LuMens #11 Maarten Oversier


Een compleet ander licht op trauma en pijn

Voor deze opname gaan wij op bezoek bij Maarten Oversier in het Drentse dorpje Roden, vlak bij de grens met de provincie Groningen. Maarten is regressie- en reïncarnatietherapeut, leraar, een veelgevraagde spreker en auteur van het populaire boek ‘Bestaansrecht’. Het boek is inmiddels al toe aan zijn vierde druk. Door het succes en de enorme belangstelling rondom zijn boek, is zijn vakgebied stevig en volwassen op de kaart komen te staan. Ook bekende Nederlanders, waaronder Doutzen Kroes, hebben de weg naar Maarten gevonden.

In de ruim 25 jaar dat Maarten zijn praktijk runt kwam hij erachter dat vrijwel alle menselijke trauma’s terug te voeren zijn naar dezelfde drie bronnen: oorlogen, de kerk en de onverwerkte ervaringen van onze voorouders. Als therapeut heeft hij meer dan 15.000 sessies gedaan die evenzovele verhalen en inzichten naar de oppervlakte brachten. Zo ontdekte hij dat onze klachten in de basis vrijwel altijd oorzakelijk te relateren zijn aan het leven van onze voorouders.

 

Lees hieronder verder of bekijk direct de podcast:


De aflevering (donderdag 6 oktober, 20:00):

 

Waardeer je deze podcast en wil je meehelpen dit geluid te verspreiden? Dat kan door bijvoorbeeld de trailer te downloaden en te delen met jouw eigen netwerk:

Trailer LuMens #11 Maarten Oversier
614 downloads

 

Dank je wel voor het meehelpen verspreiden. Je kunt ook deze webpagina in je netwerken delen:

 

Wat zijn jouw gedachten en gevoelens bij dit gesprek? Onderaan deze pagina kun je een reactie achterlaten, we horen graag jouw stem.


Doneer: stimuleer kwaliteit en verspreiding


Vervolg:

Maarten heeft diverse leraren gehad, waaronder stamoudsen, medicijnmannen- en vrouwen en ‘Elders’ uit de Noord Amerikaanse en Canadese Indiaanse bevolking. Zij hebben hem geleerd over het belang van het werken met voorouders, en het uitdragen van kennis in de huidige tijd van immense veranderingen. De indianen weten al eeuwen dat hun invloed op ons huidige leven enorm wordt onderschat. De rol van voorouders is bij hen volkomen vanzelfsprekend. Bijna alles is terug te vinden bij onze voorouders, daarom is het zo belangrijk om met een hernieuwde blik je familiesysteem te bestuderen.

 

Waren het vroeger vooral de fysieke kenmerken die van de ene in de andere generatie overgaan, tegenwoordig wordt er ook energetisch naar ons DNA gekeken. Steeds vaker wordt verondersteld dat wij trauma’s en emoties via DNA doorgeven aan ons nageslacht. De traumatische gebeurtenissen zijn dus als het ware in het DNA opgeslagen. Voor Maarten gaat het er dus niet zozeer om of je gelooft in 'vorige levens', omdat trauma’s dus ook worden doorgegeven via ons DNA. Hij spreekt dan over DNA ongeregeldheden (defect genoom) als gevolg van traumatische gebeurtenissen uit vorige en huidige levens, die geheeld kunnen worden door ons weer te verbinden met onze voorouders. Hij maakt deze voorouderlijke inzichten toegankelijk en legt, aan de hand van de vele voorbeelden, uit hoe dit werkt en hoe dit is te helen.

De traumatische en vaak verdrongen ervaringen van onze voorouders ontstonden in grote mate door de invloed van de twee wereldoorlogen en door de indoctrinaties en geloofssystemen die voortvloeiden uit de rooms-katholieke kerk. Zo kan het dat ervaringen van grootouders, die de oorlog hebben meegemaakt of bijvoorbeeld een kind hebben verloren, zich door vertaalt naar de volgende generaties. Onverwerkte kwetsuren vinden vroeg of laat altijd een uitweg door klachten, of ze nu fysiek, metaal of emotioneel zijn. Het ‘doorknippen’ of ritueel ontkoppelen van familiezaken is dus volgens Maarten niet raadzaam. Overleden ouders of voorouders kunnen vaak niet los komen van het aardse zolang wezenlijke informatieoverdracht met hun nageslacht niet heeft kunnen plaatsvinden. Hierdoor blijven ze aanhechten bij hun kinderen en kleinkinderen en daarmee thema’s in stand houden dat beschadigend werkt voor hun nakomelingen. De klachten zullen pas verminderen of verdwijnen als mensen hun ‘unfinished business’ aangaan. Zo herstel je niet alleen de verbinding met je grootouders maar ook die met jezelf. Daarbij komt dat als je niet weet waar je vandaan komt, je nooit je volledige potentieel kan benutten.

