De visie van drs. Karen Hamaker-Zondag en Michael van Leeuwen

Seizoen 2, aflevering 2 (S02E02)


Ken uw recht: vrijheid is uw recht

Voor deze podcast zijn we terug in Amstelveen en gaat Ferdinand van der Neut in gesprek met Michael van Leeuwen en drs. Karen Hamaker-Zondag. Michael en Karen zijn respectievelijk de auteur en ghostwriter van het begin 2023 verschenen boek ‘Ken uw Recht’. Karen is een bekende veelzijdige wetenschapper, onderzoeker, auteur en veelgevraagd spreker. Ze is al eerder te gast geweest bij LuMens in seizoen 1, aflevering #14. Michael wordt gezien als de nestor van de 'autonomiebeweging’. Hij is rechtsfilosoof, autodidact op het gebied van wetenschap en rechtsaangelegenheden en succesvol spreker die veel mensen bewust heeft gemaakt van hun rechten op vrijheid en dat welke dwang dan ook tegen de wet ingaat. Ook dwang en verplichtingen vanuit overheden, tenzij je een overeenkomst hebt. En die is er lang niet altijd, ondanks dat het wel zo kan lijken... Je bent voor de wet dus autonomer en vrijer dan je wellicht denkt. In dit fascinerende gesprek worden de grondprincipes van het recht uitgelegd, tot de basis van de Schepper aan toe. Hiermee zet je een eerste stap om onderbouwd Nee te zeggen waar jij wetteloosheid of valse toepassing van de wet tegenkomt. Zo kunnen stap voor stap -van onderaf- valse macht structuren steeds verder ontkracht en ontmanteld worden.

 

Lees hieronder verder of bekijk direct de podcast:


De aflevering (zondag 26 maart 2023, 08:00):

 

Dank je wel voor het meehelpen verspreiden. Je kunt ook deze webpagina in je netwerken delen:

 

Wat zijn jouw gedachten en gevoelens bij dit gesprek? Onderaan deze pagina kun je een reactie achterlaten, we horen graag jouw stem.


Geef een vergoeding

Als je het waardevol vindt wat wij maken, dan willen we je vragen om een vrijblijvende vergoeding als waarde uitwisseling.


Vervolg:

 

Als onderzoeker heeft Karen de afgelopen jaren de autonomiebeweging grondig bestudeerd. In haar zoektocht begon ze zich ook af te vragen hoe het juridisch nu precies allemaal in elkaar zit. Hiervoor ging ze onder andere allerlei cursussen en lezingen volgen waaronder ook die van Michael. Ze raakte geïnspireerd en enthousiast over zijn kennis, die voor haar ook allemaal heel logisch klonk. Systematisch als ze is, bedacht ze dat er een boek moest komen waarin deze belangrijke informatie op een gestructureerde en leesbare manier uiteen gezet wordt. Ze belde Michael met de vraag of hij dit wilde schrijven, maar vanwege zijn dyslectici gaf hij aan dit niet zelf te kunnen. Daarom bood ze hem aan te helpen en besloot zijn ghostwriter te worden. De opmaak kwam in handen van haar man Hans.

 

Michael heeft een hele andere aanvliegroute dan de mensen die binnen het juridische systeem zijn opgeleid. Controverse rond het boek hadden ze dan ook verwacht. Wat in het boek wordt omschreven is dat ons rechtssysteem in principe ok is, maar dat het vaak niet op een juiste manier wordt toegepast en dat mensen bovendien ook niet goed zijn voorgelicht. Omdat het onbekend is en op school niet wordt onderwezen, hebben mensen vaak geen idee in wat voor situaties ze terecht kunnen komen en met welke verplichtingen ze te maken hebben, waar ze wellicht met meer kennis andere keuzes in zouden hebben gemaakt. Michael is beslist niet de enige die dit doorziet. Verschillende hoogleraren en rechters hebben hierover al eerder aan de bel getrokken. Zo verwijst Michael in de video bijvoorbeeld naar een bespreking in 2014 in de Eerste Kamer met rechters en hoogleraren die ernstig gewaarschuwd hebben voor de teruggang van onze rechtstaat. Zie video: https://www.youtube.com/watch?v=gYuXQ8cWTMM

 

Ook emeritus hoogleraar strafrecht prof. Tak, en klokkenluider prof. Van Putten schreven er uitgebreid over en trokken aan de noodrem. Michael raakte in die tijd goed bevriend met Tak en Van Putten, welke beiden inmiddels zijn overleden.

