LuMens #3 Hans Stolp


De weg tussen Lucifer en Ahriman

Voor de derde editie van de LuMens podcast reizen we af naar Bilthoven om in gesprek te gaan met pastor en auteur Hans Stolp. In onze zoektocht naar een wereld in harmonie ontkomen we niet aan namen als Lucifer en Ahriman, in oude geschriften ook wel als de duivel en satan aangeduid. En daar heeft Hans na zijn esoterische studies en het schrijven van meer dan 60 boeken, waaronder bestsellers, een bijzonder licht op te schijnen…

 

Lees hieronder verder of bekijk direct de podcast:


De aflevering:

 

Waardeer je deze podcast en wil je meehelpen dit geluid te verspreiden? Dat kan goed door bijvoorbeeld het intro-filmpje te downloaden en te delen met jouw eigen netwerk:

Intro-filmpje LuMens #3 Hans Stolp

 

Dank je wel voor het meehelpen verspreiden. Je kunt ook deze webpagina in je netwerken delen:

 

Deel je reactie onderaan deze pagina bij het 'digitale haardvuurtje', kom er lekker bij voor een gesprek rondom de uitwisseling met Hans. Wat zijn jouw gedachten en gevoelens hierbij?


Doneer: stimuleer kwaliteit en verspreiding


Vervolg:

Hans studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na zijn studie bestudeerde hij de psychologie van G.C. Jung en het esoterische christendom. Hij werd docent geschiedenis, maatschappijleer en godsdienst en schooldecaan in het middelbaar onderwijs. In 1978 werd hij ziekenhuispastor van het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Daar begeleide hij kinderen en volwassen in hun laatste levensfase. Over zijn werk met zieke en stervende kinderen schreef hij de bestseller “De gouden vogel”. In 1987 begon hij als radiopastor bij de IKON. In deze periode publiceerde hij diverse boeken over spirituele thema’s waarin hij schrijft over bijna-dood-ervaringen en andere spirituele ervaringen. Begin 1994 stopte hij met het werk als radiopastor om zich volledig te kunnen richten op het esoterisch christendom. Sinds die tijd geeft hij lezingen en cursussen over dit thema. Ondertussen heeft Hans al meer dan 60 boeken geschreven.

In zijn laatste boek, Een blik op de toekomst, beschrijft hij de zeven aartsengelen die elk hun unieke impulsen aan de mensheid geven, waardoor wij continue stappen kunnen zetten op onze ontwikkelingsweg. Wat is het doel van al deze ontwikkelingen die wij op aarde, leven na leven doormaken? Het hoge doel is dat wij ooit, in de verre toekomst als Christus gelijk zullen zijn. De Christus is de bron, de schepper en het wezen van de liefde zelf. Om dat doel te bereiken dienen we steeds weer nieuwe stappen in onze geestelijke groei en ontwikkelen te zetten. De aartsengelen zijn hierbij betrokken en begeleiden ons bij deze geestelijke groei.

De kennis over de aartsengelen komt van hoge ingewijden, waaronder Johannes, Hermes, Zarathoestra en in het bijzonder Rudolf Steiner. Steiner kon visioenen en beelden van andere hoge ingewijden in heldere taal beschrijven, die past bij de manier van denken van de huidige mens. Steiner laat ons zien op welke manier er vanuit de geestelijke wereld aan de geestelijke ontwikkeling van de mens wordt gewerkt. Hij richt de schijnwerpers op de aartsengelen en laat zien hoe hun impulsen, hun energieën bepalend zijn voor ons denken en onze verdere ontwikkeling. We leven nu in het Michaëltijdperk (1979-2233) waarin groeiend contact met de geestelijke wereld mogelijk wordt. Door de impulsen van Michaël is het gordijn naar de geestelijke wereld open gegaan en worden wij langzaam wakker. Michaël wil ook dat wij de weg naar binnen maken en bewust worden van onze eigen binnenwereld en onze schaduwkanten. Alleen zo kan de mens zijn bewijszijnsziel ontwikkelen en zich dus bewust worden wie hij eigenlijk zelf is.

