LuMens #3 Hans Stolp


De weg tussen Lucifer en Ahriman

Voor de derde editie van de LuMens podcast reizen we af naar Bilthoven om in gesprek te gaan met pastor en auteur Hans Stolp. In onze zoektocht naar een wereld in harmonie ontkomen we niet aan namen als Lucifer en Ahriman, in oude geschriften ook wel als de duivel en satan aangeduid. En daar heeft Hans na zijn esoterische studies en het schrijven van meer dan 60 boeken, waaronder bestsellers, een bijzonder licht op te schijnen…

 

Lees hieronder verder of bekijk direct de podcast:


De aflevering:

 

Waardeer je deze podcast en wil je meehelpen dit geluid te verspreiden? Dat kan goed door bijvoorbeeld het intro-filmpje te downloaden en te delen met jouw eigen netwerk:

Intro-filmpje LuMens #3 Hans Stolp
704 downloads

 

Dank je wel voor het meehelpen verspreiden. Je kunt ook deze webpagina in je netwerken delen:

 

Deel je reactie onderaan deze pagina bij het 'digitale haardvuurtje', kom er lekker bij voor een gesprek rondom de uitwisseling met Hans. Wat zijn jouw gedachten en gevoelens hierbij?


Waarde en waardering

Als je het waardevol vindt wat wij maken, dan willen we je vragen om een vrijblijvende vergoeding als waarde uitwisseling. Geef je dankbetuiging of waardeuitwisseling:

Of stel een overboeking in (eenmalig of periodiek) naar:

Tijdboek LuMens

NL58 BUNQ 2059 7083 70

 

Onderstaand formulier kan gebruikt worden voor donaties met PayPal en credit card via een tussenplatform (Donorbox):


Vervolg:

Hans studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na zijn studie bestudeerde hij de psychologie van G.C. Jung en het esoterische christendom. Hij werd docent geschiedenis, maatschappijleer en godsdienst en schooldecaan in het middelbaar onderwijs. In 1978 werd hij ziekenhuispastor van het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Daar begeleide hij kinderen en volwassen in hun laatste levensfase. Over zijn werk met zieke en stervende kinderen schreef hij de bestseller “De gouden vogel”. In 1987 begon hij als radiopastor bij de IKON. In deze periode publiceerde hij diverse boeken over spirituele thema’s waarin hij schrijft over bijna-dood-ervaringen en andere spirituele ervaringen. Begin 1994 stopte hij met het werk als radiopastor om zich volledig te kunnen richten op het esoterisch christendom. Sinds die tijd geeft hij lezingen en cursussen over dit thema. Ondertussen heeft Hans al meer dan 60 boeken geschreven.

In zijn laatste boek, Een blik op de toekomst, beschrijft hij de zeven aartsengelen die elk hun unieke impulsen aan de mensheid geven, waardoor wij continue stappen kunnen zetten op onze ontwikkelingsweg. Wat is het doel van al deze ontwikkelingen die wij op aarde, leven na leven doormaken? Het hoge doel is dat wij ooit, in de verre toekomst als Christus gelijk zullen zijn. De Christus is de bron, de schepper en het wezen van de liefde zelf. Om dat doel te bereiken dienen we steeds weer nieuwe stappen in onze geestelijke groei en ontwikkelen te zetten. De aartsengelen zijn hierbij betrokken en begeleiden ons bij deze geestelijke groei.

De kennis over de aartsengelen komt van hoge ingewijden, waaronder Johannes, Hermes, Zarathoestra en in het bijzonder Rudolf Steiner. Steiner kon visioenen en beelden van andere hoge ingewijden in heldere taal beschrijven, die past bij de manier van denken van de huidige mens. Steiner laat ons zien op welke manier er vanuit de geestelijke wereld aan de geestelijke ontwikkeling van de mens wordt gewerkt. Hij richt de schijnwerpers op de aartsengelen en laat zien hoe hun impulsen, hun energieën bepalend zijn voor ons denken en onze verdere ontwikkeling. We leven nu in het Michaëltijdperk (1979-2233) waarin groeiend contact met de geestelijke wereld mogelijk wordt. Door de impulsen van Michaël is het gordijn naar de geestelijke wereld open gegaan en worden wij langzaam wakker. Michaël wil ook dat wij de weg naar binnen maken en bewust worden van onze eigen binnenwereld en onze schaduwkanten. Alleen zo kan de mens zijn bewijszijnsziel ontwikkelen en zich dus bewust worden wie hij eigenlijk zelf is.

