LuMens #311 Damaris Matthijsen

Podcast seizoen 3, aflevering 11 (S03E11)


Voorbij kapitalisme en communisme

In deze LuMens videopodcast gaan wij in gesprek met Damaris Matthijsen. Damaris is spreker, docent, auteur en transitiebegeleider. Met haar kracht en passie voor een mooiere wereld raakt ze mensen tot in hun hart. Ze is de oprichtster van Economy Transformers, een beweging en school voor ondernemende mensen die op zoek zijn naar een nieuw en liefdevol perspectief. Ze is docent binnen haar opleidingsinstituut waar ze verschillende trainingen verzorgt, waaronder de training Eigentijds Eigendom van Grond, basisopleiding Samenlevingskunst en de training DeelGenootschap. Daarnaast is ze begeleidster en ontwikkelaar van nieuwe structuren voor de ‘vrij en  gelijk samenleving’. In 2022 verscheen haar baanbrekende boek “Vrij, Gelijk en Samenleven, een wegwijzer naar een mens- en Aardewaardige samenleving”.

Lees hieronder verder of bekijk direct de podcast:


De aflevering

Donderdag 27 juni 2024, 20:00

 

Waardeer je deze podcast en wil je meehelpen deze boodschappen verder de wereld in te brengen? Dat kan door bijvoorbeeld de trailer te downloaden en te delen met jouw eigen netwerk:

LuMens S03E11 Damaris Matthijsen Trailer
84 downloads

Dank je wel voor het meehelpen verspreiden.

Je kunt ook deze webpagina in je netwerken delen:

Tot slot: Wat zijn jouw gedachten en gevoelens bij dit gesprek? Onderaan deze pagina kun je een reactie achterlaten, we horen graag jouw ervaring.


Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van volgende afleveringen en ander relevant nieuws, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief:

Uw abonnement kan niet worden opgeslagen. Probeer het opnieuw.
Je bent succesvol ingeschreven!

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en zorg dat we elkaar kunnen bereiken


Bijdragen aan bestaan LuMens


Als je het waardevol vindt wat wij maken, dan willen we je vragen om een vrijblijvende vergoeding als waarde uitwisseling. 

 

Overboekingen kunnen zowel eenmalig als maandelijks ingesteld worden naar:

Tijdboek LuMens

NL58 BUNQ 2059 7083 70


Je kunt ook rechtstreeks doneren met iDeal:


Vervolg:

Damaris Matthijsen (1971)  komt uit een familielijn van drie generaties wereldverbeteraars, vrijdenkers en vernieuwers. Als jong meisje had ze al een diepe verontwaardiging over onrecht en zolang ze zich kan herinneren beleeft ze pijn aan het grote verschil tussen arm en rijk. Niet alleen in geld uitgedrukt, maar ook in het verschil in status, positie en de ruimte die je hebt om zin en betekenis te geven aan je leven en je eigen doelen na te streven. Ze besefte zich al jong dat, hoe wij onze samenleving organiseren, de basis is van deze extreme verschillen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze is uitgegroeid tot een autonome- en eigen denker. Toch ging Damaris eerst nog een jaar economie studeren aan de Vrije Universiteit, en besloot vervolgens bij een bank te gaan werken. Ze volgde daar cursussen in de avonduren en ging vijf dagen per week naar kantoor. Het werk maakte haar ziek, ze kreeg een forse burn-out en nam uiteindelijk afscheid van haar werk. Vanaf dat moment ging ze beter letten op de consequenties van haar keuzes, haar gezondheid als spiegel en haar motieven om iets te doen wat klopte.