 

Vlak voor het verschijnen van zijn boek zijn er op het laatste moment nog een aantal extra hoofdstukken toegevoegd over het buitengewoon traumatiserend effect van de coronacrisis. Een crisis die volgens Maarten bewust is gecreëerd door onze beleidsmakers en de hogere machten achter de schermen. Deze uiterst invloedrijke machten zijn al duizenden jaren actief. Gnostische literatuur en oude geschriften verwijzen hier uitvoerig naar. Hierin worden deze archontische krachten beschreven als kwaadwillende en onaardse entiteiten die ontkoppeld zijn van de Bron. Deze parasiterende energieën manifesteren zich vooral in mensen die ontvankelijk zijn voor lagere frequenties. Mensen die vaak volledig ontkoppeld zijn van hun gevoelswereld en hierdoor ontvankelijk zijn voor mind control programma’s. Dit zag je terug in de repressie wereldwijd, tijdens de coronacrisis. Macht gedijt bij het zaaien van angst en verdeeldheid. Hoe meer mensen hun autonomie laten afpakken door angst en trauma, des te meer kunnen deze hogere machten de mensheid onderdrukken en hun eigen artificiële werkelijkheid implementeren. Deze krachten doen ons geloven dat wij afhankelijk zijn van hun, maar in werkelijkheid zijn ze afhankelijk van ons. Als genoeg mensen dit door zouden krijgen is het hun spel over.

 

Maarten typeert zichzelf als een gevoelig baasje die vindt dat de wereld maar raar is ingericht. Hij is ook nog regelmatig gefrustreerd en verontwaardigd maar daaronder zit een laag die zegt; we moeten hier nu met z’n allen doorheen. Deze tijd doet een appèl op onze onbewuste lagen en vraagt om keuzes te maken, oude stukken aan te kijken en de verdieping in te gaan. Het zijn stevige processen waar wij doorheen gaan en we krijgen het nog flink te verduren de komende tijd. Maar hij is ervan overtuigd dat, op het moment dat de mens zijn natuurlijke autoriteit gaat herpakken en angst de deur wijst, het doek zal vallen voor deze krachten. De elitaire machtsinstanties denken nog steeds dat het mogelijk is om onze spirituele groeit te blokkeren met afleidende, controlerende, manipulatieve systemen. Het is echter een kwestie van tijd tot zal blijken dat de levenskracht van de mensheid uiteindelijk niet blijvend te controleren en te beteugelen is. De natuurwetten laten uiteindelijk niet met zich sollen. Zoals grandfather Tlakaelel, een oude Toltec wisdownkeeper zei: “Wie vecht tegen de wetten van The Creator, heeft bij voorbaat verloren”. 

 

Onderwerpen die in dit gesprek aan bod komen:

Levenskracht

Manifestatiekracht

Kernovertuigingen

Onvoorwaardelijke liefde

Eenheidsbewustzijn

Cyclus van Reïncarnatie

Schaamte, schande en schuld

Traumaverwerking

De duale schepping

Demiurgische krachten

Ritueel kindermisbruik

Vijfde dimensie als escape

Waterman tijdperk

Zelfcorrigerend systeem
 

Meer informatie: https://maartenoversier.com/

De video over Crazy Horse waar Ferdinand op het einde naar verwees: https://youtu.be/Ku8ga-krBe4


Bestel het Tijdboek: haal een blauwdruk voor een nieuwe wereld in huis

Wil jij jezelf verder verdiepen, verwonderen, en meer visies in huis halen hoe het dan wel kan? Daar is Tijdboek LuMens voor ontwikkeld, door vele handen vanuit verschillende invalshoeken, om een gezamenlijk fundament beschikbaar te hebben waarop we als mensen elkaar weer kunnen vinden en verbinden in harmonie.

Dit boek is ook als kado beschikbaar om weg te geven.

Doneer: stimuleer betere kwaliteit voor een nog groter publiek

Jouw bijdrage is essentieel voor het verspreiden van het LuMens-geluid. Als je waardeert wat wij maken en wilt meehelpen dan kan dat op verschillende manieren. Je helpt ons enorm door zelf onze content te verspreiden in jouw kanalen en groepen, je kunt daarvoor ter ondersteuning de intro-filmpjes downloaden. We zijn echter ook zeer gebaat bij een financiële donatie, om bij te dragen aan de kwaliteit en verspreiding van LuMens. Ook daar kunnen we ondersteuning heel goed voor gebruiken. Wil je iets anders bijdragen, neem dan contact op met ons. Hoe dan ook, dank je wel voor jouw waardering, vertrouwen en bekrachtiging aan ons.