Verder hebben we te maken met de twee krachten Lucifer en Ahriman, die in de bijbel de duivel en satan worden genoemd. Deze krachten trekken aan ons en willen ons meeslepen. Lucifer, de Lichtdrager is degene die ons het geschenk van de vrijheid geeft maar ons ook verleidt tot egoïsme, fanatisme en een zekere zweverigheid, allemaal om het eigen belang te dienen. Ahriman is degene die ons verleidt tot materialisme, hebzucht en een geestloos denken. Aan Ahriman danken wij technologische ontwikkelingen maar ook het transhumanisme. Hij wil ons verleiden om alleen maar aards te denken (God bestaat niet en dood is dood). Lucifer is inmiddels over zijn hoogtepunt heen, terwijl Ahriman op dit moment juist veel succes boekt.

Onze weggestopte gevoelens en impulsen noemt Steiner onze dubbelganger, vergelijkbaar met wat Jung onze schaduw noemt. Deze tijd vraagt van ons om die negatieve krachten onder ogen te zien en te overwinnen. Dit kan door ons te richten op hogere krachten die in onze ziel leven. Maar ook met hulp vanuit de geestelijke wereld. Je bewust worden en dankbaar zijn voor die hulp, activeert hogere krachten van vertrouwen en overgave in onze ziel en vermindert daardoor onze angst.

Hans spreekt verder over de weg van het midden. We denken nog steeds in het schema van goed en kwaad, terwijl wij eigenlijk te maken hebben met twee kwaden. Het is dat denken van goed en kwaad, dat steeds vaker tot ruzies, conflicten, polarisatie en oorlog leidt. Willen we conflicten en burgeroorlogen voorkomen moeten wij denken in het schema van twee kwaden en het goede als de weg van het midden tussen die beiden. We kunnen dus kiezen voor een gouden middenweg (draai je scherm als je via mobiel bekijkt):

 

Lucifer

Overgevoelig

Arrogant

Sentimenteel

Verspilzucht

Overmoed

Impulsief

Jonge mensen

Idealisme

Hogere noodzaak

Mystiek

Spontaniteit

Kwaliteit

Haat

Warmte

Roem

Te dichtbij

Verticaal

Erotische beleving

Praatziek

Vrouwen

Astraallichaam

Ahriman

Afgestompt

Onderworpen

Onverschillig

Gierigheid

Lafheid

Conservatisme

Oude mensen

Realisme

Alles is toeval

Wetenschap

Geremdheid

Kwantiteit

Angst

Koude

Anonimiteit

Afstandelijk

Horizontaal

Pornografie

Zwijgzaam

Mannen

Etherlichaam

De weg van Christus

is de weg tussen beide uitersten door,

de weg van het midden.

 

Bron tabel: http://dichterbijdanooit.com/


Bestel het Tijdboek: haal een blauwdruk voor een nieuwe wereld in huis

Wil jij jezelf verder verdiepen, verwonderen, en meer visies voor blijvende harmonie in huis halen? Daar is Tijdboek LuMens voor ontwikkeld, door vele handen vanuit verschillende invalshoeken, om een gezamenlijk fundament beschikbaar te hebben waarop we als mensen elkaar weer kunnen vinden en verbinden.

Dit boek is ook als kado beschikbaar om weg te geven.

Doneer: stimuleer betere kwaliteit content voor een nog groter publiek

Jouw bijdrage is essentieel voor het verspreiden van het LuMens-geluid. Als je waardeert wat wij maken en wilt meehelpen dan kan dat op verschillende manieren. Je helpt ons enorm door zelf onze content te verspreiden in jouw kanalen en groepen, je kunt daarvoor ter ondersteuning de intro-filmpjes downloaden. We zijn echter ook zeer gebaat bij een financiële donatie, om bij te dragen aan het bestaan en de groei van LuMens, ook daar kunnen we ondersteuning heel goed voor gebruiken. Wil je iets anders bijdragen, neem dan contact op met ons. Hoe dan ook, dank je wel voor jouw waardering, vertrouwen en bekrachtiging aan ons.


Reactie plaatsen

Reacties

Emmie
3 maanden geleden

Prachtig en inspirerend, dankjewel!

Nico Cost
3 maanden geleden

Mooie liefdevolle uitwisseling, waarvoor dank. Ik herken in jou Ferdinand het geraakt worden door een verhaal of ervaring van een ander, waar je zo in meegaat en in opgaat dat je volledig mee kunt leven in die ervaring van de ander. Voor mijn gevoel opent er dan een kanaal naar de eenheid, de bron, het samen zijn, en dat ervaar ik als pure liefde die dan stroomt. Liefde is voor mij ook niet zozeer Aards, maar een energiestroom tussen de Aarde en het Kosmische, de vorm en het vormloze. Wanneer ik jou dan zie geraakt worden door het verhaal van Hans, dan word ik ook weer geraakt door jouw liefdevolle ervaring. Voor mijn gevoel hebben we dit soort ervaringen in gevoel van pure liefde nodig om daadwerkelijk voorbij te kunnen gaan aan ons denken dat nog zo gevangen zit in woorden, overtuigingen en regels. Een visioen is ook zo'n ervaring waardoor je echt een stap in bewustwording kunt zetten. En wat geeft een kind nu zo'n kans om te groeien, is dat een goede raad of een glimlach dat het wezen gezien wordt.

