LuMens #3.06 Sander Compagner, oprichter en uitgever De Andere Krant

Podcast seizoen 3, aflevering 6 (S03E06)


De AIVD op bezoek

In deze speciale uitzending van LuMens gaat Ferdinand in gesprek met Sander Compagner. Sander is oprichter en uitgever van De Andere Krant, die voor het eerst verscheen in 2018 en sinds 2021 op wekelijkse basis wordt uitgegeven. Hij is medeoprichter en voorzitter van de Vereniging van Vrije Journalisten en een veelgevraagd spreker en moderator op evenementen en congressen. Je komt Sander bijna altijd tegen op demonstraties en andere bijeenkomsten van vrijdenkers. Sander heeft een significante rol gespeeld binnen het nieuwe medialandschap en zodoende bij de bewustwording van Nederland. Aanleiding voor dit gesprek zijn beschuldigingen van de AIVD aan het adres van De Andere Krant, waar op bijzondere wijze op gereageerd is.

 

Lees hieronder verder of bekijk direct de podcast:


De aflevering

Donderdag 18 april 2024, 20:00

 

Waardeer je deze podcast en wil je meehelpen deze boodschappen verder de wereld in te brengen? Dat kan door bijvoorbeeld de trailer te downloaden en te delen met jouw eigen netwerk:

LuMens S03E06 Sander Compagner Trailer
59 downloads

Dank je wel voor het meehelpen verspreiden.

Je kunt ook deze webpagina in je netwerken delen:

Tot slot: Wat zijn jouw gedachten en gevoelens bij dit gesprek? Onderaan deze pagina kun je een reactie achterlaten, we horen graag jouw ervaring.


Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van volgende afleveringen en ander relevant nieuws, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief:

Uw abonnement kan niet worden opgeslagen. Probeer het opnieuw.
Je bent succesvol ingeschreven!

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en zorg dat we elkaar kunnen bereiken


Waarde en waardering

Als je het waardevol vindt wat wij maken, dan willen we je vragen om een vrijblijvende vergoeding als waarde uitwisseling. Geef je dankbetuiging of waardeuitwisseling:


Of stel een overboeking in (eenmalig of periodiek) naar:

Tijdboek LuMens

NL58 BUNQ 2059 7083 70


Onderstaand formulier kan gebruikt worden voor donaties met PayPal en credit card via een tussenplatform (Donorbox):Vervolg:

 

Sander Compagner was jarenlang een verwoed krantenlezer, totdat hij merkte dat alle dagbladen wel erg op elkaar gingen lijken in hun berichtgevingen en nieuwsselecties. Ook begon het hem op te vallen dat ze belangrijke feiten en achtergronden achterwege lieten. Vanuit de wens om weer een echte onafhankelijke krant te kunnen lezen, besloot hij om er zelf een te maken.  De eerste editie van de Andere Krant had als thema Rusland, waarover de propaganda in Nederland toen al heftig was. De mainstream media en de gevestigde orde waren geschokt, want er was tot die tijd op dit dossier maar één narratief mogelijk. Er volgde themanummers over Geld, 9/11, Gezondheid en over de aanslag van de MH17.

 

De daaropvolgende editie over Vrijheid die uitkwam op Bevrijdingsdag 2020 moest bijgedrukt worden en bereikte daarmee oplage van bijna 700.000 die vervolgens werd ingehaald door het themanummer Media met een oplage van 1.1 miljoen. De Andere Krant bleek een blijvertje en is onder leiding van Sander inmiddels geprofessionaliseerd. Sander is een verbinder, met een sterk ontwikkeld inlevingsvermogen en een goed gevoel voor timing en draagvlak. Hij weet daarbij het beste naar boven te halen bij de vele interessante en gedreven mensen die hij de afgelopen jaren om zich heen heeft verzameld. Hij heeft een rotsvaste overtuiging dat de waarheid naar buiten moet. Volgens Sander hebben de waarheid en liefde dezelfde frequentie. Dus om in liefde te kunnen leven, moeten we ook met elkaar in waarheid gaan leven.

 

Onderwerpen die in dit gesprek aan bod komen:

Ferdinand legt Sander drietal tegenstelling voor.