Reactie plaatsen

Reacties

Mark Schilders
een jaar geleden

Ik heb met rode oortjes naar deze podcast geluisterd. Al luisterend kwam er de ervaring dat alle kloterigheid in mijn leven totaal klopt, niet mijn ziekte is maar mijn genezing. Er ging even een heel groot licht aan, dat ik nu niet meer zie maar nog steeds ergens in me voel: zo is het. Ik dank jullie allebei voor deze podcast. Hartegroet, Mark

Nico Cost
2 jaar geleden

Twee vragen:
1) Is de ziel van een mens individueel, deels mens collectief, geheel mens collectief of geheel leven collectief (of zelfs nog iets anders)?
2) Heeft de levende mens op Aarde werkelijk invloed op zijn pad naar een bewuster leven?

1) De menselijke ziel.
Ben ik dezelfde als die ik herinner uit een vorig leven? Of was dat een ander en heb ik daar op één of andere wijze een verbinding mee?
Wanneer ik naar de natuur kijk dan zie ik een boom die een cyclus leeft en een aantal cycli takken en blaadjes voortbrengt. In de herfst vallen de blaadjes en in de lente komen nieuwe blaadjes. Zijn die blaadjes een re incarnatie?
Op een gegeven moment stoppen de blaadjes te groeien aan de stam en een tak. De boom groeit verder en de blaadjes groeien aan de nieuwe takken. Wanneer de boom hoger groeit in een bos, dan zullen de takken onderin stoppen met groeien. Uiteindelijk gaat ook de boom dood. Die boom was trouwens een individuele boom, eventueel onderdeel van een bos en behoorde tot een specifieke soort. Wat zegt deze metafoor over de mogelijke kijk op re incarnatie van de mens?
Los van hoe 'het' precies zit, is bewustwording precies dat wat de evolutie van het leven ons geeft en van ons vraagt. Iedere poging om te verklaren hoe 'het' zit is individueel, 'het' geldt voor dat individu. Het is waar, voor die persoon. De indoctrinatie naar anderen is niet te voorkomen in deze fase van de (mentale) evolutie van de mens. Het belangrijkste in dit proces is niet elkaar te vertellen hoe 'het' zit (ook al doen we dat wel, is dat niet te voorkomen en heeft het ook wel degelijk een nut), maar dat de mens probeert te ontdekken wat zijn eigen waarheid (op dat moment) is. Het belang van een vraag stellen ten opzicht van vertellen hoe je denkt dat 'het' zit.
Ik heb de neiging om anderen te vertellen hoe 'het' zit. Ik heb de ontmoeting met anderen nodig om mijn eigen waarheid te ontdekken. De indoctrinatie is niet te voorkomen.

Wat is het doel van het leven? Wat is daarin het doel (de rol) van de mens?
Hoe verhoud zich dat met de cycli van sterren, sterrenstelsels en het universum?
Heeft het overeenkomsten met de cycli van boomsoorten, bossen, bomen, takken en blaadjes?
Heeft de mens een einddoel of beleeft de mens een bepaalde cyclus (Lemurië, Atlantis) telkens opnieuw met als doel 'gewoon te Zijn'?

2) De beschrijving.
In hoeverre heb ik een vrije wil als het gaat over mijn beschrijving waarmee ik op de wereld ben gekomen? Hoeveel invloed heb ik werkelijk?
Wanneer ik interesse heb in bewustwording, dan kan ik mij daarop toeleggen. Wanneer ik die interesse niet heb, dan zal het niet gebeuren. Staat in mijn beschrijving of ik interesse heb? Kan ik mijn beschrijving aanpassen? Is een specifiek talent aangeboren of kan ik dat ontwikkelen tijdens het leven? Hoe maakbaar ben ik? Als ik iets kan veranderen, stond dat dan al in mijn beschrijving?
Wanneer de evolutie van het leven gericht is op groei in bewustzijn, dan is ook de mens gericht op bewustzijnsgroei. De ene mens is daar bewust mee bezig, de andere mens niet. Er is in feite geen keuze, de natuur doet gewoon zijn werk en het programma van dit universum volgt dat pad. De evolutie heeft tijd genoeg. Vele cycli zijn nodig. Welke rol speelt de mens daarin? Als soort. Wat heeft het individu te doen? Is er een opdracht? Is er een doel? Gebeurt 'het' toch wel?
Doe je 'het' voor jezelf of voor het geheel?
Is het doel jezelf te ontwikkelen? Is ontwikkeling een doel op zich? Of is ontwikkelen nodig om gelukkig te zijn? Is gelukkig zijn een doel op zich?
Is een mier gelukkig? Wat is het verschil tussen een mier en een mens? Heeft de mens een ander doel (andere rol) dan de mier in de evolutie van het leven in dit universum?