Ik zou zoveel kunnen schrijven, maar zal mij beperken tot wat ik echt wil delen naar aanleiding van dit gesprek tussen jullie. Een belangrijk thema is mijns inziens 'Hoe leven bewuste mensen samen met onbewuste mensen?' Want dit is toch een uitdaging, waarbij niemand nog echt bewust is en 'klaar'. Maar er zijn wel mensen die op een bewuste manier bezig zijn met bewustzijnsontwikkeling en die vertoeven dus in een samenleving waar de meerderheid daar niet mee bezig is. Dat geeft spanningen en omdat je graag wilt delen wat je hebt ontmoet, kun en zul je geconfronteerd worden met afwijzing en desinteresse. Ik weet nu dat al die zaken in feite voor mijzelf zijn en niet voor een ander. Door te ontmoeten en te delen kan een ander eruit halen wat die wil, maar ik heb daar geen taak in en geen verantwoordelijkheid. Mijn eigen wijsheid is voor mij en niemand anders. Net zoals het gezegde geldt 'Wat een ander van jou vindt, is niet jouw zaak.' Wanneer ik blij word van het delen van mijn eigen waarheid, dan is dat vooral bedoeld voor mijzelf en mijn eigen bewustzijnsgroei. Wanneer ik denk dat dit goed is voor een ander, dan kan ik daarin flink de plank misslaan. Omdat mijn waarheid niet die ander zijn waarheid hoeft te zijn en al helemaal niet dé waarheid. Bovendien is een Aardse waarheid maar tijdelijk waar.

Dan de vraag 'Moet een nieuw visioen passen in de voorgaande visioenen, of kan dat nieuwe visioen alle voorgaande visioenen wegvagen?' Wat ik zie is dat ieder mens geboren wordt met een eigen beschrijving, in een cultuur van zijn geboortegrond en vervolgens wordt geconfronteerd met een zekere conditionering vanuit zijn omgeving. Alle ervaringen van die mens tijdens dat leven zullen door de filters gaan die aangelegd zijn, namelijk de beschrijving, de cultuur en de conditionering. We kunnen veel doen aan het loslaten van conditionering en ook de culturele invloeden, maar de beschrijving loslaten is misschien wel helemaal niet mogelijk. We hebben dus die filters en een visioen of helderziende ervaring moet daar doorheen komen. Ons denken moet het interpreteren, duiden, er woorden aan geven. Hoe zuiver is het dan nog? Hoe los kunnen wij werkelijk komen en puur zijn in het doorgeven van onze nieuwe inzichten vanuit 'de andere wereld'? Zijn wij niet geneigd om telkens naar het voor ons bekende toe te redeneren? Naar wat wij vinden of naar verlangen. Zijn de Bijbelverhalen een middel of een doel? Is het waar of is het een reis naar de waarheid? Bestaat de geest, de ziel en het lichaam, of is het wellicht het lichaam, een zielendeel op Aarde verbonden met een zielengroep in de Kosmos? Doet het er toe? Op dit moment in de evolutie van de mens? En 'Is de mens eigenlijk wel al mens, of zijn wij nog bezig mens te worden?' "Je ziel komt terug als je wakker wordt" of is je ziel altijd met alles verbonden?

Welke kennis doet er op dit moment werkelijk toe? Los van ons menselijke verlangen te weten en wel op zoek te mogen zijn. Maar dan niet alles daaraan ophangen en proberen vast te zetten in waarheden die wij naar elkaar gooien. Vorming via het onderwijs lijkt mij niet zo'n goed plan. Voor je het weet moeten we allemaal hetzelfde waar vinden. Een visioen van Ferdinand toont hem de kracht van de liefde in het leven en daar is het ook precies voor bedoeld, voor Ferdinand. Hoe jij het leven leeft zal een voorbeeld geven voor anderen, maar de grootste groei in bewustwording zal plaatsvinden in de wisselwerking tussen de Aarde en de Kosmos. Jouw ervaring laat zien dat jij klaar bent voor een volgende stap, waarna die volgende stap jou zal worden aangereikt door het leven zelf. ALLES is in jou, en in verbinding met het vormloze eenheidsbewustzijn. Alles buiten jou is louter een spiegel. En tegelijk zijn we hier met z'n allen en zijn we allemaal bezig met deze reis. Op een eigen wijze en een eigen tempo. Niets moet, alles mag. En alles is tegelijk waar. Dit is louter mijn waarheid. Voor nu.