Verder hebben we te maken met de twee krachten Lucifer en Ahriman, die in de bijbel de duivel en satan worden genoemd. Deze krachten trekken aan ons en willen ons meeslepen. Lucifer, de Lichtdrager is degene die ons het geschenk van de vrijheid geeft maar ons ook verleidt tot egoïsme, fanatisme en een zekere zweverigheid, allemaal om het eigen belang te dienen. Ahriman is degene die ons verleidt tot materialisme, hebzucht en een geestloos denken. Aan Ahriman danken wij technologische ontwikkelingen maar ook het transhumanisme. Hij wil ons verleiden om alleen maar aards te denken (God bestaat niet en dood is dood). Lucifer is inmiddels over zijn hoogtepunt heen, terwijl Ahriman op dit moment juist veel succes boekt.

Onze weggestopte gevoelens en impulsen noemt Steiner onze dubbelganger, vergelijkbaar met wat Jung onze schaduw noemt. Deze tijd vraagt van ons om die negatieve krachten onder ogen te zien en te overwinnen. Dit kan door ons te richten op hogere krachten die in onze ziel leven. Maar ook met hulp vanuit de geestelijke wereld. Je bewust worden en dankbaar zijn voor die hulp, activeert hogere krachten van vertrouwen en overgave in onze ziel en vermindert daardoor onze angst.

Hans spreekt verder over de weg van het midden. We denken nog steeds in het schema van goed en kwaad, terwijl wij eigenlijk te maken hebben met twee kwaden. Het is dat denken van goed en kwaad, dat steeds vaker tot ruzies, conflicten, polarisatie en oorlog leidt. Willen we conflicten en burgeroorlogen voorkomen moeten wij denken in het schema van twee kwaden en het goede als de weg van het midden tussen die beiden. We kunnen dus kiezen voor een gouden middenweg (draai je scherm als je via mobiel bekijkt):

 

Lucifer

Overgevoelig

Arrogant

Sentimenteel

Verspilzucht

Overmoed

Impulsief

Jonge mensen

Idealisme

Hogere noodzaak

Mystiek

Spontaniteit

Kwaliteit

Haat

Warmte

Roem

Te dichtbij

Verticaal

Erotische beleving

Praatziek

Vrouwen

Astraallichaam

Ahriman

Afgestompt

Onderworpen

Onverschillig

Gierigheid

Lafheid

Conservatisme

Oude mensen

Realisme

Alles is toeval

Wetenschap

Geremdheid

Kwantiteit

Angst

Koude

Anonimiteit

Afstandelijk

Horizontaal

Pornografie

Zwijgzaam

Mannen

Etherlichaam

De weg van Christus

is de weg tussen beide uitersten door,

de weg van het midden.

 

Bron tabel: http://dichterbijdanooit.com/


Bestel het Tijdboek: haal een blauwdruk voor een nieuwe wereld in huis

Wil jij jezelf verder verdiepen, verwonderen, en meer visies voor blijvende harmonie in huis halen? Daar is Tijdboek LuMens voor ontwikkeld, door vele handen vanuit verschillende invalshoeken, om een gezamenlijk fundament beschikbaar te hebben waarop we als mensen elkaar weer kunnen vinden en verbinden.

Dit boek is ook als kado beschikbaar om weg te geven.

Doneer: stimuleer betere kwaliteit content voor een nog groter publiek

Jouw bijdrage is essentieel voor het verspreiden van het LuMens-geluid. Als je waardeert wat wij maken en wilt meehelpen dan kan dat op verschillende manieren. Je helpt ons enorm door zelf onze content te verspreiden in jouw kanalen en groepen, je kunt daarvoor ter ondersteuning de intro-filmpjes downloaden. We zijn echter ook zeer gebaat bij een financiële donatie, om bij te dragen aan het bestaan en de groei van LuMens, ook daar kunnen we ondersteuning heel goed voor gebruiken. Wil je iets anders bijdragen, neem dan contact op met ons. Hoe dan ook, dank je wel voor jouw waardering, vertrouwen en bekrachtiging aan ons.


