LuMens #8 Bonnie en Irina


Wat komen we doen op Aarde?

Voor deze aflevering gaan wij in Den Haag op bezoek bij Bonnie Bessem en haar levenspartner Irina Veelders. Bonnie is psychologe, medium, levenscounselor en succesvol auteur. Ze combineert de psychologie en de spiritualiteit voor bewustwording, begeleiding en groei. In 2014 was ze initiator en medeoprichter van het LevensCollege, een holistisch opleidingsinstituut voor bewustzijn en levenswijsheid. Irina is docent aan het LevensCollege, Levensinitiatie counselor en interieurspecialist. En dat laatste zien wij terug als wij het beeldschone, sfeervol ingerichte Haagse appartement betreden. Als interieurspecialist helpt Irina mensen om zich thuis te voelen in hun eigen huis. Ferdinand gaat met ze in gesprek onder andere over hoe wij kunnen navigeren in de huidige economische recessie en wat we te doen hebben op aarde. Bonnie sluit het gesprek ten slotte af met een geleide meditatie.

 

Lees hieronder verder of bekijk direct de podcast:


De aflevering:

 

Waardeer je deze podcast en wil je meehelpen dit geluid te verspreiden? Dat kan door bijvoorbeeld de trailer te downloaden en te delen met jouw eigen netwerk:

Trailer LuMens #8 Bonnie en Irina
443 downloads

 

Dank je wel voor het meehelpen verspreiden. Je kunt ook deze webpagina in je netwerken delen:

Wat zijn jouw gedachten en gevoelens bij dit gesprek? Onderaan deze pagina kun je een reactie achterlaten, fijn om je te horen!


Doneer: stimuleer kwaliteit en verspreiding


Vervolg:

Bonnie doceert mediumschap, healing, bewustwording en de door haarzelf ontwikkelde levensinitiaties. De Levensinitiaties is een helend en praktisch model, dat beschreven staat in haar in 2013 verschenen boek ‘Onderweg naar Verlichting’. Het boek bevat diverse oefeningen die handvaten bieden om meer te leven vanuit je ziel en anders met de uitdagingen van het leven om te gaan. In 2021 verscheen haar vierde boek ‘En ze leerden nog lang en gelukkig’, de levensinitiaties in relaties en opvoeding.

De missie van Bonnie en Irina is om mensen te laten ervaren wie ze van essentie zijn en het besef bij te brengen dat je de Schepper kunt zijn van je eigen leven om zo je grootste potentieel te leren ontdekken en te leven. Ze zijn samen de Nieuwe Wereld Podcast begonnen waarin ze vanuit hun jarenlange kennis en ervaring, verschillende actuele en relevante onderwerpen bespreken met de kijkers.

Ferdinand gaat met ze in gesprek onder andere over hoe wij kunnen navigeren in de huidige economische recessie, waarin 1 op de 3 huishoudens in de problemen dreigt te raken. Want we zitten inderdaad in een hoge drukpan en hebben allemaal in meer of mindere mate te maken met deze zware economische omstandigheden. Volgens Irina is het belangrijk om te leren er anders naar te kijken en mee om te gaan. Richt jij je vooral op hoe zwaar het is, dan manifesteer je ook deze zwaarte. Maar de toekomst staat niet vast, wij creëren onze eigen tijdlijn en met onze vrije wil hebben wij een enorme scheppingskracht. Zo kunnen wij ook leren anders te kijken en om te gaan met onze angsten. Verander hoe je ergens naar kijkt, dan komt daar de verandering. Met boosheid en weerstand blijf je in de wachtkamer zitten.

Bonnie verteld over haar gedachtengoed achter de levensinitiaties die gebaseerd zijn op de vier natuurelementen, water, lucht, vuur en aarde en over de zon en de liefde die je echt bent. Verder verteld ze over de ongeziene wereld die ze als heel jong meisje al waarnam en die vaak door mensen als zweverig wordt beschouwd. Zelf vindt ze het juist zweverig om je hele leven rond te lopen, zonder dat je weet wie je bent en waarom je hier bent. Als medium weet ze dat wij worden geholpen en heeft ze het gebied van de vergetelheid gezien en ervaren. In 2015 overleed plotseling haar vader, en enkele dagen later ontvingen alle vier de kinderen dezelfde boodschappen van hem op. Via Bonnie gaf hij vervolgens zijn kennis door over het leven en daarna. Hierover schreef zij het boek ‘Hemeltaal’, boodschappen uit de ongeziene wereld. Haar boek laat je inzien dat de ongeziene wereld bestaat, en dat onze overleden dierbaren heel dichtbij kunnen zijn.