Aanvulling: De verbinding... én het onthechten, beide zijn zo belangrijk voor 'de balans'. Niets vastzetten. Overgave aan het leven dat zich aandient. Waar-nemen. Het één bracht het twee voort, het bewustzijn de materie, het vormloze de vorm, met de twee grote krachten: aantrekking en afstoting. Door die twee ontstond de derde en dat is de balans tussen de twee. Alle hemellichamen draaien om elkaar, zo ook de elektronen en wij mensen. We zijn onderweg, vinden balans, worden verstoord en moeten opnieuw naar balans zoeken, een ogenschijnlijk cyclisch gebeuren maar in feite een spiraal, met kleine en grote stappen in... bewustwording. Op weg naar het bewustzijn. Ja, jouw eigen pad, waarbij goedkeuring niet nodig is, maar wel liefdevolle aandacht in verbinding, waar we allemaal zo naar verlangen. Jij mag jij zijn, ik zie jou en heb jou lief. Dat is de ondersteunende kracht om zelf de weg te vinden. Wanneer je het evenwicht eenmaal hebt gevoeld, dan gaat de kracht stromen. Het hart gaat open en het volle licht zal binnenkomen. Leren voelen is een levenslange oefening. En tegelijk staan we hier met onze poten in de modder. Je moet dit en je moet dat. Die ander doet niet lief. Oh, het is zo'n lastige weg om op te lopen voor ieder mens, zelfs voor degene die menen voorop te lopen. Hoe blijf je nu in je liefde als zij jou blijven prikken. De balans vinden en hervinden is de grote uitdaging, wetende dat je die balans zo vaak zult kwijtraken in het leven. Vertrouwen hebben, vooral in jezelf, en ook in het leven, in datgene wat het leven is en geeft, ook al begrijp je het niet, precies. Jij mag jij zijn, ik zie jou en heb jou lief. Je mag dat voelen, want het leven zegt dit tegen jou. Het is een opening.

Marian Engels
4 maanden geleden

Prachtig gesprek met Hans Stolp!

Gerrit
5 maanden geleden

Het thema Lucifer / duivel en Ahriman / satan is belangrijk in het werk van Hans Stolp. Deze podcast bij Lumens springt er uit want de aanvaarde tweedeling goed en kwaad wordt hier neerlegd. Heel goed dat de werkelijk geestelijke weerstanden werden belicht. Dit concept moet de gewoonste zaak van de wereld worden en in ons dagelijks denken, voelen en doen meegenomen worden. Middels de gulden middenweg overkomen we de technocratische weerstanden. Dit thema is verwerkt in mijn auteursproject 'Onderweg met Moeder Aarde' , met ondertussen vier boekdelen. Kijk er maar eens naar: Alle flapteksten van ‘Onderweg met Moeder Aarde’ en mijn geloofwaardig sprookje.
https://gerritimpens.auteursblog.nl/artikel/15356 Dan k aan Ferdinand voor Lumens.

Christa
6 maanden geleden

Wat een fijn en open gesprek. Verfrissend ook, puur en heel veel van die 'oh,ja'-momenten. Thema's en inzichten die ik vergeten was en tijdens dit gesprek weer uit de diepte naar boven kwamen. Dank daarvoor en ik kijk uit naar een vervolggesprek van jullie twee. Voeding voor de ziel!

Ineke Dane
8 maanden geleden

Dag Ferdinand,
Ik heb net je potcast met Hans Stolp beluisterd; diepe ontroering en dankbaarheid Ferdinand voor wat hier gezegd mocht worden. Het resoneert in mij als waar en belangrijk. Ook ontroering over jouw eigen kwetsbaarheid, de moed dat je durft te vertellen over je visioen. Het versterkt zo het gevoel dat we met een sterk groeiende groep mensen zijn, er is geen twijfel of die Liefdevolle nieuwe wereld er komt. We zitten er soms al midden in. Heel veel dank!