Damaris Matthijsen (1971) is als gesjeesde economie student altijd gericht geweest op de vraag hoe we onze samenleving eerlijker en duurzamer kunnen inrichten. In 2009 startte zij met de oprichting van Economy Transformers, nu een DeelGenootschap met vijf deelgenoten die elk hun eigen impuls inbrengen in de organisatie; van bekommeringen tot aan organen waarmee zij bedrijven en vastgoed onverhandelbaar maken, van een driejarige leergang Samenlevenskunst tot aan begeleiding van organisaties naar drievoudig eigenaarschap van grond, arbeid en kapitaal. Na acht jaar lesgeven in en onderzoek doen naar de inhoud en de organiserende werking van de begrippen Vrij, Gelijk & Samen voor hoe wij gezond samen kunnen werken en de ontdekking en doorontwikkeling van het DeelGenootschap als manier om horizontaal te (blijven) organiseren, schreef zij het handboek Vrij, Gelijk & Samenleven, wegwijzer naar een mens- en Aardewaardige samenleving. De derde druk en de Engelse vertaling zijn in de maak want het boek blijkt vele initiatiefnemers in deze tijd te raken en handvatten te geven voor de vraag hoe je je initiatief/organisatie zo kan vormgeven dat het werkelijk ook in lijn is met je intenties. Zo trekken de gekozen juridische structuren je daar vaak weer vandaan en zij legt ook uit hoe dat komt. Damaris is spreker, docent en begeleider en raakt mensen tot in hun hart met haar eigen kracht en passie voor een mooiere wereld. Deze hoeven we alleen maar zelf te willen en te gaan doen, zo zegt zij. Een krachtige oproep die steeds meer mensen volgen. Zij is moeder van 2 kinderen en woont in een gemeenschap met 9 gezinnen in een zelfgebouwd huis in Almere Oosterwold. Op 6 september is er een oriëntatiedag voor de leergang Samenlevenskunst zie https://economytransformers.nl/vrijdag-2-september-orientatiedag-leergang-samenlevenskunst/

In haar boek reikt ze nieuwe ideeën en vormen aan voor een wereld op basis van de vrij- gelijk- samenleving. Ze beschrijft op een heldere en toegankelijke manier hoe wij uit de huidige systeemcrisis kunnen komen. Centraal daarin staat hoe wij met grond, arbeid en kapitaal omgaan en hoe wij deze weer voorbij markt of staat, onderling aan elkaar kunnen toebedelen met als uitgangspunten vrij, gelijk en samen. Bij vrij gaat het erom dat iedereen zijn eigen ‘ster’ kan leven, zelfbepaald en van binnenuit. Gelijk betekent het afstemmen op alles wat leeft, alles wat is mag er zijn en heeft een gelijke stem. En samen gaat over het besef dat we met elkaar op één Aarde leven en dat wij het op die ene Aarde met elkaar te doen hebben. Dit kunnen we doen door samen in elkaars materiële behoeften te gaan voorzien en door de behoefte op consumptie goed op elkaar af te stemmen. Met het inspirerende DeelGenootschap als samenwerkingsvorm kunnen we onze weg terugvinden naar liefde en vertrouwen in onszelf en in elkaar. Een krachtige oproep die steeds meer mensen volgen.

Naast haar werk als schrijver, docent en spreker, begeleidt ze diverse ‘Communities of Practice’ en ondersteunt en coacht ze bedrijven en gemeenschappen bij hun transformatievragen. Vraagstukken zoals, hoe te komen tot nieuwe uitgangspunten op bijvoorbeeld eigendom, samenwerking en waarde- en winstcreatie naar nieuwe daarmee in lijn zijnde structuren in de praktijk. Verder verzorgt ze met haar partner Jac Hielema, waarmee ze in 2015 de school startte, de podcast de Broedplaats. Damaris won in 2020 de Constructieve Rebellen Award van inspiratieplatform MaatschapWij.