 1. Iemand met een andere mening: een afgescheiden opponent, of een verbonden medemens?
 2. Journalistiek of activisme?
 3. Eigen gelijk halen, of je doel bereiken?
 • Vrije pers en vrije media moet blijven bestaan
 • Bezoek van Erik Akerboom, directeur van de AIVD aan De Andere Krant
 • Rapport van de AIVD: Anti Institutioneel extremisme: https://www.aivd.nl/onderwerpen/extremisme/anti-institutioneel-extremisme
 • Randvoorwaarden van een democratie
 • Distributiepunten van DAK waren bekend bij LIMC (Land Information Manouvre Centre van Defensie)
 • Framing van complotdenkers
 • Rol van de WHO (World Health Organisation)
 • Nieuwe Wet Hugo de Jonge: partijen die geen vertrouwen hebben in de overheid moeten verboden worden
 • Cancelcultuur
 • Polarisatie
 • Putinversteher
 • Commissie Hendriks (zie achtergrondinformatie)
 • Rolodex-onderzoek
 • Joris Demmink en Hüseyin Baybaşin
 • De moord op Pim Fortuyn
 • Chantage als machtsmiddel
 • Toeslagenaffaire (toeslagenschandaal)
 • De Nederlandse media is volledig in handen van twee Belgische bedrijven (DPG en Mediahuis) die gesubsidieerd worden door de Belgische overheid
 • Zelfopgelegde journalistiek
 • Vaccinatieschade en vaccinatiespijt
 • De zogenaamde ‘experts’ of deskundigen
 • De omstreden onderwerpen: klimaat, stikstof, migratie, coronacrisis, gender en oorlog
 • Auteur Benjamin Adamah: polariteit is vorm van energielek
 • Het mainstream narratief niet willen of durven los te laten
 • Eerlijke journalistiek als vorm van bewustwording

Website De Andere Krant: https://www.deanderekrant.nl/

 

Achtergrond informatie Commissie Hendriks


Aanleiding voor het onderzoek was de radio-uitzending ‘Glasscherven en duistere rituelen’ van Argos. Meer dan tweehonderd mensen deelden hun verhaal via een online vragenlijst, die met behulp van diverse experts werd opgesteld. Honderdveertig daarvan vertellen over georganiseerd misbruik met rituele kenmerken. Bij verdere analyse stuitte Argos op opvallende overeenkomsten in tijd, plaats en personen in de verhalen van de respondenten. Het betreft hier ook hooggeplaatste ambtenaren van onder andere Justitie.

Naar aanleiding van de uitzending worden Kamervragen gesteld en dient Tweede Kamerlid Niels van den Berge (GL) samen met Michiel van Nispen (SP) en Attje Kuiken (PvdA) een motie in. In deze motie wordt de regering verzocht ‘een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de aard en omvang van georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen en daarbij ervaringen van overlevenden van ritueel misbruik en hun therapeuten te betrekken zodat de uitkomsten betrokken kunnen worden bij een effectieve opsporing van deze netwerken’.

Het onderzoek wordt in eerste instantie neergelegd bij het Wetenschappelijke Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). In februari 2021 laat het WODC echter weten dat zij het onderzoek niet kunnen uitvoeren. In maart laat minister Grapperhaus in een kamerbrief weten dat hijzelf een commissie gaat instellen. In april wordt Dhr. prof. dr. Jan Hendriks door Grapperhaus, gekozen als voorzitter. Met de keuze om zelf de voorzitter aan te stellen, gaat hij voorbij aan het uitdrukkelijke verzoek van de belangenorganisaties en van een groep van 20 GGZ behandelaars, om het instellen van de commissie volledig uit handen te geven aan een onafhankelijke partij.

Daarbij is Hendriks omstreden. In 2015 pleitte hij ervoor om pedofielen te behandelen, door (voor de wet strafbare) geanonimiseerde bestaande kinderporno beschikbaar te stellen. Het voorstel heeft destijds veel stof doen opwaaien. Daarnaast beweert Hendriks in een artikel dat het verbod op de pedofielenvereniging Martijn, kans op kindermisbruik kan vergroten. Dit terwijl het expliciete doel van de pedofielenvereniging was om seksueel misbruik van kinderen maatschappelijk en wettelijk aanvaardbaar te maken. De belangengroepen en de groep van 20 GGZ behandelaren, vragen dus met klem om in ieder geval de voorzitter Hendriks te vervangen. Op 16 oktober 2021 stuurt de groep van 20 GGZ-behandelaars nogmaals een brandbrief met het verzoek om de commissie Hendriks te ontbinden en een onafhankelijke commissie in te stellen. En begin november 2021 stuurt Spotlight, een groep van overlevers van georganiseerd seksueel kindermisbruik, ook nog een brief aan minister Grapperhaus. Zij stellen in hun brief dat ze het onverantwoord vinden om overlevers deel te laten nemen aan het onderzoek aangezien Hendriks in de commissie zit.  