Irina verteld over het belang van zelfliefde, het goddelijke in jezelf vinden en over de ziel die altijd vrij is. Ook legt ze uit dat schuld niet bestaat, maar dat het een mentale constructie is van het denken. Schuld kan gaan voelen als een gevangenis en houdt ons vast.

Verder worden er wijze inzichten gedeeld, zoals:
Eenzaamheid komt vanuit de persoonlijkheid en niet vanuit de ziel;
Kom erachter wie je bent en je leven verandert;
Het denken creëert duizenden werelden maar het brengt je niet thuis;
Wij zijn geen mensen, wij hebben een menselijke ervaring;
Soms heeft een mens een nachtmerrie nodig om wakker te worden;
Door niets meer te vinden van iets of iemand vindt je jezelf.

Tot slot, Bonnie en Irina zijn er zeker van dat ze samen verder gaan met waar ze ooit in een eerder leven aan zijn begonnen.

 

Het gedicht dat Bonnie op het eind voordraagt luidt als volgt:

 

De transformatie..

De mensheid bevindt zich nu in de cocon.

Zoals de rups die zich aan alles te goed heeft gedaan en heeft volgevreten.

Langzaam in de stilte komend waarin de groei plaats vindt van het geweten.

Alle bronnen van de aarde langzaam maar zeker uitgeput.
De rups en mens zo vol en ingedut.

Het weven in de cocon is begonnen.
De rups heeft dit verhaal niet zelf verzonnen.
Ze weet niet meer wie ze is.
Net zoals de mens voelt ze haar eigen innerlijk gemis.

Wie ben ik en waar hoor ik nog bij.
In de cocon de mensheid samen gesponnen als een wij.

Wie ben ik als ik uit deze transformatie kom, waar ben ik gebleven.
Dit vraagt zo’n overgave en vertrouwen op een geheel nieuw leven.

Ik zeg gedag als rups tegen wie ik dacht te zijn.
De mensheid gaat door haar existentiële groeipijn.

Ik ben moedig en had nooit kunnen geloven.
Ik wist niet dat ik kon vliegen zo hoog en boven.

Nu de mensheid nog in haar cocon afgesloten van haar nieuwe werkelijkheid.
Zoekend in haarzelf naar grootste bereidheid.

Om al het bekende veilig achter te laten op weg naar de belofte te kunnen vliegen.
We kunnen de aarde, dieren en vooral onszelf niets meer voorliegen.

Langzaam neem ik je mee uit de cocon.
Vliegen hoog naar de goddelijke zon.

💛 Bonnie

 

Meer informatie:
https://www.bonniebessem.com/

 

Het wereldberoemde gebed van Jezus Christus

Voor de liefhebbers, het wereldberoemde gebed van Jezus Christus in het Aramees, de taal die hij zelf sprak (hertaling door Bram Moerland)

 

Bron van Zijn,


die ik ontmoet in wat mij ontroert,


Ik geef u een naam


opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.


Bundel uw licht in mij – maak het nuttig.


Vestig uw rijk van eenheid nu,


uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.


Schenk ons wat we elke dag nodig hebben


aan brood en aan inzicht.


Maak de koorden van fouten los


die ons vastbinden aan het verleden,


opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.


Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.


Uit u wordt geboren:


de alwerkzame wil,


de levende kracht om te handelen,


en het lied dat alles verfraait


en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

 

 


Bestel het Tijdboek: haal een blauwdruk voor een nieuwe wereld in huis

Wil jij jezelf verder verdiepen, verwonderen, en meer visies voor interne en externe harmonie in huis halen? Daar is Tijdboek LuMens voor ontwikkeld, door vele handen vanuit verschillende invalshoeken, om een gezamenlijk fundament beschikbaar te hebben waarop we als mensen elkaar weer kunnen vinden en verbinden.

Dit boek is ook als kado beschikbaar om weg te geven.

