LuMens #7 Joris Rietveld


Levenslessen na 17 jaar sekteleven

Joris Rietveld heeft 17 jaar lang in een sekte geleefd. In dit gesprek deelt hij zijn ervaringen, lessen en inzichten. Deze zijn van toepassing in het klein en in het groot. Binnen de sekte was onder andere sprake van manipulatie, financieel en seksueel misbruik, dwang, onderdrukking en mishandeling. Joris en Ferdinand spreken over de psychologische mechanismen die ten grondslag liggen aan het ontstaan, het bestaansrecht en het ten ondergaan van een sekte en zijn sekteleider. Verder spreken ze over parallellen met familiesystemen, bedrijfsculturen en de maatschappij in het groot.

 

Lees hieronder verder of bekijk direct de podcast:


De aflevering:

 

Waardeer je deze podcast en wil je meehelpen dit geluid te verspreiden? Dat kan door bijvoorbeeld de trailer te downloaden en te delen met jouw eigen netwerk:

Trailer LuMens #7 Joris Rietveld

 

Dank je wel voor het meehelpen verspreiden. Je kunt ook deze webpagina in je netwerken delen:

 

Praat mee onderaan deze pagina bij het 'digitale haardvuurtje', kom er lekker bij voor een gesprek rondom deze aflevering. Wat zijn jouw gedachten en gevoelens bij dit gesprek?


Doneer: stimuleer kwaliteit en verspreiding


Vervolg:

Joris is zijn hele leven lang geboeid geweest door het onverklaarbare en was altijd op zoek naar antwoorden. Hij ging al jong reizen en hield zich bezig met diepgaande vragen over het leven zoals, waar ga je heen als je sterft of hoe komt het dat twee broers zo verschillend kunnen zijn terwijl ze toch dezelfde bouwstenen en dezelfde opvoeding hebben meegekregen. Maar ook vragen over geloofsovertuigingen, goddeloosheid en het mysterie rond de bouw van de piramides.  

Hij vond nergens bevredigende antwoorden, want alles leek uit te gaan van een algemeen geaccepteerde wereldbeeld. Zijn zoektocht naar antwoorden bracht hem uiteindelijk bij een Oosterse meester in de vechtkunst. Hij hoorde voor het eerst iemand spreken uit ervaring en met kennis van zaken. De man vertelde dat hij een ontwikkeling had doorgemaakt van concentratie, meditatie en training waardoor hij uiteindelijk de materie had overwonnen. Ook beweerde hij dat hij astrale reizen kon maken en in verbinding stond met de geestelijke wereld. Dit intrigeerde Joris omdat hij behoefte had aan antwoorden op al zijn vragen. Deze leken bij deze man beantwoord te worden. Maar gelijktijdig vond er een enorme uitputting van misbruik en kleinering plaats.

Toen dit proces hem na 17 jaar volledig opbrak, kon hij niet anders dan vertrekken. Want Joris werd voor de zoveelste keer beticht van zijn kleinmenselijkheid en falen, maar ineens wist hij dat dit niet terecht was. Hij werd ‘wakker’ en voelde onomstotelijk dat alléén hij in zijn hart kon weten wat waar en niet waar was. Toen hij uiteindelijk was vertrokken kwam hij er pas achter dat hij uit een sekte was gestapt. Een sekte waar de meest brute, manipulatieve en bizarre dingen waren gebeurd. Hierna volgde een lange weg van heling, overwinning en herstel.

Ferdinand gaat samen met Joris op zoek naar de vraag hoe je in een sekte gezogen kunt worden waar constant grensoverschrijdend gedrag plaatvind terwijl je dit allemaal laat gebeuren. En de vraag wat er uiteindelijk voor nodig was om eruit te stappen. Ook praten ze samen over de overeenkomsten die we zien in ons eigen leven zoals in relaties en werksituaties. Maar vooral ook de parallellen met de situatie waar wij in beland zijn sinds de coronacrisis.

Door Joris zijn ervaringen in de sekte begon hij machtsstructuren te herkennen in alle lagen van de bevolking en zag hij dat velen in een vorm van vrijheidsberoving leven. De vrije wil is het hoogste goed van de mens, maar door sociale, mentale en zelfs fysieke belemmeringen worden wij hier steeds meer van beroofd. Daarom vind Joris het nu belangrijk om zijn ervaringen en inzichten met anderen te delen. Want wat de geschiedenis ons leert is dat elke sekte zichzelf uiteindelijk opblaast, net zoals elk totalitair systeem dit uiteindelijk doet.