De vragen zijn voor sommigen interessant, voor zover dat in hun beschrijving staat. Andere hebben er niets aan. Uiteindelijk telt alleen het praktische leven. Zo gelukkig mogelijk kunnen zijn en jezelf ontwikkelen als dat wordt verstoord. Je eigen leven leiden maakt dat je zo gelukkig mogelijk kan zijn. Je beschrijving kennen is dan handig. Je Zelf Kennen. Maar heb je daarin werkelijk een keuze, als dat niet in je beschrijving staat?

Christine Voncken
2 jaar geleden

Wauw. Dankjewel Maarten en Ferdinand. Zo mooi hoe jullie, in interactie, zicht geven over ons bestaan hier op aarde. Zo fijn om gelijkgestemdheid, mijnerzijds, te horen en te voelen. Waar het in essentie om gaat. Mijn basisovertuiging is, ‘verbeter de wereld begin bij jezelf’ wordt door jullie gesprek weer eens bevestigd. De liefde in jezelf haar werk laten doen. De liefde die niets buitensluit. De liefde die ons onze weg wijst, door alles heen, naar het licht. Geen oordeel hebbend. Pffffff! We zijn samen op weg. Zooooo fijn jullie te horen. Heel veel dank voor wie jullie zijn en voor wat jullie doen. 🙏🙏🙏💞💞💕💕💕💕

heleen
2 jaar geleden

Dank ook voor de rustige cameravoering waardoor het heel prettig is om de hele tijd te blijven kijken en luisteren. Twee keer gezien en nu de laatste twintig minuten nog weer opgezocht. Het boek bracht al nieuwe gesprekken op gang en inzichten, maar nu weer opnieuw in de verdieping.

De Maya's zeggen dat de 9 hellen in 1987 voorbij waren. Ook dat zie ik terug in mijn eigen leven. Maar wat een opluchting dat thema's nu niet hoeven leiden tot jezelf volledig kwijtraken. Dat ik mijzelf in begrip kan hervinden in contact met mijn over-overgrootmoeder via oma moederszijde.

Vaderszijde niet vergeten maar stap voor stap en alles op zijn tijd.

Myrthe
2 jaar geleden

Wauw, wat een gesprek is dit! Dankjewel Ferdinand en Maarten. Het komt zo binnen dat ik er bijna sprakeloos van ben. Al die mensen, waaronder ikzelf, die zoeken terwijl het echt dichtbij te vinden is. Nu overheerst het gevoel dat iedereen dit moet horen. Wetende dat een ieder zijn eigen ritme heeft. 🙏🏼🧡 Dankbaar! Harte groet, Myrthe

Gerrit
2 jaar geleden

Beide thema's voorouders en hergeboorte zijn belangrijk in het werk van Maarten Oversier. Zijn boek las ik (nog) niet, maar ik heb al diverse podcasts met hem bekeken en beluisterd. Deze podcast bij Lumens springt er uit. Heel goed dat hergeboorte nu meer werd belicht. Deze concepten moeten de gewoonste zaak van de wereld worden en in ons dagelijks denken, voelen en doen meegenomen worden. Hiermee overkomen we de technocratische weerstanden. Beide thema's zijn verwerkt in mijn auteursproject 'Onderweg met Moeder Aarde' , met ondertussen vier boekdelen. Kijk er maar eens naar: Alle flapteksten van ‘Onderweg met Moeder Aarde’ en mijn geloofwaardig sprookje.
https://gerritimpens.auteursblog.nl/artikel/15356 Dank aan Ferdinand voor Lumens.

Janneke Monshouwer
2 jaar geleden

Beste Ferdinand en Maarten, heel veel dank voor dit gesprek. Ik ben ook een 'Indiaantje' en fijn dat ik broeders en zusters 'terugvindt'. Naar mijn idee is dit het belangrijkste onderwerp in deze tijd, dat maak ik zelf mee. Ik ging zelf de innerlijke weg: leren voelen, vooral mijn angsten, en op zoek gaan naar de oorzaak, waar de angsten vandaan komen. Zo kwam ik ook uit bij mijn familie en ook bij mijzelf en vorige levens. Ik heb begrepen: als je de eigen trauma's heelt, daarbij worden ook trauma's geheeld van 7 generaties voorouders voor je, en 7 generaties na je. Ik noem het ook vaak: de waarheid over mezelf en de geschiedenis. Laten we inderdaad beginnen met de waarheid over onszelf en het verwerken ervan - de heling.
Nogmaals veel dank!