Doneer: stimuleer betere kwaliteit voor een nog groter publiek

Jouw bijdrage is essentieel voor het verspreiden van het LuMens-geluid. Als je waardeert wat wij maken en wilt meehelpen dan kan dat op verschillende manieren. Je helpt ons enorm door zelf onze content te verspreiden in jouw kanalen en groepen, je kunt daarvoor ter ondersteuning de intro-filmpjes downloaden. We zijn echter ook zeer gebaat bij een financiële donatie, om bij te dragen aan de kwaliteit en verspreiding van LuMens. Ook daar kunnen we ondersteuning heel goed voor gebruiken. Wil je iets anders bijdragen, neem dan contact op met ons. Hoe dan ook, dank je wel voor jouw waardering, vertrouwen en bekrachtiging aan ons.


Reactie plaatsen

Reacties

Nico Cost
een jaar geleden

Dank jullie wel. Ferdinand, opnieuw complimenten voor jouw authentieke wijze van het wezenlijke gesprek aangaan. Wat ik vooral ook mooi vond was nu meer te horen van jouw eigen spirituele ervaringen, die mag je zeker meer gaan delen want het is voor mij in elk geval waardevol om waar te nemen. Verder heb ik weinig aan te vullen op de zeer wezenlijke inbreng van Irina en Bonnie. Echt te merken dat ze vanuit hun hart én óók vanuit hun verbinding met 'de bron' hun ervaringen en inzichten delen. Zeer waardevol, ik gun dat iedereen en vooral de kinderen die nog geboren worden en nog opgroeien met een 'sluier'.

In het algemeen wil ik wel aangeven dat een inhoudelijke invulling 'hoe de ongeziene wereld in elkaar steekt' in mijn ogen altijd zeer persoonlijk is en dus niet per se 'de waarheid'. Wanneer ik contact heb met die wereld en met gidsen 'spreek', dan wil dat niet zeggen dat dit ook werkelijk waar is. Het is namelijk mijn persoonlijke invulling, hoe ik dit ervaar in mijn 'beperkte' menselijke lichaam/geest. Ik ervaar 'iets' 'door' mijn mens zijn, door mijn persoonlijke filters, door mijn conditionering, door mijn cultuur, en mijn uitleg is dan altijd gekaderd door die altijd aanwezige menselijke lagen. De sluier is nooit helemaal weg. En als die sluier al eens bijna geheel verdwenen is, dan verschijnt die altijd op het moment dat ik in mijn hoofd kom en een ander middels woorden probeer duidelijk te maken wat voor mij waar is. Maar dat hoeft dus niet waar te zijn, zeker niet voor die ander. In het voorbeeld praat ik dan met mijn gidsen, maar een ander kan ervaren rechtstreeks te praten met God en weer een ander kan ervaren zomaar uit het niets een inzicht te krijgen, terwijl al die drie verschillende ervaringen in wezen één en dezelfde zijn, alleen waargenomen door een eigen bril. Net zoals de één Tarot kaarten gebruikt, een ander koffiedik en de volgende een glazen bol. Het zijn slechts middelen die ervoor kunnen zorgen dat we rechtstreeks contact maken met de bron. Alles wat daartussen zit is eigenlijk door de mens verzonnen, omdat ons denken nog een uitleg nodig heeft. Alsof de aanraking ertoe doet om te weten of een chakra links- of rechtsom draait. Hug van mij.

Aanvulling: Ik vergeet, waarschijnlijk niet toevallig, Bonnie specifiek te bedanken voor de mooie oefening. Nu kan ik daar een aparte reactie aan wijden 🙂

Er kwam een vrouw naar mij toe lopen, lachend en met haar armen gespreid. Het inzicht wat daarbij kwam was dat ik niet hoef te wantrouwen, er niets achter hoef te zoeken. Ik ben het waard om die knuffel te krijgen. Zomaar. Dat was een erg prettige ervaring en inzicht. Het symbool wat mij werd gegeven was een Ankh mét een oneindigheidsteken. Als ik dat dan teken, dan zie ik een cirkel met een steel naar beneden en even onder de cirkel dan twee bloemblaadjes aan weerszijden van de steel. De bloem lacht mij toe. Ik ben daar erg blij mee, dus dankjewel Bonnie.

Annemarie
2 jaar geleden

Kippenvel…. Bijzonder interessant! ☀️ 🫶
Ik ga alle podcasts luisteren. Dank!


LuMens is aangesloten bij de VVJ

Visie voor een nieuwe wereld