Reactie plaatsen

Reacties

ToniJa
5 maanden geleden

Dank jullie wel Ferdinand en Hans. Het voelt als thuiskomen.

Ferdinand, ik bevestig jouw visioen. Dit vertellen vergt moed.
Ik ben 71 en heb als driejarig kind een Nabij de Dood Ervaring gehad. Ik voelde/was opgenomen in Onvoorwaardelijke Liefde.
Ik denk regelmatig terug aan deze ervaring en het voelt alsof het net is gebeurd. Ik Ben er dan weer.
In 1955 werden deze ervaringen niet of nauwelijks erkend en werd je in het gunstigste geval als zonderling gezien.

Ik vroeg mensen al vroeg in mijn leven: "Van wie is dit huis, van wie is dit land, van wie is de aarde, van wie is de maan?"

En ook over het economische systeem/geldwereld zei en zeg ik: "Als Liefde leidraad is werkt het uitwisselingssysteem zonder hebzucht. Dan voelen we Liefde, warmte en geluk door ons hart stromen."

Ik voelde me in het verleden een roepende in de woestijn en erg eenzaam.
Het verheugt me dat er NU mensen zijn zoals jij, die de moed hebben dit uit te dragen.
Nogmaals dankjewel. In het Liefde veld ondersteun ik je dat je krachtig mag staan in je boodschap.

In Liefde van hart tot hart, ToniJa

Ferdinand van der Neut
5 maanden geleden

Wauw, dank je wel voor je mooie bericht Tonilja! Hartverwarmend <3

Cinzia Pellegrom Tomasoni
een jaar geleden

Dit is thuis komen, diep geraakt door jullie beide gevoeligheid, de liefde was zo voelbaar dat tranen van ontroering niet alleen mijn fysieke lichaam raakte, ook mijn ziel resoneerde en zo bijzonder was de aanraking van de Geestelijke Wereld die door mijn Geest inwerkte, ik voelde mij met jullie verbonden . Dank je Ferdinand en Hans heel veel liefs Cinzia

Emmie
een jaar geleden

Prachtig en inspirerend, dankjewel!

Marian Engels
2 jaar geleden

Prachtig gesprek met Hans Stolp!

Gerrit
2 jaar geleden

Het thema Lucifer / duivel en Ahriman / satan is belangrijk in het werk van Hans Stolp. Deze podcast bij Lumens springt er uit want de aanvaarde tweedeling goed en kwaad wordt hier neerlegd. Heel goed dat de werkelijk geestelijke weerstanden werden belicht. Dit concept moet de gewoonste zaak van de wereld worden en in ons dagelijks denken, voelen en doen meegenomen worden. Middels de gulden middenweg overkomen we de technocratische weerstanden. Dit thema is verwerkt in mijn auteursproject 'Onderweg met Moeder Aarde' , met ondertussen vier boekdelen. Kijk er maar eens naar: Alle flapteksten van ‘Onderweg met Moeder Aarde’ en mijn geloofwaardig sprookje.
https://gerritimpens.auteursblog.nl/artikel/15356 Dan k aan Ferdinand voor Lumens.

Christa
2 jaar geleden

Wat een fijn en open gesprek. Verfrissend ook, puur en heel veel van die 'oh,ja'-momenten. Thema's en inzichten die ik vergeten was en tijdens dit gesprek weer uit de diepte naar boven kwamen. Dank daarvoor en ik kijk uit naar een vervolggesprek van jullie twee. Voeding voor de ziel!

Ineke Dane
2 jaar geleden

Dag Ferdinand,
Ik heb net je potcast met Hans Stolp beluisterd; diepe ontroering en dankbaarheid Ferdinand voor wat hier gezegd mocht worden. Het resoneert in mij als waar en belangrijk. Ook ontroering over jouw eigen kwetsbaarheid, de moed dat je durft te vertellen over je visioen. Het versterkt zo het gevoel dat we met een sterk groeiende groep mensen zijn, er is geen twijfel of die Liefdevolle nieuwe wereld er komt. We zitten er soms al midden in. Heel veel dank!


