenhuis. Dit bleek achteraf een kantelpunt. Ze kwam daar tot de ontdekking dat je iets kunt manifesteren en kunt leren anders naar dingen te kijken. Dit was ook het moment waarop ze zich realiseerde dat ze de wereld moest gaan vertellen wat ze had ontdekt. Zij doorgronde de wetten waarop onze realiteit is gestoeld en legde deze naast de sociale regels die wij naleven en ontdekte een grote discrepantie.

 

Volgens Vera zijn emoties altijd een reactie op je gedachten. Wij zitten niet te wachten op negatieve gevoelens zoals angst, woede, verdriet en jaloezie. Maar we moeten deze negatieve emoties gaan gebruiken om beter in balans te komen. Ze ziet om zich heen veel onbewust emotie gestuurd gedrag, terwijl ze mensen juist wil aanzetten tot het bewust handelen naar je gevoel. Dat laatste lukt volgens haar alleen als je neutraal kunt reageren op emoties die in je opkomen. Een emotie is niets meer dan feedback op jouw perceptie van wat er gebeurt. Het is niet de waarheid maar een overtuiging die je hebt over wat er gaande is en waar emotie op reageert. Per dag hebben we duizenden gedachten en iedere gedachte die je serieus neemt, krijgt feedback van emotie. Iedere situatie roept weer andere associaties en daarmee een combinatie van emoties op. Vaak komen die emoties als een golf over je heen. Vera noemt dit de emotionele draaikolk. Daarom is het moeilijk om al die afzonderlijke emoties te herkennen, terwijl dat juist zo belangrijk is om ze te kunnen verwerken. Emoties proberen je namelijk iets te vertellen. Het emotionele systeem streeft altijd naar balans. Een emotie is er om de balans terug te krijgen als die even wankelt. Het is eigenlijk een boodschap van je lichaam dat zegt: begrijp dit en doe er iets mee om je weer beter te voelen. Zo wil verdriet eigenlijk zeggen: laat los. En dat doe je dan bijvoorbeeld door even te huilen en je tranen los te laten.

 

Met haar inzichten ontwikkelde ze een systeem, gebaseerd op onze emoties, dat alle menselijke thema's in kaart brengt en daarin onze disbalans en behoeften blootlegt. Hierbij gaat ze uit van acht emotiegroepen. Dat zijn: liefde, vreugde, verbazing, verdriet, afkeer, boosheid, schaamte/schuld en angst. In elke groep zitten zowel positieve als negatieve gevoelens. Onder liefde vallen bijvoorbeeld verlangen, empathie en dankbaarheid, maar ook heimwee en eenzaamheid. Onder angst vallen onder andere stress en paniek, maar ook alertheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Al deze emoties werken in een bepaalde mate met dezelfde gedachte, namelijk: is het hier wel veilig? Onder boosheid vallen onder meer macht en onmacht. Dit verklaart waarom je vaak gaat huilen als je boos bent. Die tranen zijn een ontlading van onmacht, een soort balanshersteller van kracht die nergens heen kan. Om de emotie in de juiste emotiegroep te plaatsen, kun je gaan letten op je lichaamstaal en -houding. Emoties zijn eigenlijk energetische bewegingen. De beweging van verdriet uit zich bijvoorbeeld in je lichaam door je schouders te laten hangen, van angst door jezelf klein te maken en van woede door je vuist ballen. Herken je de beweging, dan herken je de emotiegroep.

 

Als je weet welke emotie je voelt, kun je onderzoeken welk verhaal je gelooft, of dat wel klopt en of dit wel goed voor jou is. Doe je dat niet en stop je je emoties weg, dan gaat uiteindelijk je lichaam schreeuwen om z’n boodschap over te brengen. Met als gevolg fysieke pijn om je alsnog te laten luisteren. Elke emotie correleert met een bepaald lichaamsdeel of -functie. Verdriet onderdrukken kan bijvoorbeeld kramp in je buik veroorzaken en van verwarring kun je hoofdpijn krijgen. We handelen doorgaans door het vermijden van emotionele pijn of het verhogen van plezier. Als het specifiek over angst gaat, handelen we vaak niet, omdat we dan verstijven. En door angst mijden we verandering, terwijl verandering een constante is waarop we juist moeten meebewegen ten behoeve van onszelf.