 

Onderwerpen die verder besproken worden in deze aflevering:

 • Quote: De Aarde behoort niet tot ons, wij behoren tot de Aarde - Chief Seattle
 • De vorm dominant op de uitgangspunten
 • Vrije school
 • Lezing Lex Bos
 • Het principe van algemene menselijkheid
 • Systeemopstellingen
 • Eenheid en heelheid
 • Invoegen vanuit heelheid
 • Dualiteit
 • Naar de heelheid met behoud van individualiteit
 • Grond, kapitaal en arbeid als essentie van een systeem
 • Kapitalisme (vals vrij), communisme (vals samen) en het Rijnlands model (vals gelijk)
 • Het vierde model / het vierde scenario: vrij, gelijk en samen
 • Jezelf uit het geldsysteem halen
 • Alleen geld verdienen met jouw toegevoegde waarde
 • Cryptovaluta en blockchain technologie
 • Margaret Wheatley: Islands of sanity
 • Bruggen bouwen naar bestaande structuren
 • Angst- en controle dynamiek
 • Reële vereffening van inspanning (werk)
 • Bedrijf en grond van zichzelf maken (onverhandelbaar)
 • Steward-ownership
 • Rupert Sheldrake
 • Licence to operate
 • Er zit trauma op geld
 • Je eigen ‘ster’ leven en je medicijn geven aan de samenleving
 • De valse macht als strategie
 • Erno Hannink
 • Quote Pablo Picasso: ‘The meaning of life is to find your gift, the purpose of life is to give it away’.

 

Zie voor meer informatie:
www.economytransformers.nl
www.grondvanbestaan.nl

 
Op 6 september is er een oriëntatie-dag voor de leergang Samenlevenskunst:
https://economytransformers.nl/vrijdag-2-september-orientatiedag-leergang-samenlevenskunst/

Boekentips Damaris:

Free Fair & Alive van David Bollier en Silke Helfrich
Reinventing Organisations van Frederique Laloux
Leven en werken in het ritme van de seizoenen van Jaap Voight. 
Janelle Orsi www.theselc.org Sustainable Economic Law Center

Tot slot een gedicht ingestuurd door Damaris:

 

Gift

Gift as your life long quest

Gift as your sacred vow

Gift as your journey to maturity

Gifts as the faintest tremor of your trembling heart

Your truest gifted nature unfolds and unfurls 

Through trials, tribulations, loss, triumphs and chronology

Gift is not a thing that you have, but an impulse that has you

Your gift may not only be your talent, an ability, a skill or even an expertise

It may be the flip side of your challenge, your wound, your need to be healed

This injury only repaired through the exercise of your gift

 

Divine the gift of your unknown, inherited potential.

That quality of your purest essence

Which always ever remains undimmed

Showing up when fully flourishing, 

Wholly alive in your greatest contributions

 

Your sublime prime, is indivisible from the optimal sharing of your gift

Your gift is given to enshrine, ensoul and evolve, that crucial essence in others

It was never there for you only,

Only to be fully given away

Dave Pendle

Bestel het boek van Damaris Matthijsen

Steeds meer mensen verlangen naar een samenleving en een economie die goed is voor alle mensen en de Aarde. Damaris Matthijsen reikt met haar boek nieuwe ideeën, begrippen en vormen aan voor zo’n wereld: de vrij-gelijk-samenleving. Na twaalf jaar werkervaring en onderzoek in de nieuwe economie, werd het tijd om die inzichten te bundelen tot het boek Vrij, Gelijk & Samenleven. Een basiswerk voor alle mensen die verlangen naar een mens- en Aardewaardige samenleving en vanuit vertrouwen in zichzelf en elkaar hieraan mee willen bouwen. Of met andere woorden, een praktijk- en doeboek, gebaseerd op nieuwe begrippen en ideeën over mens en economie. Je krijgt oefeningen aangereikt die je helpen om bestaande overtuigingen in beweging te brengen en praktische aanwijzingen en voorbeelden om tot vormen en structuren te komen die in lijn zijn met je nieuwe uitgangspunten.