In dit gesprek tussen jou en Hans vond ik ook veel herkenning met wat ik mocht schrijven in mijn boek:”Wil jij hier wel zijn?”.
Ik mocht middels channeling een boek schrijven voor de mens die gevangen lijkt te zitten in zichzelf. Middels 16 verhalenvertellers, mensen die op aarde geleefd hebben maar nu aan gene zijde zijn, krijgen we een beeld waarom het zo belangrijk is dat we contact hebben en houden met de Lichtwereld. Zij zijn ons navigatiemiddel. Ze helpen ons te doen wat we ons voor de geboorte als doel gesteld hebben.
Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Oorsprong te Deventer, hoogstwaarschijnlijk in september.
Mocht je interesse hebben, dan stuur ik je t.z.t. graag een exemplaar. Wellicht is het materiaal voor een potcast.
Hartegroet,
Ineke Dane

Theo Verstappen
2 jaar geleden

Dit geanimeerd gesprek was voor mij een feest van erkenning en herkenning. Tevens bevestiging dat een lange Weg gegaan is en tegelijkertijd bemoediging dat nog veel Werk te doen is, maar bovenal dat het verre van egoïstisch is om volhardend die Weg naar binnen te vervolgen om uiteindelijk te komen tot onvoorwaardelijke Liefde ten behoeve van de Mensheid als geheel.

Lieske
2 jaar geleden

Dankjewel Ferdinand, mooi gesprek, heel geboeid zitten luisteren. Echte voeding, zo ervaar ik dit, en hoe mooi dat jullie elkaar in dit gesprek aanvullen in alle openheid🌹

Carla
2 jaar geleden

Wederom een bezield interview
Van het begin tot het eind eerlijk en open naar elkaar
Veel herken ik erin
Liefde is allesomvattend
Complimenten voor dit interview

Ook wil ik graag opmerken dat ik tegenwoordig in gesprekken vaak zeg, “ er zijn veel meer goede dan kwade mensen in de wereld. De kwaden worden alleen helaas het meest en teveel besproken.

Twee goede/ moedige mensen waren in dit interview mooi aan bod

Ferdinand van der Neut
2 jaar geleden

Heerlijk Carla, dank je wel voor je fijne reactie <3

Volgende week komt de volgende online, ik kan alvast verklappen dat dat wederom weer als een zeer bijzonder gesprek voelde...

Mineke Minderhoud
2 jaar geleden

Wat een mooi gesprek is dit! Ik heb genoten van het begin tot het eind. Dankjewel allebei!

Ferdinand van der Neut
2 jaar geleden

Dank!

Sonja
2 jaar geleden

Wat een fijn gesprek, ik heb ervan genoten!
Ga zo door!

Ferdinand van der Neut
2 jaar geleden

Fijn te horen! Will do ;)

Tineke
2 jaar geleden

Ha Ferdinand,
Interessante podcast.
Ik deel graag even dat ik je inzicht over geld deel. Het is niet neutraal en we hebben het niet nodig. We kunnen leven vanuit liefde.
Veel mensen willen dan terug naar ruilen of werken met alternatief geld of punten. Maar dat is echt iets anders als geven.
Dit is voelbaar in je lichaam. Geven van je eigen overvloed is een reactie vanuit liefde. Ruilen is vanuit berekening. Het komt gewoon heel ergens anders vandaan.
Of we hier al direct naar toe kunnen of dat er kleine stappen nodig zijn, is nog weer een andere vraag.
Ik geloof er in dat als iedereen die al vanuit een geef-economie kan leven dat gewoon gaat doen dat dat de snelste weg is. Als je daar nog niet in mee kunt dan maak je eerst tussenstappen. Maar het is een beetje zonde als mensen die al een verlangen hebben om vanuit een geef-economie te willen leven zichzelf nog te dwingen tot het maken van tussenstappen.

Ferdinand van der Neut
2 jaar geleden

ik denk dat we ook wel een handje geholpen zullen gaan worden door het wegvallen van bepaalde zaken, en dan zal via het hart de juiste weg voorwaarts gevonden worden, daar geloof ik in..

Leny van Domburg
2 jaar geleden

Ik heb met liefde en warmte geluisterd naar beiden.
Ik heb het ook met liefde en vertrouwen verspreid op facebook

Ferdinand van der Neut
2 jaar geleden

Veel dank!

Paulus
2 jaar geleden

Ferdinand, dit was een mooi gesprek en sluit ook heel goed aan op wat ik zelf recentelijk via andere kanalen op ben gewezen.