Joris kan tevens putten uit een bron van kennis die hij heeft meegekregen vanuit zijn antroposofische opvoeding en zijn interesse op het gebied van spiritualiteit. Hij helpt nu mensen naar zichzelf te kijken en zijn of haar innerlijke leider te ontwikkelen. Want ondanks alle heftige dingen die hij heeft meegemaakt en het falende rechtssysteem dat daarop volgde, staat hij nu krachtig in het leven en heeft hij zijn nare ervaringen kunnen ombuigen naar een oprechte, waarachtige en liefdevolle levenshouding. De lessen en inzichten die je uit dit gesprek kunt halen kunnen tevens worden gebruikt voor alle nieuwe initiatieven en bewegingen die nu ontstaan, besluit Ferdinand tot slot.

 

Voorbeelden van misstanden binnen een sekte:

 • arbeidsuitbuiting;
 • financiële uitbuiting;
 • psychologische misstanden;
 • bedreiging;
 • intimidatie;
 • geweld;
 • onttrekking aan het ouderlijke gezag;
 • seksueel misbruik;
 • kindermisbruik;
 • fraude;
 • vrijheidsberoving.

 

Meer informatie:

www.jorisrietveld.nl (website Joris)

www.sekteblog.nl (website partner van Joris)

www.youman.nu (verdiepend mannenweekend georganiseerd door Joris)

 


Bestel het Tijdboek: haal een blauwdruk voor een nieuwe wereld in huis

Wil jij jezelf verder verdiepen, verwonderen, en meer visies voor interne en externe harmonie in huis halen? Daar is Tijdboek LuMens voor ontwikkeld, door vele handen vanuit verschillende invalshoeken, om een gezamenlijk fundament beschikbaar te hebben waarop we als mensen elkaar weer kunnen vinden en verbinden.

Dit boek is ook als kado beschikbaar om weg te geven.

Doneer: stimuleer betere kwaliteit voor een nog groter publiek

Jouw bijdrage is essentieel voor het verspreiden van het LuMens-geluid. Als je waardeert wat wij maken en wilt meehelpen dan kan dat op verschillende manieren. Je helpt ons enorm door zelf onze content te verspreiden in jouw kanalen en groepen, je kunt daarvoor ter ondersteuning de intro-filmpjes downloaden. We zijn echter ook zeer gebaat bij een financiële donatie, om bij te dragen aan de kwaliteit en verspreiding van LuMens. Ook daar kunnen we ondersteuning heel goed voor gebruiken. Wil je iets anders bijdragen, neem dan contact op met ons. Hoe dan ook, dank je wel voor jouw waardering, vertrouwen en bekrachtiging aan ons.


Reactie plaatsen

Reacties

Nico Cost
een jaar geleden

'Wat' de waarheid is, kunnen we elkaar niet duidelijk maken zonder te indoctrineren. Want niemand heeft dé waarheid in pacht. 'Hoe' je bij de waarheid komt, kunnen we elkaar óók niet duidelijk maken zonder te indoctrineren. We kunnen elkaars wegwijzer niet zijn, zelfs niet met de beste bedoelingen, zonder te indoctrineren. Wat ik nu schrijf is óók indoctrinatie. In de ont-moeting met elkaar vindt continu indoctrinatie plaats, van veel tot weinig is er altijd indoctrinatie, zelfs non-verbaal. En tegelijk hebben wij dat juist nodig om te leren, net zoals we de dalen in ons leven nodig hebben om te leren. Omdat het hele leven erop is gericht om te leren, te ont-wikkelen. Het hele leven draait om bewustzijn, omdat we daar vandaan komen en naartoe gaan.

Ik ben heel lang bezig geweest met twijfelen of ik een boek zou schrijven met daarin mijn ervaringen en inzichten. Het kwam er niet van en toen bedacht ik dat wellicht mijn boek niet over het 'wat' moest gaan, maar over het 'hoe' mensen zelf hun eigen 'wat' konden gaan zien. Ook daar kwam het niet van, het voelde nooit goed, er kwam niets uit mijn pen. Nu zie ik, dat ik heel veel te vertellen heb, maar tegelijk niets weet voor een ander. Ik weet voor mijzelf al nauwelijks iets, dus laat staan voor een ander. Dat ik toch van alles schrijf is omdat ik gezien wil worden en andere inzichten wil ontmoeten om mijn eigen ontwikkeling te helpen vormgeven. Het is puur voor mijzelf, mijn eigen bewustwording, als ik anderen iets probeer duidelijk te maken.