 

 

VAN TRANSITIE NAAR TRANSFORMATIE

Crises volgen op crises en onze systemen piepen en kraken. Deze systemen, waaronder ons geldsysteem en de juridische kaders van eigendom en zeggenschap, zijn door mensen gemaakt en dus kunnen mensen ze ook veranderen. De situatie vraagt om een fundamentele herijking van onze uitgangspunten, veel ingrijpender dan we nu al doen. Ik beschrijf deze nieuwe basis en van daaruit ga ik in dit boek op zoek naar structuren en vormen die deze nieuwe basis optimaal tot uitdrukking kunnen brengen. In dit proces komen we onszelf en elkaar tegen, onherroepelijk. We zijn allemaal gesocialiseerd en geconditioneerd in ons huidige systeem. Al onze creativiteit en ons handelen mag zich gaan richten op dit fundamenteel doordenken en doorvoelen van hoe wij met elkaar om (willen) gaan en hoe we daar gezamenlijk naartoe kunnen bewegen. Dit boek is daartoe een wegwijzer.

 

VOOR ONDERNEMENDE MENSEN MET EEN VERLANGEN

Hoe richt je een samenleving anders in? Hoe een samenleving eruit ziet wordt in de basis bepaald door hoe we omgaan met de productiemiddelen grond, arbeid en kapitaal. Kapitaal in de breedste zin van het woord: van het begin, een idee tot krediet van een bank en geld op de rekening tot het eigendom van een bedrijf of van stofjes en processen met een patent, een productiemiddel als een fabriek of een werkbank enzovoort. Voor de uitwisseling en toewijzing daarvan zijn nog maar een paar dominante systemen overgebleven. De vrije markt waarbij het geld bepaalt wie waar wat mag doen met welke middelen, of de staat die dit bepaalt; de planeconomie. Of een staat/markt combinatie, het Rijnlands model, zoals wij dat in Europa kennen. Een dynamiek tussen staat en markt die zorgt voor extreme speculatie op de grond en kapitaalmarkt. Een vierde weg laat ons de weg van de Commons zien, met grond en kapitaal als gemeengoed en arbeid van zichzelf. Dan nemen we grond en kapitaal uit de handel en liefst ook uit het geldsysteem. Die gaan we in goed onderling overleg uitwisselen en toewijzen aan hen die er voor de gemeenschap iets goeds mee doen. Dus van, voor en door mensen. En daar is openheid, nieuwsgierigheid, moed en nieuw inzicht voor nodig.

Hoe kan jij als werkzaam mens aan deze mens- en Aardewaardige samenleving bijdragen? Daar krijg je in dit boek antwoord op, op zo’n manier dat je er direct mee aan de slag kunt, waar je ook werkt en in welke fase jij en je organisatie ook zit.


Bestel een Tijdboek: haal visies voor een goddelijk leven in huis

Tijdboek LuMens is een bundeling aanvullende visies voor een nieuwe manier van leven, geschreven door bekende en gepassioneerde pioniers. De boeken geven een positief antwoord op de veelgestelde vraag: 'Hoe dan wel?'. Ook zorgt het delen van een gezamenlijke basis voor wederzijds begrip en het vertrouwen om met elkaar te kunnen verbinden en samen te werken. Deze boeken zijn daarmee waardevolle documenten om in huis te hebben voor nu én de jaren die gaan komen. Ze worden gezien als houvast, wegwijzer en (gouden) stip op de horizon.

Tevens is dit boek als kado beschikbaar om ook je naaste (nog meer) zin en vertrouwen in het leven te geven.

Geef een vergoeding: stimuleer betere kwaliteit voor een nog groter publiek

Wanneer je het waardevol vindt wat wij maken, dan willen we je vragen om een vrijblijvende vergoeding als waarde uitwisseling. Al is het maar een euro per maand, het geeft ons een fundament om op door te gaan. Je helpt ons ook enorm door onze content te verspreiden in jouw kanalen en groepen. Hoe dan ook, dank je wel voor jouw waardering, vertrouwen en bekrachtiging aan ons.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

LuMens onderschrijft de RPG's van Agenda 2029

LuMens is aangesloten bij de VVJ

LuMens hanteert de Floreer Spiraal als kapstok voor haar activiteiten

LuMens - podcast seizoen 3: Het verschijnende pad