In dit gesprek tussen jou en Hans vond ik ook veel herkenning met wat ik mocht schrijven in mijn boek:”Wil jij hier wel zijn?”.
Ik mocht middels channeling een boek schrijven voor de mens die gevangen lijkt te zitten in zichzelf. Middels 16 verhalenvertellers, mensen die op aarde geleefd hebben maar nu aan gene zijde zijn, krijgen we een beeld waarom het zo belangrijk is dat we contact hebben en houden met de Lichtwereld. Zij zijn ons navigatiemiddel. Ze helpen ons te doen wat we ons voor de geboorte als doel gesteld hebben.
Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Oorsprong te Deventer, hoogstwaarschijnlijk in september.
Mocht je interesse hebben, dan stuur ik je t.z.t. graag een exemplaar. Wellicht is het materiaal voor een potcast.
Hartegroet,
Ineke Dane

Theo Verstappen
8 maanden geleden

Dit geanimeerd gesprek was voor mij een feest van erkenning en herkenning. Tevens bevestiging dat een lange Weg gegaan is en tegelijkertijd bemoediging dat nog veel Werk te doen is, maar bovenal dat het verre van egoïstisch is om volhardend die Weg naar binnen te vervolgen om uiteindelijk te komen tot onvoorwaardelijke Liefde ten behoeve van de Mensheid als geheel.

Lieske
9 maanden geleden

Dankjewel Ferdinand, mooi gesprek, heel geboeid zitten luisteren. Echte voeding, zo ervaar ik dit, en hoe mooi dat jullie elkaar in dit gesprek aanvullen in alle openheid🌹

Carla
9 maanden geleden

Wederom een bezield interview
Van het begin tot het eind eerlijk en open naar elkaar
Veel herken ik erin
Liefde is allesomvattend
Complimenten voor dit interview

Ook wil ik graag opmerken dat ik tegenwoordig in gesprekken vaak zeg, “ er zijn veel meer goede dan kwade mensen in de wereld. De kwaden worden alleen helaas het meest en teveel besproken.

Twee goede/ moedige mensen waren in dit interview mooi aan bod

Ferdinand van der Neut
9 maanden geleden

Heerlijk Carla, dank je wel voor je fijne reactie <3

Volgende week komt de volgende online, ik kan alvast verklappen dat dat wederom weer als een zeer bijzonder gesprek voelde...

Mineke Minderhoud
9 maanden geleden

Wat een mooi gesprek is dit! Ik heb genoten van het begin tot het eind. Dankjewel allebei!

Ferdinand van der Neut
9 maanden geleden

Dank!

Sonja
9 maanden geleden

Wat een fijn gesprek, ik heb ervan genoten!
Ga zo door!

Ferdinand van der Neut
9 maanden geleden

Fijn te horen! Will do ;)

Tineke
9 maanden geleden

Ha Ferdinand,
Interessante podcast.
Ik deel graag even dat ik je inzicht over geld deel. Het is niet neutraal en we hebben het niet nodig. We kunnen leven vanuit liefde.
Veel mensen willen dan terug naar ruilen of werken met alternatief geld of punten. Maar dat is echt iets anders als geven.
Dit is voelbaar in je lichaam. Geven van je eigen overvloed is een reactie vanuit liefde. Ruilen is vanuit berekening. Het komt gewoon heel ergens anders vandaan.
Of we hier al direct naar toe kunnen of dat er kleine stappen nodig zijn, is nog weer een andere vraag.
Ik geloof er in dat als iedereen die al vanuit een geef-economie kan leven dat gewoon gaat doen dat dat de snelste weg is. Als je daar nog niet in mee kunt dan maak je eerst tussenstappen. Maar het is een beetje zonde als mensen die al een verlangen hebben om vanuit een geef-economie te willen leven zichzelf nog te dwingen tot het maken van tussenstappen.

Ferdinand van der Neut
9 maanden geleden

ik denk dat we ook wel een handje geholpen zullen gaan worden door het wegvallen van bepaalde zaken, en dan zal via het hart de juiste weg voorwaarts gevonden worden, daar geloof ik in..

Leny van Domburg
9 maanden geleden

Ik heb met liefde en warmte geluisterd naar beiden.
Ik heb het ook met liefde en vertrouwen verspreid op facebook

Ferdinand van der Neut
9 maanden geleden

Veel dank!