 

De juridische taal is erg academisch en voor de gemiddelde Nederlander vaak niet goed te begrijpen. Michael en Karen proberen met dit boek dit gat te vullen. Het boek is tevens bedoeld om ons aan te zetten over de inhoud na te denken en hierover in gesprek te gaan. Dit laatste is in ieder geval gelukt, want er kwam veel kritiek vanuit de juridische hoek en dit bracht een stevige discussie op gang. Het boek is prettig leesbaar en helpt je om een sterkere positie in te kunnen nemen in allerlei juridische zaken. Alle wetgeving en wetten die voor jouw vrijheid van belang zijn worden erin besproken. Het staat verder vol met zinnige tips en waarschuwingen, ook ten aanzien van de juridisch vaak onjuiste werkwijze van overheidsinstanties. Michael is samen met Karen tot op de bodem van het Nederlands recht gegaan. Enerzijds vanuit een verontwaardiging over de nadelige positie waarin veel mensen onnodig terechtkomen, en anderzijds vanuit een bevlogenheid om een bijdrage te leveren aan een meer rechtvaardige maatschappij waarin rechtsregels helder zijn en wetten ook juist worden nageleefd.

 

Onderwerpen die verder aan bod komen tijdens het interview:


Het onderscheid tussen een mens en een persoon
Ons recht op vrijheid (wij zijn een vrij mens)
De grondslag van het recht

Universele Rechten van de Mens
Het belang van je wilsverklaring
Strafrecht als de enige echte wet
Strafrecht en bijzonder strafrecht
De geboden of de wetten van god: niet doden, net stelen, niet liegen, niet dwingen
Het burgerlijk wetboek en het bestuursrecht

Burgerlijk wetboek 3, artikel 44 lid 2
Burgerlijk wetboek 3, artikel 33
Het belang van gericht vragen stellen (met wie heb je nu eigenlijk te maken)
Precontractuele informatieplicht
Mondelinge toestemming, geldt ook als toestemming
Hoe werkt de stempas
De UVRM, Universele verklaring van de Rechten van de Mens
Het Oekraïne verdrag
Artikel 120, de rechter mag niet toetsen aan de grondwet
Weeffouten in het rechtssysteem
Het herstel van onze democratische rechtstaat
Het document: niet boven maar in de wet
Toelichting over kritiek op het boek
De beperkte rol van een bestuursrechter

 

Verwijzingen uit de video

Grondwet, artikel 120 :

wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001840&hoofdstuk=6&artikel=120&z=2018-12-21&g=2018-12-21

 

De video waar Michael naar verwijst, uiterst kritische Eerste Kamer gesprekken over de staat van de rechtstaat:

www.youtube.com/watch?v=gYuXQ8cWTMM

 

Websites:

Karen Hamaker-Zondag: levenalsmens.nl/

Michael van Leeuwen: stichting-recht.nl en vrijheidsrechten.nl


Bestel het Tijdboek: haal een blauwdruk voor een nieuwe wereld in huis

Wil jij jezelf verder verdiepen, verwonderen, en meer visie in huis halen? Over 'hoe dan wel'? Daar is Tijdboek LuMens voor ontwikkeld, door vele handen vanuit verschillende invalshoeken, om een gezamenlijk fundament beschikbaar te hebben. Deze boeken zijn basisdocumenten voor een nieuwe manier van leven, gebaseerd op waarheid, liefde en vrijheid.

De boeken zijn ook als kado beschikbaar om weg te geven.

Geef een vergoeding: stimuleer betere kwaliteit voor een nog groter publiek

Wanneer je het waardevol vindt wat wij maken, dan willen we je vragen om een vrijblijvende vergoeding als waarde uitwisseling. Je helpt ons (ook) enorm door onze content te verspreiden in jouw kanalen en groepen, je kunt daarvoor ter ondersteuning de intro-filmpjes downloaden. Hoe dan ook, dank je wel voor jouw waardering, vertrouwen en bekrachtiging aan ons.


Reactie plaatsen

Reacties

Ingrid lacroix
een jaar geleden

De basis is goed toegelicht, in mensentaal. Dus wees gerust, Ferdinand “wij hebben dit kunnen begrijpen” .. dat sommigen dit voor ‘t eerst horen resoneert met de oproep: mensen, informeer jezelf ook verder. Dit gaat ons allen aan. Dat wij het vroeger aan de machtsdragers dachten te kunnen toevertrouwen, was een illusie die steeds duidelijker is doorgeprikt. Wij, burgers, dragen allen een verantwoordelijkheid die wij eerder uitbesteedden. Dat was gemakkelijk, wij deden het omdat het ons zo was geleerd. En we weten nu dat veel van wat ons werd geleerd conditionering was. Adem door en neem de draad op waar die voor jouw voeten ligt. Niet iedereen hoeft zich in het recht te bekwamen, maar weet dat hier veel te vinden is. Schep jouw wereld, wees een LuMens.

Ferdinand van der Neut
een jaar geleden

Dank je Ingrid, heel fijn te horen. Stap voor stap vrij komen van illusies, dit kan ook weer het nodige betekenen. Hihi, 'wees een LuMens' ;)


LuMens is aangesloten bij de VVJ

LuMens - bewust waarnemen en verwonderen