Eerder dit jaar heeft duits onderzoeker Thomas Mayer een boek gepubliceerd gebaseerd op deze inzichten van Rudolf Steiner en de gevolgen van de recente wereldwijde prikken-aktie. Steiner heeft dit als volgt gecategoriseerd:

-Lucifer, Ahriman, Asuras
-Soratic
-Soratic Transhumanism
-Vaccine-Beings
-Disease-Beings (Beings of Illness)

Een engelstalige samenvatting kun je hier downloaden:
https://veilofreality.com/wp-content/uploads/2022/03/Thomas-Mayer-Corona-Vaccines-from-the-Spiritual-Perspective-2.pdf

Je in deze materie verdiepen is behoorlijk zwaar en kan ook overwhelming and depressing zijn (zoals ik zelf gemerkt heb), dus doseer wat je leest en weet dat er altijd Licht aan het eind van de tunnel is!

Ferdinand van der Neut
2 jaar geleden

Dank je wel, interessante verdieping

Dine
2 jaar geleden

Wat een prachtige uitzending met Hans Stolp.
Ik ben heel veel bij de themadagen van Hans geweest en mis het.
Dit was weer heelijk om naar te luisteren.
Veel dank

Ferdinand van der Neut
2 jaar geleden

Dank je Dine, een groot plezier om een podium te geven

Maria Band
2 jaar geleden

Mooie podcast, dankjewel. Ik herken veel van wat Hans vertelt. Eén vraag: waarom gaf Lucifer die kennis door aan de Chinezen?

Ferdinand van der Neut
2 jaar geleden

Dank! En geen idee waarom daar..

Bernardina
2 jaar geleden

Beste Maria, Ik denk dat China op dat moment in de toenmalige geschiedenis voor Lucifer de juiste plek was waar hij kon realiseren wat hij wilde.

marieke
2 jaar geleden

Wat een mooi en inspirerend gesprek, dank je wel, resoneert compleet hier :)

Ferdinand van der Neut
2 jaar geleden

Heel fijn te horen :) Dank je wel

Harmie Boerrigter
2 jaar geleden

Bedankt voor deze heldere podcast. Zoveel wijsheid, herkenning en inspiratie. Heel fijn om naar te luisteren, ik heb het als een spons opgenomen.

Ferdinand van der Neut
2 jaar geleden

Heel erg fijn om te horen! Dank

Gatha
2 jaar geleden

Wat een inspirerende podcast. Het resoneert helemaal met mij.

Ferdinand van der Neut
2 jaar geleden

Goed te horen! Dank

John
2 jaar geleden

Wat een inspirerende mooie en leerzame podcast. Normaal hak ik vroegtijdig af, omdat veel podcasts te lang duren. Maar deze verveelde geen minuut. Ik ben dankbaar voor het feit ,dat ik sinds maart 2020 bewust wakker ben geworden en anders in het leef sta. Daarom dat dit soort podcast enorm verhelderd en je wakker houden. Thanks.

Ferdinand van der Neut
2 jaar geleden

Bijzonder goed te horen :) dank je wel!

Annoesjka
2 jaar geleden

Wat een prachtig, open, ontroerend en informatief gesprek was dit zeg! Mijn complimenten. Zo goed lopend ook. Ferdinand jouw visioen is al zolang mijn wens. Ik heb me altijd afgevraagd waarom we bv moeten betalen voor hulp of gaves van anderen. Of waarom spirituele cursussen zoveel moeten kosten. Liefde verkopen denk ik dan?! Dat doe je toch graag!? Het zou mooi zijn als het innerlijke werk samen kan gaan met het opzetten van geven....al snap ik dat ik vooral ook geduld moet hebben😊 ik deel in elk geval je podcast

Ferdinand van der Neut
2 jaar geleden

Mooi, precies wat je zegt Annoesjka, dat 'waarom' vraag ik mij ook af, zolang we niet vanuit een kloppend fundament gaan leven lossen we niks blijvend op, en de argumenten voor geld zijn niet vanuit de fundamentele menselijke natuur.. ik denk dat dit thema steeds meer zal gaan opspelen, laten we ons er daarom vooral voor uit blijven spreken <3


LuMens is aangesloten bij de VVJ

Visie voor een nieuwe wereld