Paulus
9 maanden geleden

Ferdinand, dit was een mooi gesprek en sluit ook heel goed aan op wat ik zelf recentelijk via andere kanalen op ben gewezen.

Eerder dit jaar heeft duits onderzoeker Thomas Mayer een boek gepubliceerd gebaseerd op deze inzichten van Rudolf Steiner en de gevolgen van de recente wereldwijde prikken-aktie. Steiner heeft dit als volgt gecategoriseerd:

-Lucifer, Ahriman, Asuras
-Soratic
-Soratic Transhumanism
-Vaccine-Beings
-Disease-Beings (Beings of Illness)

Een engelstalige samenvatting kun je hier downloaden:
https://veilofreality.com/wp-content/uploads/2022/03/Thomas-Mayer-Corona-Vaccines-from-the-Spiritual-Perspective-2.pdf

Je in deze materie verdiepen is behoorlijk zwaar en kan ook overwhelming and depressing zijn (zoals ik zelf gemerkt heb), dus doseer wat je leest en weet dat er altijd Licht aan het eind van de tunnel is!

Ferdinand van der Neut
9 maanden geleden

Dank je wel, interessante verdieping

Dine
9 maanden geleden

Wat een prachtige uitzending met Hans Stolp.
Ik ben heel veel bij de themadagen van Hans geweest en mis het.
Dit was weer heelijk om naar te luisteren.
Veel dank

Ferdinand van der Neut
9 maanden geleden

Dank je Dine, een groot plezier om een podium te geven

Maria Band
9 maanden geleden

Mooie podcast, dankjewel. Ik herken veel van wat Hans vertelt. Eén vraag: waarom gaf Lucifer die kennis door aan de Chinezen?

Ferdinand van der Neut
9 maanden geleden

Dank! En geen idee waarom daar..

Bernardina
8 maanden geleden

Beste Maria, Ik denk dat China op dat moment in de toenmalige geschiedenis voor Lucifer de juiste plek was waar hij kon realiseren wat hij wilde.

marieke
9 maanden geleden

Wat een mooi en inspirerend gesprek, dank je wel, resoneert compleet hier :)

Ferdinand van der Neut
9 maanden geleden

Heel fijn te horen :) Dank je wel

Harmie Boerrigter
9 maanden geleden

Bedankt voor deze heldere podcast. Zoveel wijsheid, herkenning en inspiratie. Heel fijn om naar te luisteren, ik heb het als een spons opgenomen.

Ferdinand van der Neut
9 maanden geleden

Heel erg fijn om te horen! Dank

Gatha
9 maanden geleden

Wat een inspirerende podcast. Het resoneert helemaal met mij.

Ferdinand van der Neut
9 maanden geleden

Goed te horen! Dank

John
9 maanden geleden

Wat een inspirerende mooie en leerzame podcast. Normaal hak ik vroegtijdig af, omdat veel podcasts te lang duren. Maar deze verveelde geen minuut. Ik ben dankbaar voor het feit ,dat ik sinds maart 2020 bewust wakker ben geworden en anders in het leef sta. Daarom dat dit soort podcast enorm verhelderd en je wakker houden. Thanks.

Ferdinand van der Neut
9 maanden geleden

Bijzonder goed te horen :) dank je wel!

Annoesjka
9 maanden geleden

Wat een prachtig, open, ontroerend en informatief gesprek was dit zeg! Mijn complimenten. Zo goed lopend ook. Ferdinand jouw visioen is al zolang mijn wens. Ik heb me altijd afgevraagd waarom we bv moeten betalen voor hulp of gaves van anderen. Of waarom spirituele cursussen zoveel moeten kosten. Liefde verkopen denk ik dan?! Dat doe je toch graag!? Het zou mooi zijn als het innerlijke werk samen kan gaan met het opzetten van geven....al snap ik dat ik vooral ook geduld moet hebben😊 ik deel in elk geval je podcast

Ferdinand van der Neut
9 maanden geleden

Mooi, precies wat je zegt Annoesjka, dat 'waarom' vraag ik mij ook af, zolang we niet vanuit een kloppend fundament gaan leven lossen we niks blijvend op, en de argumenten voor geld zijn niet vanuit de fundamentele menselijke natuur.. ik denk dat dit thema steeds meer zal gaan opspelen, laten we ons er daarom vooral voor uit blijven spreken <3


LuMens is aangesloten bij de VVJ

Visie voor een nieuwe wereld