Marga
2 jaar geleden

Wat een prachtig gesprek was dit weer.
Ik volg Maarten Oversier al een poosje en heb zijn boek ook gelezen, zijn manier van werken komt gigantisch binnen. De open en zachte manier van Ferdinand in elk gesprek, de eerlijkheid waarop hij reageert en zich uitspreekt is in deze tijd balsem voor de ziel.
Heel hartelijk dank.

De Leukste Meisjes
2 jaar geleden

Dank jullie wel voor deze prachtige aflevering Maarten en Ferdinand. Voor ons een feest van erkenning en herkenning hoe wij naar de wereld kijken en de andere zielen ontmoeten. Samen creëren wij het spiegelpaleis waarin iedereen met al zijn gezichten, verhalen, ziekten, etc. welkom is. Voor ons gaat het erom dat jij jezelf in ons kan ontmoeten en wij in jou. Zo is de driehoek in eens getransformeerd in een cirkel. Deze uitzending gaan we met wie het horen kan en wil delen. Zo waardevol te horen hoe er precies geformuleerd wordt hoe wij het leven zien en leven. Liefs uit Lanzarote Elske en Ingeborg

Ineke van Sterkenburg
2 jaar geleden

Beste Ferdinand en Maarten,
Midden in de nacht. Ik kon niet slapen. Het voelde alsof alles wat m'n leven heeft bepaald me weer eens 'overviel'. Het uur van de wolf. Ik voelde een lichte paniek. Ik kwam op het idee om de laatste podcast te gaan beluisteren en bekijken. Dat was een waardevol idee en heeft me enorm geholpen. Veel herkenning en zaken die op hun plek vielen. Het zoekt in mij nog een vervolg. Nu eerst wat nachtrust. Dank jullie wel voor dit gesprek. Harte groet, Ineke

Jacintha
2 jaar geleden

WAUW echt zo verhelderend voor velen deze podcast! Zelf jaren geleden regressie/reïncarnatie gedaan en sindsdien vele traumas uit dit en vorige levens aangepakt. Vorige levens/ voorouders en het leven van nu. Ik kan nu met een gerust hart zeggen dat Ik de Hemel op Aarde heb gebracht!

Ik heb het super mooie boek van Maarten al enige tijd in huis en alleen de titel al: ' Bestaansrecht' herinnert mij telkens weer.....Ik mag er Zijn! En gun ik ieder ziel hier nu in het lichaam of elders, want ook zij die er niet meer zijn zijn er gewoon in het hier en nu.

Namaste, Ahe en Amen

ingmar beldman
2 jaar geleden

Allereerst, wat een verrijking in de 'nieuwe media', Lumens. Dank daarvoor!

Dan de cowboy uit roode:-)
Maarten legt met grove en directe middelen alle niet-aangeraakte meuk van de laat 20ste eeuwse New Age op tafel, op een manier waar Rudolf Steiner, Carl Jung en een hele club 'vermeden' moderne leraren van zouden smullen. Steiner zei ooit: na mij komen mensen die het veel beter zeggen. Wel, ik denk dat ie Maarten bedoelde:-)

Maar de werkelijke waarde van Maarten beschouw ik deze: dat hij nadruk legt op de enorme fout die 'spirituelen' maken om de vierde dimensie te willen vermijden.
Dit besef leeft gelukkig ook bij oa Messing, Hamers, Christina, Tijn Helma Broekman en Isa en Jorn. Maar dat is speldenprikje-nederland. Dus dit geluid kan niet vaak genoeg ter overweging in podcasts komen!!
Want de ravage die deze spirituele vermijders kunnen maken is veel groter dan de niet-spirituele vermijders. De angel gaat dieper, occult gezien.

Dus aan Lumens, blijf alsjeblieft mensen uitnodigen zoals Maarten, die dit onder de aandacht brengen!! En of je je oude meuk nou bij voorouders, het collectief onbewuste of je innerlijk licht zoekt, maakt niet uit, get it up in the light:-)

ideetje om Isa Kriens een keer uit te nodigen? Ik ken weinig mensen die op zo'n jonge leeftijd zo helder en liefdevol zijn als het om dit thema gaat! Haar optreden in Ahoy drong diep door...

Rest mij: Maarten, geen idee hoe ik je moet bedanken voor wat je blootlegt..... geweldige vent!


LuMens is aangesloten bij de VVJ

Visie voor een nieuwe wereld