Er wordt uiteindelijk aan geen enkel verzoek gehoor gegeven. Op 15 december 2021 komt de commissie Hendriks met een tussenrapportage waarin ze aangeeft haar werkzaamheden uiterlijk 1 juli 2022 af te ronden. Maar er blijkt nog meer tijd nodig te zijn, uiteindelijk is het rapport pas medio december 2022 klaar. Belanghebbende organisatie reageerden vervolgens uiterst kritisch. Zie referenties.

Het rapport wordt vervolgens pas op 6 maart 2024 besproken in het commissiedebat Seksueel geweld. Minister van Justitie Yesilgöz-Zegerius, die begin 2022 het stokje overnam van Ferdinand Grapperhaus, beweerd in dit debat dat recherche onderzoek heeft gedaan naar de casuïstiek uit de Argos uitzending en bij al die zaken heeft geconstateerd dat ze aantoonbaar onjuist, inconsequent en niet op feiten gebaseerd zijn. Argos heeft de verklaringen echter niet gedeeld met de recherche. Als Argos de casussen niet heeft gedeeld met politie of de Commissie Hendriks en maar een klein aantal overlevers hebben meegewerkt aan het onderzoek, waarop baseert de minister haar verhaal dan?

Saillant detail is dat de vader van Dilan Yesilgöz een dubieuze rol speelde bij de arrestatie van Hüseyin Baybasin, die een levenslange gevangenisstraf uitzit in Nederland. In ruil voor zijn straf hield Turkije het bewijs achter over het  misbruik van minderjarige jongens door Joris Demmink, blijkt uit onderzoek van Adele van der Plas (zie referenties).

Inmiddels is de betreffende uitzending van Argos offline gehaald, officieel omdat ‘complotdenkers ermee aan de haal zouden gaan’. In een open brief van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten aan VPRO en HUMAN, stellen ze dat “journalistieke producties niet verwijderd moeten worden”. Dit gaat namelijk in tegen de codes die kwaliteitsmedia hanteren.

 

Zie voor meer informatie:
Interview LuMens met Anne de Vries van Kenniscentrum TGG:

https://www.youtube.com/watch?v=TibjSvuNnh8&t=140s

 

Interview LuMens met Maria Louise Genet over de commissie Hendriks:

https://www.youtube.com/watch?v=s8C2t_mrmOo&t=135s

 

Reacties op eindrapportage Commissie Hendriks

https://www.tijdboeklumens.nl/reacties-op-commissie-hendriks

 

Interview Lange Frans met Adele van der Plas deel 1
https://www.youtube.com/watch?v=xLkfS1R6bfk


Interview Lange Frans met Adele van der Plas deel 2

https://www.youtube.com/watch?v=HCMtBvyvLnY

 


Bestel een Tijdboek: haal visies voor een goddelijk leven in huis

Tijdboek LuMens is een bundeling aanvullende visies voor een nieuwe manier van leven, geschreven door bekende en gepassioneerde pioniers. De boeken geven een positief antwoord op de veelgestelde vraag: 'Hoe dan wel?'. Ook zorgt het delen van een gezamenlijke basis voor wederzijds begrip en het vertrouwen om met elkaar te kunnen verbinden en samen te werken. Deze boeken zijn daarmee waardevolle documenten om in huis te hebben voor nu én de jaren die gaan komen. Ze worden gezien als houvast, wegwijzer en (gouden) stip op de horizon.

Tevens is dit boek als kado beschikbaar om ook je naaste (nog meer) zin en vertrouwen in het leven te geven.

Geef een vergoeding: stimuleer betere kwaliteit voor een nog groter publiek

Wanneer je het waardevol vindt wat wij maken, dan willen we je vragen om een vrijblijvende vergoeding als waarde uitwisseling. Al is het maar een euro per maand, het geeft ons een fundament om op door te gaan. Je helpt ons ook enorm door onze content te verspreiden in jouw kanalen en groepen. Hoe dan ook, dank je wel voor jouw waardering, vertrouwen en bekrachtiging aan ons.


Reactie plaatsen

Reacties

Marga Sijm
2 dagen geleden

Wat een mooi gesprek tussen 2 oprechte mensen! Dank, veel dank!

Rianne
een maand geleden

Heel dapper hoe jullie dit duistere onderwerp zo in het licht zetten! Geen prettige boodschap, maar wel een die meer mensen zou mogen bereiken. Dankjewel Ferdinand en Sander🙏🏻💫✨


LuMens onderschrijft de RPG's van Agenda 2029

LuMens is aangesloten bij de VVJ

LuMens hanteert de Floreer Spiraal als kapstok voor haar activiteiten

LuMens - podcast seizoen 3: Het verschijnende pad