Die anderen die ik ontmoet zijn over het algemeen wel blij met de verbinding en interactie, omdat zij natuurlijk hetzelfde proces doorlopen. Ook zij moeten zichzelf uitvinden. Nou ja, er is niets aan te moeten. Het is ont-moeten. Iedereen ontwikkelt zich wel, wordt bewuster, maar de één gaat daar helemaal voor en de ander niet. Waarbij degene die er niet voor gaat, zich wellicht 'beter' ontwikkelt dan degene die steeds achter anderen aanloopt. Ontzettend mooi verhaal van Joris en wat is hij een mooi mens. En Ferdinand, wat heb je hier een ontzettend goed interview neergezet met het doorvragen op 'lastige/pijnlijke' punten. Soms interrumpeer je met een invulling vanuit jouw enthousiasme en eigen gedachtegang, dan wilde de ander ergens anders heen.

Hoeveel ruimte heeft een mens nu eigenlijk werkelijk om zichzelf te ontwikkelen? De mid-life-crisis laat zien dat zo halverwege het leven de meeste mensen zich gaan afvragen: "Is dit het nu?" Het leven biedt hen de kansen om bewuster te worden. Ontwikkeling is geen doel op zich voor een mens, maar vaak wel nodig om weer balans te vinden richting een fijner leven. Zonder ontwikkeling blijven de dingen zoals ze zijn en stilstand is geen beweging, dus geen leven. Maar de ontwikkeling en of en hoe iemand dat aangaat hangt af van zaken voor de mid-life. Heb je het geleerd tijdens je werk en je opleiding? Daarvoor zijn er zaken in-gewikkeld tijdens je opvoeding. Je karakter is gevormd in de eerste vier jaar na je geboorte, genoeg indoctrinatie aldaar.

Maar daar blijft het niet bij, want je wordt geboren in een gezin/familie. Die hele familielijn draag je met je mee. Je wordt geboren in een cultuur, in mijn geval de westerse cultuur die vanuit andere werelddelen wordt bestempeld als 'The Empire of Lies.' (Ik zal hier niet op ingaan, maar hier zit een hele wereld achter die belangrijk is voor bewustwording en het ontsnappen uit 'deze' sekte.) Die culturele imprint speelt een belangrijke rol voor het individu of en hoe die zich zal/kan ontwikkelen. Komen we bij de meegekregen beschrijving, de ziel die op Aarde landt en het 'maar uit moet zoeken'. Waar we in onze ont-moeting elkaar kunnen helpen met bijvoorbeeld ingewikkelde opvoedingsvraagstukken, kunnen we helemaal niets doen aan de beschrijving.

Het is allemaal zo ontzettend relatief. We doen maar wat. En dan denken we iets te weten en bewust bezig te zijn. De grootste blunder is dan dat we een ander opzadelen met onze waarheid. Of subtieler vertellen hoe die ander tot zijn eigen waarheid kan komen. Toch doen we dat, voor onszelf. Het heeft toch waarde, want blijkbaar hebben we al die onzin nodig om toch verder te komen. Waarbij het eigenlijk niet uitmaakt of het liefdevol gebeurt of met geweld. Want het hele palet is nodig om het leven van de mens op te tekenen. Zonder diversiteit geen ontwikkeling. Iets liefdevol doen hoort bij jou, maar niet per se bij die ander. We zitten nog zo aan het begin van bewustwording, dat we van alles verzinnen. Ik zeker. Een en al weerstand in mijzelf.

Astrid
2 jaar geleden

Inderdaad super fascinerend. De overeenkomsten van Joris zijn ervaringen met onze huidige maatschappij. De controle en de angst die wordt ingeboezemd om doelen te bereiken.

Ook deze aflevering heeft weer bijgedragen aan inzicht en waar trauma's toe kunnen leiden. Ze kunnen bijdragen in de ontwikkeling van psychopathie maar ook in het vinden van kracht om niet te worden voor het geen wat jou is aangedaan.

Ik ben zelf ook getraumatiseerd en de liefde en geborgenheid die ik toen zo hard nodig had, heb ik niet gekregen.

Ik ken geen wrok en ben blij dat mijn overlevingskracht mij gevormd heeft tot de persoon die ik nu ben.

Jacintha
2 jaar geleden

De Wereld is een grote secte, je moet dit en dat en dit en dat zijn de regels, en dit zijn de standaard normen en waarden☹️

De Aarde is wat het is als je EEN bent met JeZelf💞 Er is Al-EEN Liefde wat telt in het leven met je mooie hart!

Ferdinand van der Neut
2 jaar geleden

Super fascinerend he! En 'controlezucht' is uiteindelijk ook iets om met compassie en begrip naar te kunnen kijken, diep diep diep zit daar ook weer iets moois achter, hoe lelijk het soms ook uit kan komen. Die dwaling is onszelf net zo te bespeuren, voor mijn gevoel hoeven we daarin niemand echt iets kwalijks te nemen, wel te begrenzen/verantwoording afroepen, vanuit het hoogste perspectief


LuMens is aangesloten bij de VVJ

Visie voor een nieuwe wereld