Om te zorgen dat emoties niet met je aan de haal gaan kun je volgens Vera twee stappen zetten. Als eerste aanschouw je de emotie. Je hoeft hem niet te onderdrukken, maar je kunt er proberen neutraal naar te kijken zonder op het verhaal dat hij je vertelt in te gaan. Uit onderzoek blijkt dat een emotie maximaal negentig seconde aanwezig blijft, wees daar getuige van. Als je een emotie voelt weet dan dat dit altijd weer voorbij gaat. Ten tweede, bevraag de overtuigingen die er bij je omkwam toen je de emotie voelde. Je kunt je dan afvragen, is dit wel echt waar? Kan en wil je het wellicht anders zien. Want je hebt altijd een keuze hoe je dingen wilt bezien. Zodra je een emotie voelt realiseer dan dat je een keuze hebt. Op die manier kun je jezelf gaan bevrijden van destructieve patronen en overtuigingen.

 

Jezelf laten leiden door liefde, vreugde, hartsverlangen en alles dat in flow is met je natuurlijke staat-van-zijn is ook een keuze. Maar wanneer gevoelens van liefde en vreugde voorbijkomen die ons willen leiden naar dat wat bij ons past, komt helaas heel vaak een saboterende angstgedachte of mag-niet-gedachte op die de oorspronkelijke flow tenietdoet. Ga je vanuit liefde leven in plaats van vanuit saboterende overtuigingen dan gaat er iets belangrijks veranderen. Jouw perceptie van de werkelijkheid gaat veranderen, omdat je gaat kijken vanuit liefde. Hierdoor ga je andere stappen zetten, andere mensen aantrekken en andere levenssituaties creëren. Dan ga je een veranderingsproces in waar jouw buitenwereld harmonieus afgestemd gaat raken op jouw binnenwereld.

 

Onderwerpen die in dit gesprek aan bod komen:
Onbewuste overtuigingen, non-dualiteit, slachtofferschap, intuïtief leven, creatie- en manifestatiekracht, zelfexpressie, gezondheid, vrede, polariteit, schaamte en schuld, oordelen, dankbaarheid, seksualiteit, kindermisbruik, geld, hoe te leren balanceren en wat is je rol hier op aarde.


Bestel het Tijdboek: haal een blauwdruk voor een nieuwe wereld in huis

Wil jij jezelf verder verdiepen, verwonderen, en meer visies in huis halen hoe het dan wel kan? Daar is Tijdboek LuMens voor ontwikkeld, door vele handen vanuit verschillende invalshoeken, om een gezamenlijk fundament beschikbaar te hebben waarop we als mensen elkaar weer kunnen vinden en verbinden in harmonie.

Dit boek is ook als kado beschikbaar om weg te geven.

Doneer: stimuleer betere kwaliteit voor een nog groter publiek

Jouw bijdrage is essentieel voor het verspreiden van het LuMens-geluid. Als je waardeert wat wij maken en wilt meehelpen dan kan dat op verschillende manieren. Je helpt ons enorm door zelf onze content te verspreiden in jouw kanalen en groepen, je kunt daarvoor ter ondersteuning de intro-filmpjes downloaden. We zijn echter ook zeer gebaat bij een financiële donatie, om bij te dragen aan de kwaliteit en verspreiding van LuMens. Ook daar kunnen we ondersteuning heel goed voor gebruiken. Wil je iets anders bijdragen, neem dan contact op met ons. Hoe dan ook, dank je wel voor jouw waardering, vertrouwen en bekrachtiging aan ons.


Reactie plaatsen

Reacties

Guido☆
2 jaar geleden

Goede morgen,
Wellicht heb jij interesse het artikel "Openbaring van de Geest ~ Licht en Wijsheid" half October willen ontvangen, laat het mij weten.

De eindtijd ~ apocalyps is meer dan alleen een dramatische slotfase van de heerschappij van het kwaad [Johannes 14:27-30] – [2 Corinthiërs 4:42-18]. Aan deze tijd zal dan ook niets onvoorzien zijn, mits je de ‘lampen’ brandende hebt weten te houden, naar de Geest geleefd hebt via Zelfwerkzaamheid door het werk het werk te laten doen.

Het plagiaten-denken in metaforische en gnôstische zin gewantrouwd hebt, overeenkomstig de slang in Genesis 3. Ook deze sprak op een hypnotiserende wijze als de gespleten psychopaten en schizofrene geesten van het WEF. Het is hun poppenkast waar mensen “vrijwillig” hun geest in verliezen, geen contact meer hebben met de realiteit en de oorspronkelijke Bron van het Leven Zelf.

Hart-groet,

Guido⛤Paratge 🌿


LuMens is aangesloten bij de VVJ

Visie voor een nieuwe wereld